Podomní prodejci nabízeli energetické služby | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Podomní prodejci nabízeli energetické služby


K porušení Nařízení města Otrokovice č. 3/2009 stanovujícího zákaz podomního prodeje došlo v pátek 28. ledna 2011. Na územní města se v tento den pohybovala skupina podomních prodejců, která nabízela služby alternativního poskytovatele elektrické energie včetně zvýhodněných sazeb pro její odběr.

Čtyři muži a jedna žena ve věku 20 – 25 let prováděli zakázanou činnost v domě s pečovatelskou službou na Trávníkách. Toto počínání bylo oznámeno Městské policii Otrokovice, která na místo neprodleně vyslala hlídku. Strážníci poučili prodejce o znění Nařízení města a s domluvou je vykázali z domu. Na jejich činnost upozornili také Policii ČR. Při podomním prodeji často dochází k nezvaným návštěvám v domácnostech, které mohou končit trestnou činností. Upozorňujeme občany, aby byli obezřetní, podomní prodejce nepouštěli domů a v případě, že se s takovým druhem prodeje setkají, neprodleně kontaktovali Městskou policii Otrokovice, která se bude zjištěnými případy zabývat.
Zákaz podomního prodeje byl v Otrokovicích stanoven poprvé v roce 2001. V současné době jej upravuje Nařízení města Otrokovice č. 3/2009, kterým se vydává tržní řád. Zde je stanoveno, že na území města je zakázán podomní prodej s výjimkou prodeje zboží a poskytování služeb mimo kolaudovanou provozovnu prováděné uvnitř budov se souhlasem oprávněného uživatele dané budovy nebo její části, pokud se jej účastní pouze uživatel popřípadě uživatelé dané budovy nebo její části anebo jmenovitě pozvané osoby. Zakázán je také pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb. „Hlavní důvodem pro přijetí tohoto opatření bylo zvýšení bezpečnosti občanů města a snížení rizika krádeží i jiných trestných činností. Současně jsme chtěli zabránit také obtěžování osob v domácnostech a narušování soukromí,“ přiblížil starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.
Kontakt:

Mgr. Lenka Krupková
tisková mluvčí města Otrokovice
lenka.krupkova@muotrokovice.cz
723606758
577680449


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 1. 2. 2011 15:46
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Město Otrokovice (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Město Otrokovice leží v západní části Zlínského kraje, na rozhraní tří regionů: Valašska, Slovácka a Hané - a tak se i v povaze našich obyvatel snoubí hanácká rozvážnost s valašsky tvrdou pracovitostí a slováckým temperamentem. Naše město vzniklo spojením někdejších samostatných obcí Otrokovice a Kvítkovice.

Otrokovice jsou moderním průmyslovým sídlem, jehož rozvoj byl založen ve třicátých letech 20. století výstavbou Baťových závodů a dynamiku nabral v sedmdesátých letech minulého století v souvislosti s otevřením nové pneumatikárny. V současné době je město Otrokovice se svými téměř 19 tisíci obyvateli šestým největším městem Zlínského kraje a je centrem mikroregionu zahrnujícího obce s celkovým počtem téměř 35 000 obyvatel. Svou polohou na důležitých silničních a železničních tazích jsou Otrokovice vstupní branou Zlínského kraje.

Občan města i jeho návštěvník tady najde příjemné místo k bydlení a práci, ale také k rekreaci, sportu a zábavě, místo s širokou nabídkou vzdělávacích možností a služeb.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.