Zastupitelstvo města Lanškroun jednalo dne 16.06.2010 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Zastupitelstvo města Lanškroun jednalo dne 16.06.2010


Na svém již třetím letošním jednání, které se konalo ve středu 16. června 2010, Zastupitelstvo města Lanškroun přijalo několik bodů, o kterých bych se chtěla zmínit.

Jedním z bodů, které zastupitelstvo města přijalo, je aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lanškroun. Nutnost aktualizovat strategický plán vycházela jednak z plánu samotného, ale také bylo třeba změnit termíny v zásobníku projektů (přehled cílů, tříděných dle záměrů a oblastí). Při této příležitosti byly aktualizovány i informace o městě z popisné části plánu.
Dalším bodem, který byl schválen, je Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných služeb ve městě Lanškroun. Tento dokument odráží nynější zjištěné priority rozvoje sociálních služeb v našem městě. Posláním koncepce je zajistit občanům možnost výběru takových sociálních služeb, které by odpovídaly jejich potřebám. Tyto sociální služby by měly být kvalitní a dostupné.
Soudržnost a projev solidarity se slovenským partnerským městem Kežmarok byly projeveny při jednání zastupitelstva města schválením poskytnutí mimořádného daru ve výši Kč 100.000,--. Tato částka bude předána občanům města Kežmarok, které postihla dne 04. června 2010 katastrofální povodeň.
Neméně důležitým bodem, který byl schválen, je rozpočtový výhled města do roku 2013. Z rozpočtového výhledu vychází rozpočet na jednotlivé roky a obsahuje např. analýzu dosavadního hospodaření města s důrazem na úvěrovou kapacitu, dopady světové finanční krize do příjmů města a další.

Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka
Kontakt:

Drahomíra Lišková
Referentka kanceláře starosty a tajemníka
drahomira.liskova@mulanskroun.cz
465 385 226


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 17. 6. 2010 14:10
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Město Lanškroun (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Územně samosprávní celek
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.