Otrokovice získaly cenu kvality ve veřejné správě | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Otrokovice získaly cenu kvality ve veřejné správě


Na 7. národní konferenci kvality, která se konala minulý týden v Chrudimi, získalo město Otrokovice bronzový stupeň Ceny Ministerstva vnitra ČR za kvalitu ve veřejné správě za rok 2010. Z rukou státního tajemníka a náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Františka Vavery převzala ocenění tajemnice Městského úřadu Otrokovice Marie Malíková.

Bronzovým stupněm jsou oceňovány organizace, které se zaměřily na zlepšování kvality a dosáhly prvních úspěchů v příslušných kategoriích. Městský úřad Otrokovice získal toto ocenění za projekt Využití analýz benchmarkingu při organizační změně zajišťování živnostenské agendy. „Benchmarking je ve své podstatě reaktivní nástroj, který nám umožňuje sledovat oblasti, ve kterých bychom se mohli zlepšit, ale také ty silné, z nichž můžeme čerpat. Jednoduše lze tedy říci, že díky tomuto procesu dochází ke srovnávání, zvyšování výkonu, kvality a učení se z dobré praxe. V tomto případě byly analýzy přeneseny do oblasti zajišťování živnostenské agendy. Její nové organizační uspořádání zajistí vyšší efektivitu vykonávaných činností a s tím spojenou vyšší kvalitu práce i služeb poskytovaných občanům,“ uvedla tajemnice MěÚ Otrokovice Marie Malíková.
Městský úřad Otrokovice je na poli zvyšování kvality aktivní. Bronzový stupeň Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě získal již potřetí. Cenu, díky které mu náleží označení „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“, získal poprvé za rok 2006. „Trvale usilujeme o to, aby byl městský úřad institucí, na kterou se lidé budou s důvěrou obracet. Díky zapojení do Benchmarkingové iniciativy máme možnost sledovat a srovnávat zkušenosti jiných úřadů a vybírat to nejlepší pro naše zlepšení. Získání ocenění je dalším posunutím a signálem, že jdeme správným směrem“ uvedl starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.
Kontakt:

Mgr. Lenka Krupková
tisková mluvčí města Otrokovice
lenka.krupkova@muotrokovice.cz
723606758
577680449


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 16. 2. 2011 16:59
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Město Otrokovice (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Město Otrokovice leží v západní části Zlínského kraje, na rozhraní tří regionů: Valašska, Slovácka a Hané - a tak se i v povaze našich obyvatel snoubí hanácká rozvážnost s valašsky tvrdou pracovitostí a slováckým temperamentem. Naše město vzniklo spojením někdejších samostatných obcí Otrokovice a Kvítkovice.

Otrokovice jsou moderním průmyslovým sídlem, jehož rozvoj byl založen ve třicátých letech 20. století výstavbou Baťových závodů a dynamiku nabral v sedmdesátých letech minulého století v souvislosti s otevřením nové pneumatikárny. V současné době je město Otrokovice se svými téměř 19 tisíci obyvateli šestým největším městem Zlínského kraje a je centrem mikroregionu zahrnujícího obce s celkovým počtem téměř 35 000 obyvatel. Svou polohou na důležitých silničních a železničních tazích jsou Otrokovice vstupní branou Zlínského kraje.

Občan města i jeho návštěvník tady najde příjemné místo k bydlení a práci, ale také k rekreaci, sportu a zábavě, místo s širokou nabídkou vzdělávacích možností a služeb.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.