Město Lanškroun | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Informace o zdroji


Město Lanškroun


Vydané tiskové zprávy


Představujeme nové vedení města

Zastupitelé města Lanškrouna na svém zasedání dne 21.12.2011zvolili místostarostou města Bohumila Bernáška (ČSSD) a do rady města Zdeňka Baboráka (ČSSD) a Ladislava Vernera za KDU-ČSL.

Město Lanškroun na veletrhu Regiontour 2012

Na veletrhu cestovního ruchu Regiontour a GO Brno 2012 sice Pardubický kraj a destinační společnost turistického regionu Východní Čechy nenajdete, zato město Lanškroun se na něm prezentovat bude. Dokonce při světové premiéře bezpečné přepravy dětí na kole, lanškrounského výrobku, cyklokočárku DANDY JOY v rámci specializované expozice „cyklistické vesničky“.

Veřejná finanční podpora v roce 2011

V loňském roce rozdělilo město Lanškroun neziskovým organizacím dotace v řádech statisíců korun. Peníze jsou rozdělovány systematicky, o jejich přidělení rozhodují příslušné orgány města, které vždy berou v potaz doporučení odborných komisí.

Polské a české děti budou společně lyžovat

Ve druhém únorovém týdnu (13.-18.02.2012) se na Hedeči u Králík sejdou na lyžařském kurzu páťáci z Lanškrouna se svými kamarády z polského Dzierzoniowa. Vedle výuky zimních sportů je čeká i prohlídka města Králíky, vojenského opevnění budovaného před druhou světovou válkou a kláštera na Hedeči.

Tříkrálová sbírka 2012 proběhla také v Lanškrouně a Dolním Třešňovci

Městský úřad Lanškroun dohlíží ve svém územním obvodu v souladu se zákonem o veřejných sbírkách na pečetění pokladniček a zaměstnanec města je pak přítomen i u otevření pokladniček. Stejně tomu bylo i u letošní Tříkrálové sbírky. Minulý týden bylo na městském úřadě zapečetěno 20 pokladniček. Koledníci použili 12 pokladniček, do kterých v sobotu 7. ledna 2012 v Lanškrouně vybrali celkem 70 467 Kč.

Městské muzeum zahájí výstavu Domácí umění s podtitulem „Jak jsme žili v 50. – 80. letech 20. století“

Městské muzeum Lanškroun ve spolupráci s občanským sdružením Domácí umění připravuje na 4.2.2012 od 15h vernisáž výstavy Domácí umění s podtitulem „Jak jsme žili v 50. – 80. letech 20. století. V rámci vernisáže vystoupí Lanškrounský smíšený sbor. Výstava potrvá do 1.4.2012.

Až se léto na Lanškrounských rybnících zeptá

Již před pár lety město Lanškroun marně usilovalo o dotaci na velkou obnovu a rozšíření nabídky rekreačního areálu s přírodním koupalištěm Lanškrounské rybníky.

Dotace na činnost v oblasti sociální prevence

Tak jako v předchozích letech bude i v roce 2012 město Lanškroun rozdělovat finanční prostředky na podporu sportovních aktivit mládeže do 18 let a na podporu výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých, možné bude požádat i o grant na rozvoj partnerských vztahů a cestovního ruchu. Žádosti se mohou podávat do konce února.

Lanškroun odmění své mladé reprezentanty už podvacátéprvé

V roce 1991 byla v Lanškrouně poprvé vyhlášena anketa s názvem "Mládež reprezentuje město Lanškroun“. Město jejím prostřednictvím oceňuje mladé lidi, kteří v různých oborech dosáhli úspěchů a tím zviditelnili město, ve kterém žijí. Letos ocení město své reprezentanty už podvacátéprvé.

Lanškroun má nového místostarostu a dva radní

Zastupitelé města Lanškrouna na svém zasedání dne 21.12.2011 na návrh starostky Stanislavy Švarcové (ODS) odvolali místostarostu Romana Krajčiho (MůjLanškroun) a dva radní Hynka Brýdla (MůjLanškroun) a Tomáše Janoucha (MůjLanškroun). „Důvodem odvolání je jejich nespolupráce a naše ztráta důvěry v koaličního partnera“ vysvětluje Stanislava Švarcová.

Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo prodej pozemku pro výstavbu nové polikliniky

Lanškroun by měl v nejbližších čtyřech letech výrazně zvýšit svou vybavenost v oblasti zdravotní péče. Společnost VEKTOR INVEST s. r. o. postaví v ulici S. Čecha novou budovu polikliniky. Koncepcí rozvoje ambulantních zařízení se už v roce 2010 zabývala strategická komise, majetková komise i pracovní skupina pro zpracování plánu a koncepce priorit v oboru zdravotnictví v Lanškrouně. Město uspořádalo i diskuzi s lékaři. Předmětem diskuze byla jak oprava stávající budovy polikliniky, tak možnost zajistit zázemí pro lékaře developersky.

Na lanškrounském sídlišti se přemnožily kočky

Na lanškrounském sídlišti Dvorské Lány je aktuálním námětem diskuzí přemnožení toulavých koček. Soužití lidí a zvířat, která používají jako své záchody dětská pískoviště a mohou přenášet některé nebezpečné choroby, neřeší jen Lanškroun. I v dalších městech žijí toulavé kočky především na sídlištích, v areálech nemocnic, škol, jídelen, v křoví a vnitroblocích činžovních domů.

Na ulici může skončit každý z nás

Stavba charitního centra sociálních služeb u Speciální základní školy v Olbrachtově ulici vyvolává v občanech Lanškrouna určité obavy. V objektu je mimo jiné plánováno umístění nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší, a někteří lanškrounští občané mají obavy z jevů, o nichž se domnívají, že poskytování této služby s sebou přinese (např. rušení nočního klidu). Řada z nás má strach z něčeho neznámého. Tyto obavy jsou přirozené, ačkoliv zkušenost a čas je mnohdy nepotvrdí.

Nové dopravní hřiště zvýší bezpečnost dětí

V těchto měsících probíhají dokončovací práce na novém dětském dopravním hřišti v Lanškrouně, které je umístěno před halou B. Modrého. Děti se budou moci na tomto hřišti začít zdokonalovat ve znalostech dopravních předpisů v jarních měsících příštího roku. Hřiště je vybaveno např. dopravními značkami, semaforem, kruhovým objezdem, dřevěnou maketou tramvaje, železničním přejezdem.

Lanškroun se chystá na advent

Již od pátku za 14 dní nás čeká první adventní víkend. Lanškroun chystá pro své občany i návštěvníky města bohatý kulturní program. Přípravu adventu zajišťuje Městské muzeum Lanškroun ve spolupráci s Kulturním centrem Lanškroun a Římskokatolickou farností – děkanstvím Lanškroun.

Meziobecní spolupráce – dnes a zítra

Redakce časopisu Moderní obec ve spolupráci s Městem Lanškroun pořádala dnes tj. 21.10.2011 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Lanškroun diskusi formou kulatého stolu na téma Meziobecní spolupráce – dnes a zítra. Nad jednáním převzal záštitu senátor Ing. Petr Šilar, předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

Tradiční oslavy výročí založení samostatného státu a Pamětní medaile města Lanškroun

28. říjen 2011 je dnem, kdy oslavíme již 93. výročí od založení samostatného Československa. Lanškroun se na oslavy připravuje již nyní. Město chystá shromáždění účastníků odboje, slavnostní koncert i udílení pamětních medailí. Oslavy svátku budou zahájeny již ve středu 26.10.2011, kdy budou na sále lanškrounského sálu uděleny pamětní medaile občanům, kteří se významně zasloužili o rozvoj a rozkvět města a kteří přispěli k proslavení Lanškrouna. O udělení pamětní medaile rozhodne Rada města Lanškroun na svém jednání dne 17.10.2011.

Město Lanškroun dokončuje nový územní plán

Město Lanškroun chystá nový územní plán, který nahradí dosud platný dokument vydaný před čtrnácti lety. Na konci letošního září se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Lanškroun konalo veřejné projednání upraveného návrhu nového územního plánu Lanškroun s výkladem zpracovatelské firmy Regio projektový ateliér s.r.o.

Slavnosti světla aneb párty strašidel

Dne 19. října 2011 od 17h u fontány na náměstí A. Jiráska v Lanškrouně proběhne již tradiční výtvarný happening s názvem Slavnosti světla. Akci pořádá Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka ve spolupráci s Kulturním centrem Lanškroun.

Procvičení připravenosti aktivních záloh KVV Pardubice a jednotek SDH proběhne v Lanškrouně

O víkendu od 4.11.2011 do 6.11.2011 proběhne v Lanškrouně procvičení připravenosti a součinnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů Lanškroun a Dolní Třešňovec společně s rotou Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Pardubice.

Díky zodpovědným občanům ušetřilo město Lanškroun životnímu prostředí řadu surovin

V loňském roce občané našeho města odevzdali k recyklaci 475 televizí a 267 monitorů. Naše město už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televize a monitory.

Vývoj nezaměstnanosti nejen v Lanškrouně za rok 2010

Na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou zveřejněny informace o výši nezaměstnanosti za rok 2010. Bohužel čísla ze začátku roku 2008, kdy míra nezaměstnanosti v Lanškrouně byla úctyhodných 3,7% jsou díky ekonomické krizi již pouze pouhou vzpomínkou. Na začátku roku 2009 jsme se dostali již na 8,8%. Proto Vás v krátkosti seznámíme také s čísly a vývojem míry nezaměstnanosti v roce 2010, které jsme získali díky spolupráci s Úřadem práce Ústí nad Orlicí.

Dubnové jednání Zastupitelstva města Lanškroun

Dubnové jednání Zastupitelstva města Lanškroun proběhne 13.04.2011 od 16h na sále lanškrounského zámku. Jedním z hlavních bodů jednání bude projednání návrhu na aktualizaci Seznamu místních komunikací a chodníků k opravám.

Pohyb obyvatelstva nejen v Lanškrouně za rok 2010

Rádi bychom Vás seznámili s informacemi o pohybu obyvatelstva, které poskytl odbor vnitřních věcí Městského úřadu Lanškroun nejen ve městě Lanškroun, ale v celém správním obvodu Lanškrounsko za rok 2010.

Lanškroun vyzval občany k podávání návrhů na umístění laviček

Město Lanškroun chce vyjít vstříc starším a tělesně postiženým lidem, kteří si potřebují na cestě při zařizování svých záležitostí odpočinout. Zvýšit pohodlí chce i maminkám s malými dětmi nebo kočárky. Vyzývá proto všechny občany, aby podávali návrhy na umístění nových laviček ve městě.

Lanškroun opraví část lesních cest

Díky dotačním titulům získá část cest vedoucích přes lesy východně od Albrechtic v letošním roce novou kvalitu. Ve svahu nad Hraničním potokem se dočká opravy 2,25 km hlavní odvozní trasy a 1,19 km vyvážecí odbočky.

Peníze za shořelou tržnici jsou už na účtu města

V pátek dne 26.02.2010 shořela v Lanškrouně městská tržnice. Po více jak roce vyplatila pojišťovna městu pojistné plnění.

Pes Ajax formou hry zapojuje děti do primární prevence kriminality na Lanškrounsku i v roce 2011

Už na konci roku 2009 rozhodla Rada města Lanškroun o tom, že bude podána žádost o zařazení do Krajských programů prevence kriminality na rok 2010 Právo pro každého a AJAX a garantovala podíl města na zajištění projektů nejméně ve výši 20% celkových nákladů na projekt. Kraj žádosti vyhověl a v roce 2010 se proto rozběhly projekty zaměřené na oblast primární prevence.

Festival pro Tibet proběhl úspěšně

10. ročník Festivalu pro Tibet, který zaštiťuje občanské sdružení MOST, zavítal 10. března také do Lanškrouna. Do kulturních akcí Festivalu ProTibet 2011 se zapojilo vedle Ostravy, Opavy, Olomouce, Pardubic a Prahy mnoho nadšenců a organizací po celé České republice. Výtěžek z dobrovolného vstupného, který činí Kč 2.783,-- bude předán prostřednictvím občanského sdružení rodinám postiženým letními povodněmi v Ladaku. Oba dokumenty přišlo do místního kina shlédnout téměř 50 osob.

Festival pro Tibet také v Lanškrouně

Dne 10. března si demokratický svět připomene již 52. výročí krvavě potlačeného povstání v tibetském hlavním městě Lhase v roce 1959. V letošním roce ale Rada města Lanškroun ve spolupráci s občanským sdružením Most a Lanškrounsko.cz, kromě vyvěšení vlajky, pořádá také Festival pro Tibet.

Podnikatelská činnost města Lanškroun

Město Lanškroun vedle rozpočtového hospodaření provozuje i dva druhy podnikatelské činnosti, které se sledují mimo rozpočtové příjmy a výdaje, tedy odděleně od rozpočtového hospodaření města. První druh podnikatelské činnosti je v oblasti lesního hospodářství. Objemově významnějším druhem podnikatelské činnosti je pronájem bytů a nebytových prostor v majetku města Lanškroun.

Nová cesta ke zlepšování vzhledu města

Na oficiálních webových stránkách města Lanškroun www.lanskroun.eu může veřejnost již od jejich zřízení diskutovat na různá témata nebo klást dotazy vedení města. Možnosti, jak poukázat na závadu či nedostatek se nyní rozšiřují. Občané mohou pomoci udržet veřejný pořádek a čistotu města, tím že popíšou problém, kterého si všimli a prostřednictvím e-mailu pošlou informaci na městský úřad na adresu zavady@lanskroun.eu.

Přehled investičních akcí roku 2010 v Lanškrouně

V následujícím článku mi dovolte seznámit Vás s investičními akcemi, které byly v Lanškrouně realizovány v průběhu celého roku 2010. V tomto roce bylo dokončeno chirurgické oddělení v budově polikliniky, kde vznikly nové prostory a uspořádání vyhovující jak pacientům, tak lékařům. Částka potřebná na dokončení této akce byla Kč 256.258,--.

Do Lanškrouna míří z Euroregionu Glacensis více jak 20 tis. EUR

Dne 14. ledna 2011 se konalo zasedaní Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polsko pro období 2007 - 2013. Na tomto výboru bylo schváleno 25 projektů v celkovém objemu dotace 473 886, 87 EUR.

Lanškrounský Big Band a Nickyho rodina

Ve čtvrtek 20.01.2011 měl v Praze premiéru film Nickyho rodina. K tomuto novému filmu Mateje Mináče, který vypráví dosud neznámé osudy "Wintonových dětí" nahrával hudbu lanškrounský orchestr Big Band Lanškroun. Big Band Lanškroun patří již dlouhou dobu mezi přední české amatérské big bandy. Jeho zakladatelem a dirigentem je Ing. Josef Pilný, pod jehož vedením se orchestru podařilo dosáhnout řady zajímavých úspěchů.

Meeting pasivních součástek a sensorů s ESA v Lanškrouně

Dne 01.02.2011 proběhne v Lanškrouně meeting, na kterém se setkají zástupci českých firem zabývajících se výrobou pasivních součástek a senzorů, českých vysokých škol a ministerstva dopravy se zástupci ESA a České vesmírné aliance.

Město Lanškroun představuje návrh koncepce rozvoje dopravy

Město Lanškroun si ve svém strategickém plánu rozvoje už v roce 2008 vytyčilo tři základní oblasti, kterým se chce intenzivně věnovat, jedná se oblasti: Občanská vybavenost a zázemí pro aktivní život, Podnikání a vzdělanost a Doprava a komunikace.

Prodej prostřednictvím aukce se vydařil

Město Lanškroun prodávalo v prvním lednovém týdnu zbytný movitý majetek prostřednictvím portálu aukro.cz a může se pochlubit s výbornými výsledky. Draženy byly tři předměty: sekačka, užívaná dosud k sekání místního hřbitova, jejíž vyvolávací cenu stanovil ředitel společnosti Technické služby Lanškroun na Kč 2000,-- a za týden zveřejnění na aukru se dostala na Kč 3050,--.

Lanškroun navštíví poslanec Parlamentu ČR

Ve čtvrtek navštíví Lanškroun Mgr. Jan Čechlovský, český politik, poslanec Parlamentu ČR za Pardubický kraj, bývalý starosta Chrudimi.

Prosincové jednání Zastupitelstva města Lanškroun

Prosincové jednání Zastupitelstva města Lanškroun proběhne 22.12.2010 od 16h na sále lanškrounského zámku. Hlavním bodem jednání bude projednání návrhu rozpočtu města na rok 2011.

Starostkou města Lanškroun zvolena Stanislava Švarcová

Na ustavujícím jednání zastupitelstva města, které se konalo dne 10.11.2010 v sále Lanškrounského zámku byla zvolena tajnou volbou starostkou města paní Stanislava Švarcová. Mgr. Švarcová patnáct let úspěšně vede Základní školu speciální v Lanškrouně, v zastupitelstvu města působí již od roku 2002.

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Lanškroun

Ve středu dne 10.11.2010 od 15h se na sále lanškrounského sálu sejde nové zastupitelstvo města, které bylo zvoleno v komunálních volbách ve dnech 15. a 16. října 2010, za účelem zvolení statutárních zástupců města.

Pamětní medaile byly slavnostně předány

Ve středu 27. října 2010 předal starosta města Lanškroun Ing. Martin Košťál na lanškrounském zámku pamětní medaile města šesti osobnostem z různých oblastí. Jednotliví ocenění byli krátce přestaveni. Medaile byly uděleny těmto osobnostem: Ireně Kuncové, Ing. Rudi Janischovi a Gerhardu Müllerovi za rozvoj česko-německých vztahů mezi krajany a městem Lanškroun, dále Jiřímu Kollertovi a Daliboru Matějíkovi za významné přispění k rozvoji Lanškrouna a Lanškrounska a Ing. Jozefu Svetlíkovi za propagaci města v rámci činnosti v radioklubu OK1KTW.

Soutěž Otevřeno x zavřeno - Lanškroun absolutním vítězem

Dne 29. září 2010 byly v pražském baru Krásný ztráty vyhlášeny výsledky osmého ročníku soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO, ve které se hodnotí kvalita poskytování informací občanům, zneužívání nebo naopak dobré příklady využívání radničních periodik a aktivní zveřejňování informací. Město Lanškroun se stalo absolutním vítězem v soutěži Otevřeno x Zavřeno 2010.

Život v Lanškrouně se v posledních čtyřech letech výrazně zlepšil

Dnes zveřejnil server aktuálně.cz hodnocení 300 měst. Ve výsledcích jsme pro Vás vyhledali umístění Lanškrouna.

Konference U přátel se neztratíme

Město Lanškroun pořádalo konferenci v rámci projektu „U přátel se neztratíme“ na téma Turistické informační systémy v České republice a Polsku. Tato konference se konala v pátek 10.9.2010 při městských slavnostech Lanškrounská kopa. Konference se zúčastnili hosté z partnerských měst Dzierzoniow a Serock, starosta města Lanškroun Ing. Martin Košťál, místostarosta Ing. Jan Šebrle, tajemník městského úřadu Ing. Petr Kotěra, radní pardubického kraje JUDr. Miroslav Stejskal, předseda Klubu českých turistů Pardubického kraje Ing. Milan Zeman, zástupce Klubu českých turistů Lanškroun Zdeněk Moravec se značkaři, Krasava Šerkopová, kastelánka Nového zámku u Lanškrouna a Mgr. Miloš Krejčí, provozovatel Infocentra Lanškroun a člen Rady Asociace turistických informačních center ČR, který konferenci ve spolupráci s městským úřadem připravil a také celou konferencí provázel.

Letní kino opět v Lanškrouně

Minulý týden patřil v Lanškrouně Kinematografu bratří Čadíků, který ve spolupráci s Kulturním centrem Lanškroun pořádal na náměstí Jana Marka Marků promítání českých filmů.

Do Lanškrouna míří z Euroregionu Glacensis více jak 80 tis. EUR

Dne 29. června 2010 se konalo 5. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polsko pro období 2007 - 2013. Na tomto výboru bylo schváleno 38 projektů v celkovém objemu dotace 686 277,59 EUR.

Lanškroun – druhé nejlepší Město pro byznys v Pardubickém kraji

Dne 22. června 2010 byly v pardubickém hotelu Zlatá štika vyhlášeny výsledky pro Pardubický kraj celorepublikového srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2010. Cílem celorepublikového srovnávacího výzkumu Město pro byznys, jehož vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, je každoročně nalézt místo s nejlepšími podmínkami pro podnikání. Nejvhodnějším místem pro podnikání v kraji se v hodnocení patnácti měst tohoto regionu stala Litomyšl. Ta přitom loni byla až na předposledním místě. O druhé a třetí místo se letos podělila města Lanškroun a Pardubice. Lanškroun loni obsadil sedmé místo a letos nejvíce zabodoval v oblasti podnikatelského prostředí.

Zastupitelstvo města Lanškroun jednalo dne 16.06.2010

Na svém již třetím letošním jednání, které se konalo ve středu 16. června 2010, Zastupitelstvo města Lanškroun přijalo několik bodů, o kterých bych se chtěla zmínit.

Povodeň v Kežmarku

V pátek dne 04.06.2010 se v našem slovenském partnerském městě Kežmarok vlivem vydatných dešťů vylil Ľubický potok a způsobil tak katastrofální povodně v celém téměř 17ti tisícovém královském městě Kežmarok. Pokud ani Vám nejsou osudy našich přátel ze Slovenska lhostejné, můžete přispět jakoukoliv částkou na účet, který byl pro tento účel zřízen.

Červnové jednání Zastupitelstva města Lanškroun

Červnové jednání Zastupitelstva města Lanškroun proběhne dne 16.06.2010 od 16h na sále pohostinství „U Zlatky“ v Dolním Třešňovci. Hlavním bodem jednání bude schválení závěrečného účtu města za rok 2009.

Lanškroun navštíví slavný rodák profesor Herwig Schopper

V sobotu dne 29. května 2010 se v Lanškrouně uskuteční akce s názvem Oslavy 725 let od první písemné zprávy o městě Lanškroun. Oslav města se zúčastní osobnosti z politické scény: Ing. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje, Ing. Ludmila Műllerová, senátorka za Ústeckoorlicko a Ing. Petr Šilar, radní Pardubického kraje. Dále pozvání přijal akademický malíř Zdeněk Kolářský a slavný lanškrounský rodák profesor Herwig Schopper s dcerou Doris, kterému bude v rámci oslav předána pamětní medaile města.

Lanškrounští cyklisté v Dzierżoniówě

V neděli dne 9. května 2010 se v polském partnerském městě Dzierżoniów uskutečnil IX. ročník akce inspirované Lanškrounskou kopou s názvem Trakt 2010 (Terenowy Rajd Amatorów Kolarstwa i Turystyki).

Přezkum hospodaření města za rok 2009 nezjistil žádné chyby a nedostatky

Ve dnech 10. - 13. listopadu 2009 a 6. a 7. dubna 2010 proběhlo na Městském úřadě Lanškroun přezkoumání hospodaření Města Lanškroun v roce 2009.

Město Lanškroun se připojilo k pomoci Haiti

Jednu z nejchudších amerických zemí, 9 milionový karibský ostrovní stát Haiti, postihlo dne 12. ledna 2010 silné zemětřesení o síle sedmi stupňů Richterovy škály. Mezi dárce, kteří podpoří výstavbu zdravotního zařízení a poskytnutí úpraven vody se také zařadilo město Lanškroun.

Požár tržnice – postup správce majetku města

V pátek dne 26.02.2010 shořela v Lanškrouně městská tržnice. S postupem prací souvisejících s touto událostí seznámil správce městské tržnice pan Švarc radu města. Protože se jedná o událost, o kterou se zajímá i široká veřejnost zveřejňujeme zprávu určenou členům rady města i touto cestou.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.