Nové dopravní hřiště zvýší bezpečnost dětí | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Nové dopravní hřiště zvýší bezpečnost dětí


V těchto měsících probíhají dokončovací práce na novém dětském dopravním hřišti v Lanškrouně, které je umístěno před halou B. Modrého. Děti se budou moci na tomto hřišti začít zdokonalovat ve znalostech dopravních předpisů v jarních měsících příštího roku. Hřiště je vybaveno např. dopravními značkami, semaforem, kruhovým objezdem, dřevěnou maketou tramvaje, železničním přejezdem.

Dopravní výchově dětí se již téměř 20 let věnuje Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska. Mgr. Jana Dostálová, učitelka této ZŠ vysvětluje historii dopravní výchovy na škole: „Nejprve to byl jenom nápad pro volný čas, později byl založen kroužek dopravní výchovy, který dobrovolně navštěvovali žáci 4. tříd - tedy ti, kteří v 10 letech mohli sami usednout na kola a projíždět se v silničním provozu. Děti poté reprezentovaly školu, město Lanškroun a nakonec i okres a kraj v soutěžích mladých cyklistů. Výuka dopravní výchovy obsahovala znalost předpisů silničního provozu, řešení dopravních situací, znalost poskytování první pomoci, jízdu zručnosti a hlavně praktickou výuku na dětském dopravním hřišti, za kterým jsme každoročně museli dojíždět do Ústí nad Orlicí.“
V současné době sice už kroužek na škole nepůsobí, ale díky možnosti školy utvořit si vlastní vzdělávací plán, mají žáci 4. tříd nový předmět a to Dopravní a zdravotní výchovu. Tato základní škola, je tak jednou z mála škol v České republice, kde je dopravní výchova součástí běžné výuky, dostává se ke všem žákům školy a je stejně důležitá jako např. matematika.
Ing. Otakar Švec z nadace BESIP dále doplňuje: „Vím, že ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska má v oblasti dopravní výchovy dlouhodobé zkušenosti a vyškolené učitele. Je třeba poděkovat městu Lanškroun za pozornost, kterou věnuje dopravní gramotnosti našich nejmenších a realizuje stavbu takového rozsahu. Jsem přesvědčen o tom, že nové hřiště bude sloužit nejen dětem z Lanškrouna ale i okolních obcí a měst. Nové hřiště má veškeré náležitosti, které jsou pro potřeby dopravní výchovy žádoucí. BESIP pak do začátku pomůže s vybavením jízdními koly (cca 20 ks) a cyklistickými přilbami. Co se týče soutěží, už nyní plánujeme na lanškrounském dopravním hřišti v červnu roku 2012 okresní, ale i krajské kolo soutěže malých cyklistů.“
Drahomíra Lišková, referentka kanceláře starosty a tajemníka
Kontakt:

Drahomíra Lišková
Referentka kanceláře starosty a tajemníka
drahomira.liskova@mulanskroun.cz
www.lanskroun.eu
465 385 226


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 9. 11. 2011 18:16
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Město Lanškroun (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Územně samosprávní celek
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.