Konference U přátel se neztratíme | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Konference U přátel se neztratíme


Město Lanškroun pořádalo konferenci v rámci projektu „U přátel se neztratíme“ na téma Turistické informační systémy v České republice a Polsku. Tato konference se konala v pátek 10.9.2010 při městských slavnostech Lanškrounská kopa. Konference se zúčastnili hosté z partnerských měst Dzierzoniow a Serock, starosta města Lanškroun Ing. Martin Košťál, místostarosta Ing. Jan Šebrle, tajemník městského úřadu Ing. Petr Kotěra, radní pardubického kraje JUDr. Miroslav Stejskal, předseda Klubu českých turistů Pardubického kraje Ing. Milan Zeman, zástupce Klubu českých turistů Lanškroun Zdeněk Moravec se značkaři, Krasava Šerkopová, kastelánka Nového zámku u Lanškrouna a Mgr. Miloš Krejčí, provozovatel Infocentra Lanškroun a člen Rady Asociace turistických informačních center ČR, který konferenci ve spolupráci s městským úřadem připravil a také celou konferencí provázel.

První část probíhala od 10:30 ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Konferenci zahájil starosta města Lanškroun na téma město Lanškroun v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko.
S příspěvkem vystoupili také JUDr. Stejskal, který hovořil o cestovním ruchu v Pardubickém kraji a o pojmu turistický region Východní Čechy,
a Ing. Zeman, který účastníky seznámil s Klubem českých turistů a jeho rolí v regionálním cestovním ruchu.
Dále uvedla místostarostka města Dzierzoniow Wanda Ostrowska prezentaci o městě Dzierzoniow.
Za Klub českých turistů Lanškroun vystoupil pan Zdeněk Moravec, který krátce pohovořil o turistickém značení, jeho rozšiřování a obnově v regionu Lanškrounsko.
Na závěr první části seznámil účastníky Mgr. Krejčí s problematikou turistických informačních center, která jsou nejen zdroji turistických informací.
Druhou, praktickou částí konference byla prohlídka města Lanškroun, kterou vedl Mgr. Krejčí a ukázal polským turistům významné turistické cíle
a informační a orientační systém města.
Na závěr konference všichni zúčastnění vyplnili krátký dotazník
o atraktivitách města, který bude vyhodnocen a výsledky budou představeny na dalším setkání v rámci výstavy „Dzierzoniowskie prezentacje“ v Polsku.

Bc. Barbara Kusteinová, kancelář starosty a tajemníka


„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.“


Kontakt:

Drahomíra Lišková
Referentka kanceláře starosty a tajemníka
drahomira.liskova@mulanskroun.cz
465 385 226


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 20. 9. 2010 10:12
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Město Lanškroun (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Územně samosprávní celek
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.