Jakub a Tereza jsou nejoblíbenějšími jmény | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Jakub a Tereza jsou nejoblíbenějšími jmény


Začátek roku je obdobím bilancování, které přináší různorodé informace vybízející k srovnávání údajů z předchozích let. Jednou ze zajímavých statistik je demografický vývoj města.

Za uplynulý rok nedošlo v Otrokovicích k přílišným změnám. K poslednímu dni minulého roku měly 18 345 občanů, z toho 9430 žen a 8915 mužů. K celkovému počtu občanů města je nutno připočíst cizince. Těch ve městě žilo 193, meziročně o jednoho méně. Celkový počet obyvatel tedy nepatrně klesl na 18 538 osob, což představuje číslo o 68 osob menší než v roce 2009. Počet obyvatel se v průběhu roku mění v závislosti na úmrtnosti, porodnosti či stěhování. K největšímu úbytku obyvatel došlo v měsíci srpnu, kdy byl zaznamenán pokles o 23 osob. Naopak k největšímu rozšíření populace došlo v červnu, o 10 osob. Nejstarší obyvatel města v letošním roce oslaví 99 let.
Otrokovická radnice eviduje nepatrný meziroční úbytek v počtu narozených dětí. Předloni pracovnice evidence obyvatel zaznamenaly 192 narozených dětí. Vloni jich bylo už jen 190, což představuje pokles o 2 děti. V počtech nepatrně vedou chlapci. Rodiče se mohli radovat z 97 kluků a 93 děvčat. Narodilo se také pět párů dvojčat. Nejčastěji užívanými dívčími jmény se v loňském roce staly Tereza, Eliška, Karolína a Natálie. Mezi chlapci zvítězil Jakub, Lukáš a Petr. Rodiče pro své děti často vybírali i méně obvyklá jména jako například Eliáš, Jonáš, Tobiáš, Sebastian nebo Lara, Natali, Rozálie, a Vanessa.
V roce 2010 byla v Otrokovicích větší úmrtnost nežli dříve. Celkově došlo k 193 úmrtím. Rozhodnutí spojit své životy poutem manželským učinilo 128 párů. Oproti tomu bylo zaevidováno 63 rozvodů. Ve srovnání s rokem 2009 stoupl počet svateb o 5, zatímco rozvodů bylo o 10 méně.
Kontakt:

Mgr. Lenka Krupková
tisková mluvčí města Otrokovice
lenka.krupkova@muotrokovice.cz
723606758
577680449


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 1. 2. 2011 15:47
Kategorie: Zábava
Název zdroje: Město Otrokovice (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Město Otrokovice leží v západní části Zlínského kraje, na rozhraní tří regionů: Valašska, Slovácka a Hané - a tak se i v povaze našich obyvatel snoubí hanácká rozvážnost s valašsky tvrdou pracovitostí a slováckým temperamentem. Naše město vzniklo spojením někdejších samostatných obcí Otrokovice a Kvítkovice.

Otrokovice jsou moderním průmyslovým sídlem, jehož rozvoj byl založen ve třicátých letech 20. století výstavbou Baťových závodů a dynamiku nabral v sedmdesátých letech minulého století v souvislosti s otevřením nové pneumatikárny. V současné době je město Otrokovice se svými téměř 19 tisíci obyvateli šestým největším městem Zlínského kraje a je centrem mikroregionu zahrnujícího obce s celkovým počtem téměř 35 000 obyvatel. Svou polohou na důležitých silničních a železničních tazích jsou Otrokovice vstupní branou Zlínského kraje.

Občan města i jeho návštěvník tady najde příjemné místo k bydlení a práci, ale také k rekreaci, sportu a zábavě, místo s širokou nabídkou vzdělávacích možností a služeb.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.