Vývoj nezaměstnanosti nejen v Lanškrouně za rok 2010 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Vývoj nezaměstnanosti nejen v Lanškrouně za rok 2010


Na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou zveřejněny informace o výši nezaměstnanosti za rok 2010. Bohužel čísla ze začátku roku 2008, kdy míra nezaměstnanosti v Lanškrouně byla úctyhodných 3,7% jsou díky ekonomické krizi již pouze pouhou vzpomínkou. Na začátku roku 2009 jsme se dostali již na 8,8%. Proto Vás v krátkosti seznámíme také s čísly a vývojem míry nezaměstnanosti v roce 2010, které jsme získali díky spolupráci s Úřadem práce Ústí nad Orlicí.

Míra nezaměstnanosti v Lanškrouně během roku již tradičně kolísala. Nejvyšší byla v období od ledna do března a to 9,7%. Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti byla v měsíci listopad 6,9% a říjnu 7,1%. V průběhu celého roku 2010, kromě prvních 4 měsíců, se míra nezaměstnanosti držela pod osmi procenty, což si můžeme také vysvětlovat tím, že osoby, které pracují v zemědělství nebo na veřejně prospěšné práce pro jednotlivé obce bývají obvykle zaměstnáni od měsíce dubna do listopadu. Dalším z důvodů také může být to, že na Úřadu práce Ústí nad Orlicí byla zaevidována nová pracovní místa v Lanškrouně a jeho blízkém okolí. Např. firma AVX Czech Republic, s. r. o. nabídla v měsíci květnu 201 volné místo a dalších 9 v měsíci listopad. Další firmy, které v průběhu roku nabídly více jak 5 volných pracovních pozic, byly např. Wendell electronics, a. s. nebo také nedaleký Forez s. r. o., Ostrov. V prosinci se opět vše vrátilo do starých kolejí a míra nezaměstnanosti v Lanškrouně začala opět mírně narůstat na 7,9%.
Situace v rámci mikroregionu Lanškrounsko a také v rámci okresu Ústí nad Orlicí se odvíjela v roce 2010 obdobně. Na Lanškrounsku byla zaznamenána nejnižší míra nezaměstnanosti v měsíci říjnu 7,6% a dále v měsíci listopad 7,8%. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v rámci tohoto mikroregionu v měsíci leden 11,7% a únor 11,5%. V rámci okresu byla nejnižší čísla zaznamenána v měsících říjen a listopad 9% a naopak nejhůře se v naší malé statistice staví měsíc leden se svými 11,7%.
Mezi uchazeči o zaměstnání se v průběhu celého roku v nejhojnějším počtu vyskytovali řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci, ale také techničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci zdravotnictví.
Pokud budeme porovnávat čísla roku 2010 s rokem předešlým, nalezneme v průměru snížení míry nezaměstnanosti v Lanškrouně, mikroregionu a samozřejmě i v okrese Ústí nad Orlicí o celá dvě procenta. Doufejme, že podobné výsledky bude vykazovat i rok 2011 a v následujících letech se budeme pomalu přibližovat k číslům z roku 2008.
Kontakt:

Drahomíra Lišková
Referentka kanceláře starosty a tajemníka
drahomira.liskova@mulanskroun.cz
www.lanskroun.eu
465 385 226


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 14. 4. 2011 10:27
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Město Lanškroun (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Územně samosprávní celek
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.