Přehled investičních akcí roku 2010 v Lanškrouně | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Přehled investičních akcí roku 2010 v Lanškrouně


V následujícím článku mi dovolte seznámit Vás s investičními akcemi, které byly v Lanškrouně realizovány v průběhu celého roku 2010. V tomto roce bylo dokončeno chirurgické oddělení v budově polikliniky, kde vznikly nové prostory a uspořádání vyhovující jak pacientům, tak lékařům. Částka potřebná na dokončení této akce byla Kč 256.258,--.

Další plánovaná akce se týkala Mateřské školy Lanškroun, ul. Wolkerova. Byla provedena celková rekonstrukce interiéru, zateplení obvodového pláště, výměna otvorových prvků a dále byly vybudovány nové chodníky v areálu této MŠ. Hodnota provedených prací se vyšplhala na
Kč 5.035.538,--, část nákladů ve výši 2.580.937,- Kč byla hrazena ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3: Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2: Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.
Na MŠ Wolkerova byla také opravena střecha. Při realizaci stavebních prací na této MŠ, byl zjištěn havarijní stav vrchní vrstvy střešního pláště. Hrozilo zde promáčení nově provedené tepelné izolace střechy a také zničení nově opraveného interiéru. Nová hydroizolační vrstva byla provedena za
Kč 516.606,--.
Také na Základní škole Lanškroun, ul. Bedřicha Smetany, bylo provedeno zateplení budovy, zateplení suterénu, zhotovení nových chodníků, dešťové kanalizace v celkové hodnotě Kč 1.229.922,--. Část nákladů ve výši Kč 767.890,-- byla uhrazena také z výše zmiňovaného Státního fondu životního prostředí ČR.
V Mateřské škole, ul. Žižkova byla rekonstrukcí přízemí školy navýšena kapacita o jednu třídu. Náklady na tyto stavební úpravy byly
Kč 943.897,--.
Sociální zařízení v nové budově Základní školy Lanškroun, ul. B. Smetany prošlo kompletní rekonstrukcí v hodnotě Kč 519.625,--.
V Gymnáziu Lanškroun proběhla také rekonstrukce sociálního zařízení. Byla provedena rekonstrukce všech sociálních zařízení v budově gymnázia včetně nových podlah, nutných změn dispozic, nových příček, veškerých instalací, sanitární keramiky, obkladů stěn, dveří atd., v celkové hodnotě Kč 2.036.259,--.
Na budově ZŠ Dobrovského byla provedena výměna starých nevyhovujících oken, za okna nová plastová s izolačním dvojsklem. Dále byly vyměněny některé, již nevyhovující vstupní dveře, za dveře plastové. Výměna byla provedena za Kč 2.223.861,--.
V ZŠ A. Jiráska proběhla kompletní rekonstrukce sociálních zařízení žáků i učitelů, včetně provedení všech potřebných instalací v hodnotě
Kč 750.094,--. V druhé budově této školy, která je na nám. A. Jiráska proběhla rekonstrukce kotelny. V kotelně byla provedena demontáž starého nevyhovujícího zařízení a provedeny nezbytné stavební úpravy. Dále zde byly osazeny nové kotle, zřízen nový plynovod, bylo provedeno vyvložkování komína, vše v celkové hodnotě Kč 330.315,--.
Další investiční akcí, která se v roce 2010 uskutečnila, byla dodávka a montáž herních prvků v MŠ Na Výsluní v hodnotě Kč 498.084,--. Dodávka a montáž herních prvků v hodnotě Kč 499.983,-- proběhla také na zahradě MŠ Žižkova.
Výstavba zázemí pro skautské aktivity skautské klubovny byla v letošním roce zahájena I. etapou. Byly provedeny zemní práce, základy, napojení na sítě, byla zhotovena nosná část dřevěné konstrukce stavby a provedena střešní konstrukce včetně vrchní hydroizolační vrstvy. Náklady na první etapu byly Kč 3.999.600,--.
Dále byla provedena úplná rekonstrukce zázemí městské policie v budově čp. 12 na nám. J. M. Marků. Byla zde zřízena šatna, denní místnost, kuchyňka, nové WC a umývárny se sprchovými kouty v celkové hodnotě Kč 659.647,--.
Byla také provedena druhá etapa regenerace panelového sídliště Dvorské lány, která spočívala ve vybudování nových chodníků, části komunikace a parkoviště, dětského hřiště s mnoha atrakcemi. Dále zde bylo osazeno mnoho nových laviček a rozšířena síť veřejného osvětlení. Celkové náklady činily Kč 4.164.339,--. Ministerstvo pro místní rozvoj na tuto akci poskytlo dotaci z programu regenerace panelových sídlišť ve výši
Kč 2.866.000,--.
Stavební úpravy ulice Sadová spočívaly v kompletní rekonstrukci vozovky, vybudování stání pro osobní automobily, vybudování vjezdů na pozemky, odvodnění a zřízení nového venkovního osvětlení. Celková cena byla ve výši Kč 1.598.275,--.
Další z rekonstruovaných ulic, byla ulice Vrchlického. I zde proběhla kompletní rekonstrukce vozovky včetně podkladních vrstev, žulových obrubníků, odvodnění a veřejného osvětlení. Kryt vozovky je proveden z žulové dlažby. Cena stavebních prací byla Kč 2.106.292,--. V rámci oprav této ulice provedla společnost VaK, a. s. potřebné opravy a rekonstrukce vodovodních přípojek.
Propojení ulic Dobrovského a Dvorské Lány. Chodník je napojen na chodníky, které byly nově vybudované v rámci regenerace sídliště Dvorské Lány. Celková cena včetně venkovního osvětlení činila Kč 248.060,--.
Dále byly provedeny různé drobné stavební práce např. oprava účelové komunikace k chatové osadě Olšák za Kč 100.000,--, oprava kanalizace na ulici Dukelských hrdinů, u společnosti Jatka Lanškroun – příspěvek města činil Kč 60.000,--, chodník v parku Za Střelnicí za Kč 63.916,--.
V rámci regenerace památek přispělo město například na opravu střechy děkanství č. p. 2 částkou Kč 190.000,--, byla také provedena oprava a nátěr oken lanškrounského zámku za Kč 75.296,-- a obnova hydrofobní vrstvy Morového sloupu za Kč 29.700,--.

Z podkladů Jaromíra Sobka, investičního odbor zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka.
Kontakt:

Drahomíra Lišková
Referentka kanceláře starosty a tajemníka
drahomira.liskova@mulanskroun.cz
www.lanskroun.eu
465 385 226


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 25. 1. 2011 15:57
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Město Lanškroun (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Územně samosprávní celek
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.