Pohyb obyvatelstva nejen v Lanškrouně za rok 2010 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Pohyb obyvatelstva nejen v Lanškrouně za rok 2010


Rádi bychom Vás seznámili s informacemi o pohybu obyvatelstva, které poskytl odbor vnitřních věcí Městského úřadu Lanškroun nejen ve městě Lanškroun, ale v celém správním obvodu Lanškrounsko za rok 2010.

Správní obvod Lanškrounsko zahrnuje 22 obcí: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek.
Počet obyvatel byl k 31.12.2010 ve městě Lanškroun 10242, z toho 605 cizinců a ve správním obvodu celkem 22368, z toho cizinců 769. Za minulý rok se k trvalému pobytu do správního obvodu přihlásilo 1078 osob, z toho do Lanškrouna 437 osob. Narodilo se 262 nových občánků správního obvodu a z toho 98 dětí ve městě. Celkem za správní obvod nás opustilo 200 osob, z toho 86 zemřelých bylo z města. Žádost o poskytnutí údajů z centrálního registru obyvatel podalo 11 fyzických osob a 103 osoby právnické. Občanských průkazů bylo vydáno 2139, cestovních pasů 764. Ověřit podpis anebo fotokopii dokumentu si, na Městský úřad Lanškroun, přišlo 6512 osob. O výpisy z CzechPOINTU (výpis z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, z Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, atd.) si požádalo 1621 osob. Konverze dokumentů, která byla zavedena v souvislosti s datovými schránkami, byla poskytnuta 99 osobám. Příjmení si nechalo změnit 8 osob a do svazku manželského vstoupilo 59 párů. Otcovství v loňském roce přiznalo 82 mužů. Druhopisy dokladů byly vydány 157 osobám. Do zvláštní matriky (např. z důvodu uzavření sňatku anebo narození občana města v zahraničí) bylo zapsáno 9 osob. Žádostí o osvědčení státního občanství České republiky bylo evidováno celkem 258. Zrušit údaje o místu trvalého pobytu si nechalo 28 osob a opravy nesouladů v informačním systému registru obyvatel byly provedeny u 305 osob.
Přehledné informace týkající se pohybu obyvatelstva v Lanškrouně naleznete také na internetových stránkách města www.lanskroun.eu.


Z podkladů Marcely Štrauchové, odbor vnitřních věcí, zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka
Kontakt:

Drahomíra Lišková
Referentka kanceláře starosty a tajemníka
drahomira.liskova@mulanskroun.cz
www.lanskroun.eu
465 385 226


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 11. 4. 2011 13:30
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Město Lanškroun (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Územně samosprávní celek
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.