Město Otrokovice | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Informace o zdroji


Město Otrokovice


Vydané tiskové zprávy


Odkaz předků musí zůstat zachován i pro budoucí generace

Všestranné posuzování, přidělení finanční podpory a koordinace úkolů v oblasti zachování kulturního dědictví jsou hlavní úkoly otrokovickou samosprávou zřízené Komise státní památkové péče pro správní obvod Otrokovicko. Činnost této komise je v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v ČR. Významným způsoben přispívá také ke kvalifikovanému a nestrannému posouzení žádostí o podporu z dotačních programů Ministerstva kultury ČR. Pro období let 2011-2014 má komise kromě předsedy dalších pět členů.

Otrokovice získaly cenu kvality ve veřejné správě

Na 7. národní konferenci kvality, která se konala minulý týden v Chrudimi, získalo město Otrokovice bronzový stupeň Ceny Ministerstva vnitra ČR za kvalitu ve veřejné správě za rok 2010. Z rukou státního tajemníka a náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Františka Vavery převzala ocenění tajemnice Městského úřadu Otrokovice Marie Malíková.

Starosta navštívil první dítě Otrokovic

V pondělí 14. února navštívil starosta města Otrokovice Jaroslav Budek rodinu, ve které se narodilo první dítě ve městě. Kytici pro maminku, hračku a zlatý přívěsek se znamením kozoroha předal šťastným rodičům.

Valentýnské nocování v Centru volného času

Víkend před jarními prázdninami patřil tradičnímu Valentýnskému nocování na Centru volného času na Baťově v Otrokovicích.

Hlasujte pro otrokovického zachránce

V únoru minulého roku zachránil pan Petr Beran z Otrokovic život malému chlapci, když jej vynesl z hořícího bytu. Za tento čin jej Rada města Otrokovice nominovala na Cenu Salvator. Nyní o jejím udělení rozhoduje veřejnost v internetovém hlasování. Podpořte Petra Berana a hlasujte pro něj na http://www.cenasalvator.cz/hlasovani/.

Výtvarné práce otrokovických dětí hodnotili na Slovensku

Diplomy a ceny ze Slovenska za podařená výtvarná díla v soutěži Dětské vánoční malování převzali z rukou zástupkyně vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Otrokovice Radoslavy Matuszkové Martin Půl, Kamila Zedková, Tereza Marešová a Sofie Škodáková.

Stížností a petic ubylo, podnětů registrujeme více

Radě města Otrokovice byly předloženy výroční zprávy za přecházející kalendářní rok v oblasti vyřizování petic, stížností a podnětů a poskytování informací v souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“)

Jakub a Tereza jsou nejoblíbenějšími jmény

Začátek roku je obdobím bilancování, které přináší různorodé informace vybízející k srovnávání údajů z předchozích let. Jednou ze zajímavých statistik je demografický vývoj města.

Podomní prodejci nabízeli energetické služby

K porušení Nařízení města Otrokovice č. 3/2009 stanovujícího zákaz podomního prodeje došlo v pátek 28. ledna 2011. Na územní města se v tento den pohybovala skupina podomních prodejců, která nabízela služby alternativního poskytovatele elektrické energie včetně zvýhodněných sazeb pro její odběr.

Noční dobrodružství v Centru volného času

Poslední lednový víkend proběhlo v Centru volného času na Baťově nocování, které bylo zaměřené na teamové hry a soutěže.

Stovka dětí se bavila při Královském karnevalu

Na sobotu 29. ledna 2011 připravil Dům dětí a mládeže Sluníčko zábavnou akci s názvem Královský karneval.

Město navrhuje občana na udělení Ceny Salvator

Cena Salvator je tradiční ocenění za mimořádné činy z oblasti ochrany života, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel Zlínského kraje. Je každoročně udělováno členům Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje a občanům Zlínského kraje, kteří své záslužné činy vykonali v průběhu uplynulého kalendářního roku.

Nechte si zpřesnit hranice svého pozemku a předejděte sporům se sousedy

Vlivem nejednotného původu katastrálních map na našem území a různé přesnosti zaměřování změn v minulosti obsahuje katastr nemovitostí údaje o poloze lomových bodů hranic pozemků s různou polohovou přesností, na které závisí i míra spolehlivosti výsledku případného vytyčení hranice podle údajů katastru a přesnost evidované výměry.

Provoz mlékomatu byl zahájen

Ve středu 19. ledna byl zahájen provoz nově instalovaného mlékomatu v tržnici u pošty na Trávníkách. Již v první hodině provozu navštívila automat stovka zájemců o čerstvé mléko. To se zde prodává ve dvou objemech. Za půl litr čerstvého mléka zaplatíte 10 korun. Jeden litr je pak o 5 korun dražší. K prodeji jsou připraveny plastové i skleněné láhve.

Základní škola T. G. Masaryka uspořádala den otevřených dveří

V úterý 18. ledna se všem zájemcům otevřeli dveře Základní školy T. G. Masaryka a její návštěvníci tak mohli vidět ukázky výuky i vybavení školy.

Deváťáci pasovali prvňáky do řad školáků

Slavnostní dopoledne v námořnickém duchu prožili žáci na ZŠ Trávníky, kde dnes proběhlo pasování prvňáků do řad školáků.

Žáci ZŠ se stali součástí policejních hlídek

Již tradiční akce města Otrokovice s názvem Dětská policie se účastnili žáci čtvrtých a pátých ročníků otrokovických základních škol, kteří se pro dnešní dopoledne stali součástí policejních hlídek.

Víkend ve znamení rocku i dechovky

Pátek i sobota v otrokovickém parku před Společenským domem na Baťově patřily hudbě. Dvě žánrově odlišné akce, nabízející rock i dechovou hudbu, zde připravilo město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.