Stížností a petic ubylo, podnětů registrujeme více | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Stížností a petic ubylo, podnětů registrujeme více


Radě města Otrokovice byly předloženy výroční zprávy za přecházející kalendářní rok v oblasti vyřizování petic, stížností a podnětů a poskytování informací v souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“)

Ve srovnání s rokem 2009 se o jednu snížil počet stížností, kterých bylo evidováno celkem čtrnáct. Zaměřovaly se zejména na činnost a chod Městského úřadu Otrokovice, dále na nevhodné chování některých úředníků. Z celkového počtu stížností byla pouze jedna oprávněná a týkala se pochybení MěÚ Otrokovice při nedodržení 15 denní zákonné lhůty pro podávání informací podle Zákona. Na základě výše uvedeného bylo přijato opatření k nápravě, aby již k podobnému podání nemohlo dojít. Dvě stížnosti byly vyhodnoceny jako částečně oprávněné.
Meziroční snížení zaznamenaly také petice, které byly podány dvě. První se týkala nesouhlasu s vybudováním cyklostezky na tř. Tomáše Bati – Nerudova. Prostřednictvím druhé vyjádřili občané města Napajedel svůj nesouhlas s rozhodnutím o zahájení stavby železobetonové ochranné zídky na území města Napajedla.
K výraznému zvýšení došlo u počtu podnětů, kterých bylo za rok 2010 podáno 132. Občané jejich prostřednictvím požadují vysvětlení, vznáší své požadavky, doporučující návrhy k činnosti orgánů města v oblasti samostatné působnosti anebo upozorňují na nedostatky ve věci veřejného zájmu v oblasti patřící do samostatné působnosti města. Jedná se zejména o podněty týkající se životního prostředí, stavebního řízení, dopravních záležitostí a dalších oblastí. Je zde i několik podání z oblasti sousedských vztahů, kde má město omezené pravomoci k jejich řešení.
Město Otrokovice, respektive jeho orgány jsou povinnými subjekty dle Zákona o svobodném přístupu k informacím. V souladu se Zákonem a vnitřní směrnicí jsou evidovány písemné, elektronické i ústní žádosti o informace. Za rok 2010 bylo evidenčním pracovištěm zaevidováno celkem 8 podání, doručených v písemné, nebo elektronické podobě se žádostí o poskytnutí informací dle Zákona. Na všechny žádosti bylo reagováno v zákonných lhůtách. V porovnání s předchozím kalendářním rokem došlo k nárůstu v počtu podaných žádostí o poskytnutí informace, a to z 5 na 8. Týkaly se zejména poskytnutí informací v podobě různých dokumentů, například výpovědi nájemného, výměny bytu či poskytnutí rozhodnutí o umístění stavby nebo stavebního povolení. Jedna žádost se týkala počtu místních referend konaných na území města Otrokovice a další investičních plánů města na rok 2011.
Kontakt:

Mgr. Lenka Krupková
tisková mluvčí města Otrokovice
lenka.krupkova@muotrokovice.cz
723606758
577680449


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 16. 2. 2011 16:55
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Město Otrokovice (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Město Otrokovice leží v západní části Zlínského kraje, na rozhraní tří regionů: Valašska, Slovácka a Hané - a tak se i v povaze našich obyvatel snoubí hanácká rozvážnost s valašsky tvrdou pracovitostí a slováckým temperamentem. Naše město vzniklo spojením někdejších samostatných obcí Otrokovice a Kvítkovice.

Otrokovice jsou moderním průmyslovým sídlem, jehož rozvoj byl založen ve třicátých letech 20. století výstavbou Baťových závodů a dynamiku nabral v sedmdesátých letech minulého století v souvislosti s otevřením nové pneumatikárny. V současné době je město Otrokovice se svými téměř 19 tisíci obyvateli šestým největším městem Zlínského kraje a je centrem mikroregionu zahrnujícího obce s celkovým počtem téměř 35 000 obyvatel. Svou polohou na důležitých silničních a železničních tazích jsou Otrokovice vstupní branou Zlínského kraje.

Občan města i jeho návštěvník tady najde příjemné místo k bydlení a práci, ale také k rekreaci, sportu a zábavě, místo s širokou nabídkou vzdělávacích možností a služeb.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.