Pes Ajax formou hry zapojuje děti do primární prevence kriminality na Lanškrounsku i v roce 2011 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Pes Ajax formou hry zapojuje děti do primární prevence kriminality na Lanškrounsku i v roce 2011


Už na konci roku 2009 rozhodla Rada města Lanškroun o tom, že bude podána žádost o zařazení do Krajských programů prevence kriminality na rok 2010 Právo pro každého a AJAX a garantovala podíl města na zajištění projektů nejméně ve výši 20% celkových nákladů na projekt. Kraj žádosti vyhověl a v roce 2010 se proto rozběhly projekty zaměřené na oblast primární prevence.

Projekty jsou realizovány formou interaktivní výuky práva na základních školách. Žáci druhého stupně se účastní projektu Právo pro každého, pro žáky prvního stupně je připraven AJAX.
V projektu AJAX se děti učí, prostřednictvím komiksové postavičky policejního psa Ajaxe dopravní výchovu, sebeochranu, sebeobranu, zdravovědu. Díky Ajaxovi vědí, jak se zachovat v případě kontaktu s drogami. Lanškrounské děti znají dopravní značky. Dokážou odpovědět na otázku, co jsou hazardní hry a jak se projevuje závislost.
Cílem projektu Právo pro každého byla nejenom prevence kriminality, ale také systematické zvyšování právního vědomí žáků a studentů základních, středních škol a odborných učilišť. V Lanškrouně byl projekt v loňském roce zaměřen na žáky 8. tříd místních základních škol. Získané vědomosti v této oblasti byly v loňském roce ověřeny městským kolem soutěže pro žáky místních škol. Vítězné družstvo městského kola se zúčastnilo krajského kola této soutěže.
Stanislava Švarcová, starostka Lanškrouna se sociální oblasti věnuje dlouhodobě a chce problematice prevence kriminality věnovat zvýšenou pozornost, v této věci uvedla následující:
„Přestože v roce 2011 kraj nevyhlásil žádný dotační titul na primární prevenci, chce město Lanškroun v dobrých nápadech realizovaných v minulém roce pokračovat. Projekt AJAX i Právo pro každého pokračují i letos, jsou financovány z městského rozpočtu. Právo pro každého už není jen záležitostí lanškrounských dětí, účastní se jej i žáci osmých tříd ze Základní školy Tatenice, Dolní i Horní Čermné a Damníkova.“
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Věra Ptáčková doplňuje další preventivní aktivity: „Pravidelně jsou pořádány přednášky vyškolenými lektory na základních školách ve městě a u programu Právo pro každého v regionu. Vyškolenými lektory jsou policista obvodního oddělení Policie ČR, strážník Městské policie Lanškroun a kurátorka pro mládež Městského úřadu Lanškroun, odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Tyto přednášky jsou zaměřeny na následující témata: šikana, závislosti na návykových látkách, týrání a zneužívání dětí apod. Jsme přesvědčeni o tom, že vzdělávání dětí a mladistvých v oblasti prevence kriminality je jedním z nejlepší směrů, kterým je třeba se vydat.“

Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka
Kontakt:

Drahomíra Lišková
Referentka kanceláře starosty a tajemníka
drahomira.liskova@mulanskroun.cz
www.lanskroun.eu
465 385 226


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 14. 3. 2011 15:08
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Město Lanškroun (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Územně samosprávní celek
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.