Odkaz předků musí zůstat zachován i pro budoucí generace | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Odkaz předků musí zůstat zachován i pro budoucí generace


Všestranné posuzování, přidělení finanční podpory a koordinace úkolů v oblasti zachování kulturního dědictví jsou hlavní úkoly otrokovickou samosprávou zřízené Komise státní památkové péče pro správní obvod Otrokovicko. Činnost této komise je v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v ČR. Významným způsoben přispívá také ke kvalifikovanému a nestrannému posouzení žádostí o podporu z dotačních programů Ministerstva kultury ČR. Pro období let 2011-2014 má komise kromě předsedy dalších pět členů.

Město Otrokovice jako obec s rozšířenou působností vykonává a organizuje státní památkovou péči pro aglomeraci více než 35 tisíc obyvatel, konkrétně na území obcí Bělov, Halenkovice, Komárov, Napajedla, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv, Tlumačov a Žlutava.
Vzhledem k rozlehlému území má město zájem na tom, aby se zvýšil objem finančních prostředků, které pomohou vlastníkům kulturních památek při jejich údržbě a obnově. Proto se Otrokovice zapojily také do dotačního programu Ministerstva kultury s názvem „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Tento program, určený zejména pro památky roztroušené po krajině, v obcích a ve městech mimo městské a vesnické památkové zóny a rezervace, funguje již od roku 2008. „Od našeho zapojení do programu jsme z rozpočtu Ministerstva kultury získali více než půl milionu korun. Tyto finanční prostředky pomáhají zachovat odkaz našich předků a uchovat kulturní dědictví i pro budoucí generace,“ přiblížil předseda Komise státní památkové péče a současný místostarosta Otrokovic Milan Plesar s tím, že ve správním obvodu Otrokovicka se nachází 37 nemovitých a 74 movitých kulturních památek. Vlastníci mohou již nyní podat žádost o příspěvek na obnovu své kulturní památky. Uzávěrka pro příjem žádostí je stanovena k datu 30. dubna 2011. Výzva spolu s potřebným formulářem je zveřejněna na webových stránkách města (sekce Městský úřad / odbory a oddělení / školství a kultura).
V roce 2011 přidělilo ministerstvo kultury Otrokovicku rekordně nízkou kvótu, pouhých 75 tisíc korun oproti dvojnásobku této částky v loňském roce, respektive zhruba trojnásobku v roce 2008. „Kvóta přidělovaná obcím s rozšířenou působností je stanovována ministerstvem kultury na základě celkového objemu finančních prostředků určených na program v daném roce, na základě počtu kulturních památek ve správním obvodu konkrétní obce s rozšířenou působností a na základě stavebně technického stavu těchto památek,“ uvedl Petr Klokočka, pracovník památkové péče.
Kontakt:

Mgr. Lenka Krupková
tisková mluvčí města Otrokovice
lenka.krupkova@muotrokovice.cz
723606758
577680449


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 16. 2. 2011 16:59
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Město Otrokovice (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Město Otrokovice leží v západní části Zlínského kraje, na rozhraní tří regionů: Valašska, Slovácka a Hané - a tak se i v povaze našich obyvatel snoubí hanácká rozvážnost s valašsky tvrdou pracovitostí a slováckým temperamentem. Naše město vzniklo spojením někdejších samostatných obcí Otrokovice a Kvítkovice.

Otrokovice jsou moderním průmyslovým sídlem, jehož rozvoj byl založen ve třicátých letech 20. století výstavbou Baťových závodů a dynamiku nabral v sedmdesátých letech minulého století v souvislosti s otevřením nové pneumatikárny. V současné době je město Otrokovice se svými téměř 19 tisíci obyvateli šestým největším městem Zlínského kraje a je centrem mikroregionu zahrnujícího obce s celkovým počtem téměř 35 000 obyvatel. Svou polohou na důležitých silničních a železničních tazích jsou Otrokovice vstupní branou Zlínského kraje.

Občan města i jeho návštěvník tady najde příjemné místo k bydlení a práci, ale také k rekreaci, sportu a zábavě, místo s širokou nabídkou vzdělávacích možností a služeb.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.