Veřejná finanční podpora v roce 2011 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Veřejná finanční podpora v roce 2011


V loňském roce rozdělilo město Lanškroun neziskovým organizacím dotace v řádech statisíců korun. Peníze jsou rozdělovány systematicky, o jejich přidělení rozhodují příslušné orgány města, které vždy berou v potaz doporučení odborných komisí.

Přímo v rozpočtu města byly připraveny pro jednotlivé neziskové subjekty následující finanční prostředky:
• příspěvek TJ Lanškroun - fotbalový oddíl – údržba areálu 180 000
• příspěvek TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy 750 000
• Český červený kříž - dotace senior doprava 140 000
• příspěvek TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl – údržba areálu 30 000
• příspěvek na nájemné Rodinné centrum 34 000
Na celoroční činnost organizovanou pro děti a mládež přispělo město částkou Kč 119 000,--, na jednorázové akce pro děti poskytlo Kč 28 000,-, na kulturu organizovanou pro dospělé i pro děti Kč 261 820,--.
Na celoroční sportovní činnost mládeže rozdělilo město částku 1 430 000,-, na jednorázové sportovní akce Kč 70 000,-. Město podporuje sportovní oddíly i v oblasti trenérství, na odměny pro trenéry přidalo sportovním oddílům 200 000,-- Kč.
Na podporu rozvoje styků s partnerskými městy rozdělila rada města následovně Kč 40 000,-:
• Římskokatolická farnost – děkanství Lanškroun, Kč 5.000,--
• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun Kč 15.000,--
• Základní škola speciální, Lanškroun Kč 20.000,--
Rada města rozdělila na malé projekty s podporou nad Kč 5 000,- dalších celkem Kč 120 400,--, starostka města rozdělila finance ve výši 42 400,- na projekty s podporou do Kč 5 000,-.
Kontakt:

Drahomíra Lišková
Referentka kanceláře starosty a tajemníka
drahomira.liskova@mulanskroun.cz
www.lanskroun.eu
465 385 226


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 13. 1. 2012 8:07
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Město Lanškroun (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Územně samosprávní celek
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.