Ministerstvo životního prostředí | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Informace o zdroji


Ministerstvo životního prostředí


Vydané tiskové zprávy


Zelený týden se letos zaměří na udržitelnou spotřebu a výrobu

Od úterý 3. do pátku 6. června se v Bruselu v sídle Evropské komise [1] koná tradiční Zelený týden (Green Week), osvětová akce pro občany Evropské unie, zaměřená na aktuální problémy životního prostředí. Tento rok se Zelený týden zaměří na udržitelnou spotřebu a výrobu, která může pomoci mj. při ochraně klimatu. Mottem Týdne je heslo „Země je jen jedna“ (Only one Earth). Na výstavě, která je součástí Týdne, se představí inovativní projekty pro udržitelný rozvoj Evropy.

Den parků a biodiverzity v Národním muzeu

Ministerstvo životního prostředí a Národní muzeum Praha pořádají společně pro žáky základních a středních škol, ale i ostatní veřejnost, u příležitosti Evropského dne národních parků a Mezinárodního dne biodiverzity přehlídku filmů z videotéky ministerstva a mezinárodního filmového festivalu Ekofilm.

Ze Sosnové – Ramše odvezly německé úřady poslední kamiony nelegálně navezených odpadů

Areál v Sosnové-Ramši byl poslední nevyřešenou lokalitou s uloženým nelegálně dovezeným odpadem ze SRN. Vrácením těchto odpadů zpět do Německa uzavřelo MŽP případy nelegálního dovozu odpadů na naše území z přelomu let 2005/2006.

Chráněná území Evropy mají příští sobotu svůj den, slavte s nimi

Sobota 24. května je v chráněných územích celé Evropy velmi významným svátkem. Federace přírodních a národních parků Evropy Europarc v roce 1999 totiž 24. květen vyhlásila Evropským dnem parků. Stalo se tak při příležitosti 90. výročí vyhlášení prvních devíti evropských národních parků, což se stalo 24. května 1909 ve Švédsku.

MŽP na Ekologických veletrzích: Podpora z OPŽP a protipovodňová opatření

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR a svými resortními organizacemi Agenturou ochrany přírody a krajiny, CENIA - českou informační agenturou životního prostředí, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. a Českým hydrometeorologickým ústavem představí své priority v rámci Ekologických veletrhů Brno, které se konají od 20. do 22. května.

Krkonošský národní park slaví pětačtyřicátiny

Pětačtyřicáté narozeniny slaví v sobotu 17. května náš nejstaší národní park – Krkonoše (KRNAP). Vyhlášen byl vládním nařízením 17. května 1963. Ochrana unikátní krkonošské přírody se ovšem datuje ještě mnohem více do minulosti. Krkonošská příroda v sobě totiž nese poklady světového významu.

Krušnohorská rašeliniště se zařadila mezi mokřady mezinárodního významu

Náměstek ministra životního prostředí František Pelc a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pojer spolu se zástupci Karlovarského, Ústeckého kraje a obcí dnes slavnostně vyhlásili Krušnohorská rašeliniště v pořadí již dvanáctým českým mokřadem mezinárodního významu. „Statut mokřadu mezinárodního významu má přispět k větší ochraně zranitelných a ohrožených přírodních biotopů,“ řekl náměstek Pelc.

Celosvětová akce Miliarda stromů pro planetu Zemi pokračuje

Úspěšná kampaň Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Miliarda stromů pro planetu Zemi (The Billion Tree Campaign) pokračuje i v letošním roce. Iniciativa, s níž přišli nositelka Nobelovy ceny míru Wangari Maathai a monacký kníže Albert II., znamenala za první rok vysazení více než dvě miliardy stromů po celém světě, čímž dvakrát překonala vlastní cíl. UNEP proto v kampani, která má za cíl rozšiřování zeleně ve světě a mimo jiné tak pomoci zmírnit klimatické změny, pokračuje i v letošním roce. Jak řekl výkonný ředitel UNEP Achim Steiner, cílem je do konce roku 2009 sedm miliard nových stromů.

Na 22. května UNEP vyhlásil Mezinárodní den biodiverzity

UNEP (Program OSN pro životní prostředí) vyhlásil čtvrtek 22. května Mezinárodním dnem biodiverzity [1]. Letos se tento svátek zaměřuje na téma „Biodiverzita a zemědělství“, tedy především k přírodě a životnímu prostředí šetrné formy zemědělství.

Do roku 2020 můžeme snížit skleníkové emise až na polovinu

Až na polovinu lze snížit do roku 2020 současné emise skleníkových plynů (oxidu uhličitého, oxidu dusného či metanu) v České republice za přijatelných investičních nákladů. Vyplývá to ze studie, kterou pro Ministerstvo životního prostředí zpracovala společnost Enviros. „Do letošního podzimu předložíme vládě novou klimatickou politiku ČR, která bude obsahovat konkrétní návrhy redukčních opatření, ale i adaptačních nástrojů na dopady klimatických změn,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

První májový víkend patří ptačímu zpěvu

Pátek 2. května se už 25 let slaví jako Světový dnem ptačího zpěvu a na nejrůnějších místech republiky se již ode dneška začínají nabízet ornitologické výpravy a vycházky k Vítání ptačího zpěvu. Chce to ráno výjimečně brzké probuzení, ale nevšední zážitek při slibovaném krásném jarním počasí bude jistě stát zato. První veřejné jarní vítání ptačího zpěvu zorganizovali milovníci ptactva v britském Birminghamu v květnu 1983. Kdo se na žádnou akci v terénu nedostane, může hlasy ptáků obdivovat alespoň z okna nebo na stránkách Českého rozhlasu (http://www.rozhlas.cz/hlas).

Ministr Bursík je hostem přelomové konference guvernérů USA o klimatu

Vicepremiér a ministr životního prostředí Martin Bursík se dnes a zítra účastní dvoudenní konference amerických guvernérů na světoznámé univerzitě v Yale, kde se očekává ratifikace přelomové výzvy americkým prezidentským kandidátům k boji se změnou klimatu.

Vláda zhodnotí dosavadní opatření na snižování skleníkových emisí

Vláda na svém zítřejším zasedání projedná zprávu o vyhodnocení Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR. Program byl schválen v březnu 2004 a obsahuje návrhy opatření na snižování emisí skleníkových plynů i adaptačních opatření, která se měla stát součástí politiky většiny vládních resortů. Vyhodnocení programu nyní hodnotí účinky přijatých opatření a redukce emisí, dosažené od roku 2004.

MŽP připravuje sadu opatření ke zlepšení kvality ovzduší

Evropská unie dnes v Lucemburku schválila směrnici o kvalitě ovzduší, která stanovuje přísnější limity pro jemné prachové částice, které jsou nejvíce nebezpečné pro lidské zdraví. Ministerstvo životního prostředí již od loňského roku připravuje zákon o ochraně ovzduší a další opatření zejména v oblasti dopravy a vytápění domácností, vedoucí ke zkvalitnění vzduchu a dosažení nově stanovených limitů.

Ministři EU: Nová generace biopaliv musí být šetrná k lesům

Ministři životního prostředí ze zemí Evropské unie se o víkendu sešli na neformálním zasedání ve Slovinsku, které je v tomto půlroce předsednickou zemí Rady EU. Hlavním tématem, o kterém hovořili byla opatření vedoucí k adaptaci na změnu klimatu. Konkrétně se diskutovalo o stoupajícím tlaku na využívání lesní biomasy jako zdroje pro biopaliva druhé generace a o dopadu těchto aktivit na přírodní rozmanitost druhů v lesích.

Ministři životního prostředí EU budou ve Slovinsku diskutovat budoucnost lesů či biopaliva druhé generace

Ve slovinském Brdu se v pátek na neformálním zasedání Rady EU pro životní prostředí sejdou ministři životního prostředí zemí Evropské unie za účasti českého vicepremiéra Martina Bursíka. Klíčovými body jednání budou opatření k adaptaci na změnu klimatu, související s využíváním lesní biomasy, a dopad těchto opatření na biodiverzitu.

Nový program o biodiverzitě – pro přírodopis, biologii i angličtinu

K výuce přírodopisu, biologie, ekologické výchovy, ale také angličtiny mohou využít učitelé, žáci i studenti vzdělávací modul o biodiverzitě, který připravil sekretariát Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) na svých internetových stránkách.

Ministr Bursík zamítl rozklad šumavských obcí

Po orkánu Kyrill mají být lesy v těch nejcennějších místech Národního parku Šumava ponechány přirozenému vývoji – vyplývá to z rozhodnutí, které včera podepsal ministr Bursík. Na základě doporučení rozkladové komise ministerstva tak potvrdil původní rozhodnutí ministerstva z března loňského roku a zamítl rozklad, který podaly některé obce a občanská sdružení.

Jaro pro Zemi 2008 – týden třetí

Kampaň Jaro pro Zemi 2007 má před sebou již svůj třetí týden. Koordinátorem projektu je odbor vnějších vztahů MŽP. Pokud se kdokoli rozhodne také připojit, stačí, když zašle informace o akci s kontaktními údaji na adresu jaroprozemi@env.cz.

Řízení o ochraně ložiska uranu dále pokračuje

Řada českých médií (ČTK, Český rozhlas, Liberecký deník, apod.) zveřejnila během víkendu a dneška informaci, že ministr životního prostředí Martin Bursík na základě rozkladu, podaného obcí Osečná, zastavil řízení o vyhlášení chráněného ložiskového území (CHLÚ) Osečná-Kotel v Libereckém kraji. Tato informace se ovšem nezakládá na pravdě.

Jaro pro Zemi pokračuje

Kampaň Jaro pro Zemi byla zahájena minulý týden vyhlášením výtvarné soutěže Můj kousek Země, kterou pořádá Česká geologická služba ve spolupráci s MŽP. Úspěšně pokračuje dalšími aktivitami.

Rozsah veřejně dostupných informací o znečištění se od roku 2009 dále rozšíří

Vláda na svém dnešním jednání schválila na návrh ministra životního prostředí Martina Bursíka nové nařízení, které stanovuje seznam znečišťujících látek (které nejsou přímo uvedené v závazné evropské legislativě), jež se musí hlásit do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) a prahových hodnot, od kterých je tyto látky do IRZ nutné hlásit. Občanům se dnes schváleným nařízením vlády rozšiřuje spektrum informací, k nimž se jednoduše dostanou na volně přístupných webových stránkách www.irz.cz. Nařízení se týká látek, hlášených od roku 2009.

Martin Bursík se zúčastní mezinárodní konference o klimatu v Brně

Ve čtvrtek 27. března se v Brně koná mezinárodní konference s názvem „Ochrana klimatu – zkušenosti a výzvy ve vašem regionu“. Úvodního bloku konference, pořádané Britským velvyslanectvím, British Council a Nadací Partnerství, se zúčastní i ministr životního prostředí Martin Bursík.

Podporu pro ekologičtější vytápění mohou získat i domácnosti

Podpora výměny starých kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetickými zdroji je od dnešního dne otevřena i pro domácnosti. Ministr životního prostředí Martin Bursík na konci minulého týdne podepsal finální znění směrnic, které umožnily Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP) příslušný dotační program otevřít [1].

Výtvarná soutěž Můj kousek Země zahájí kampaň Jaro pro Zemi

Dnes, tedy v první jarní den, zahajuje kampaň Jaro pro Zemi. Každý pátek vás budeme informovat o akcích, které se pod hlavičkou Jara pro Zemi odehrají v následujícím týdnu. Přehled akcí každého týdne najdete k nahlédnutí také na webových stránkách MŽP v Kalendáři akcí.

MŽP vrátilo dokumentaci k nové letištní dráze k doplnění

Ministerstvo životního prostředí vrátilo 13. března k doplnění dokumentaci o hodnocení vlivů záměru výstavby nové vzletové a přistávací dráhy na letišti Praha – Ruzyně. K záměru dostalo ministerstvo více než 600 vyjádření, připomínek a podnětů z řad dotčených obcí, dotčených úřadů, veřejnosti a občanských sdružení, a také několik petic, pod nimiž bylo podepsáno více než tisíc lidí.

Novou ředitelkou České inspekce životního prostředí je Eva Tylová

Ministr životního prostředí Martin Bursík včera jmenoval do funkce ředitelky České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ing. Evu Tylovou, která uspěla nejlépe ve výběrovém řízení na tuto funkci. Nová ředitelka ČIŽP má dlouholeté zkušenosti jak z práce na ministerstvu, tak v samotné inspekci.

Jaro pro Zemi 2008 začne tradičně prvním jarním dnem

Ministerstvo životního prostředí letos již podruhé vyhlašuje zastřešující kampaň, nazvanou Jaro pro Zemi. Jejím cílem je pomoci přitáhnout pozornost lidí k ochraně přírody a životního prostředí prostřednictvím propagace desítek akcí a programů, které se pro veřejnost nabízejí v celé České republice. Kampaň Jaro pro Zemi je otevřena všem organizátorům, nezahrnuje pouze akce organizované ministerstvem. Kampaň Jaro pro Zemi 2008 začíná prvním jarním dnem – tedy 21. březnem – a končí Světovým dnem životního prostředí 5. června. Loni se do kampaně zapojilo více než 110 akcí v celé republice.

Když se řekne „životní prostředí“…

Když se řekne “životní prostředí”, vybaví si nejvíce Čechů (21 %) ochranu přírody. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Eurobarometru, který dnes zveřejnila Evropská komise. Průzkumu se zúčastnilo téměř 27 000 Evropanů, z toho 1164 Čechů.

Výhled do roku 2030 očima expertů OECD: Investice do životního prostředí se vyplatí

Na semináři Černínském paláci dnes první náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík a zástupce ředitele Direktorátu pro životní prostředí OECD Robert Visser představili české veřejnosti komplexní zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), nazvanou „Environmentální výhled OECD do roku 2030“.

Ekofilm překročil Atlantik

Mezinárodní filmový festival Ekofilm překročil symbolicky Atlantik. Výběr z nejlepších filmů různých ročníků MFF Ekofilm bude k vidění v pátek 14. března na festivalu Globe 2008 Trade Fair v kanadském Vancouveru. Přehlídku uspořádala ve spolupráci s MŽP česká ambasáda v Ottawě. Přehlídka se koná od 13:00 do 18:00 místního času ve vancouverském hotelu Fairmont Waterfront.

Pomocí chráněným živočichům zákon neporušujete

Snaha umožnit výcvik loveckých psů na živých liškách s možností přímého kontaktu, která vyústila ve včerejší nepřijetí novely zákona na ochranu zvířat proti týrání, přináší komplikace i pro činnosti, které přírodě a živočichům pomáhají.

OECD: Účet za nicnedělání by byl vysoký

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), sdružující vyspělé země světa, zveřejnila svůj environmentální výhled do roku 2030. „Řešení klíčových environmentálních výzev jsou dostupná, proveditelná a dosažitelná. Zejména srovnáme-li očekávaný ekonomický růst a náklady na jedné straně s důsledky nečinnosti na straně druhé,“ říká generální tajemník OECD Angel Gurría.

MŽP již podruhé vyvěsilo tibetskou vlajku

Ministerstvo životního prostředí se již podruhé připojuje k téměř čtyřem stovkám českých obcí a Jihočeskému, Jihomoravskému a Plzeňskému kraji a v pondělí 10. března před svojí budovou vyvěsí tibetskou vlajku. Připojí se tak k celosvětové akci na podporu občanských práv obyvatel Tibetu, který je již téměř šedesát let jednou z oblastí Čínské lidové republiky. Tibetská vlajka od dnešního rána vlaje i na budově Státního fondu životního prostředí, který se k akci letos poprvé také připojil.

Ministři chtějí ještě letos souhlas nad klimatickým balíčkem

V Bruselu se včera sešli ministři životního prostředí evropské Sedmadvacítky na zasedání Rady EU pro životní prostředí. Ministři se dohodli na ambicióznějším termínu pro dosažení shody ke klimaticko-energetickému balíčku. Chtějí, aby celá čtveřice legislativních předpisů, které mají za cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % ve srovnání s rokem 1990, byla v Radě EU schválena ještě do konce roku 2008. To umožní, že balíček bude moci projednat ještě současný Evropský parlament na jaře 2009, tedy v průběhu českého předsednictví v Radě EU. Ministerské zasedání dnes pokračuje společným jednáním s ministry životního prostředí zemí Latinské Ameriky.

MŽP je připraveno řešit situaci komunikace R55 bez odkladu

Ministr životního prostředí Martin Bursík se dnes v Uherském Hradišti setkal se starosty z Jihomoravského a Zlínského kraje, jejichž měst a obcí se týká výstavba rychlostní komunikace R55 na Slovácku, i s představiteli obou krajů. Evropská komise totiž zaslala České republice formální upozornění na to, že trasa, na kterou bylo v roce 2006 vydáno souhlasné stanovisko EIA (varianta B) je v konfliktu s evropskými směrnicemi na ochranu přírody (Natura 2000) v části trasy, která vede přes ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví.

Ministři životního prostředí EU projednají návrh energeticko-klimatického balíčku

Ministr životního prostředí Martin Bursík se od pondělí do úterý v Bruselu zúčastní zasedání Rady EU pro životní prostředí. K hlavním bodům jednání bude patřit debata o návrzích klimaticko-energetického balíčku.

Období vegetačního klidu skončilo

Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí upozorňují, že letošní období vegetačního klidu už je, vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám, za námi. Obce, správci komunikací i všichni ostatní, kdo plánují či plánovali kácení dřevin by měli tuto skutečnost vzít v potaz.

Environmentální výhled OECD do roku 2030 – seminář a TK

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zvou novináře i veřejnost na seminář Environmentální výhled OECD do roku 2030, který proběhne 13. března 2008 od 9:30 do 11:15 ve Velkém sále Ministerstva zahraničních věcí (Černínský palác, Loretánské nám. 5, Praha 1).

Martin Bursík dnes převzal nová hybridní auta pro MŽP

Pět nových automobilů s hybridním pohonem dnes od zástupců společnosti Toyota převzal ministr životního prostředí Martin Bursík. Jedná se o dva vozy Lexus GS 450h a tři vozy Toyota Prius jako služební vozy ministra a jeho náměstků. Všech pět vozů si ministerstvo od automobilky pronajalo.

Novela zákona o odpadech – pro lepší třídění a recyklaci

„Novela zákona o odpadech občanům výrazně usnadní třídění odpadu a také ekonomicky zvýhodní recyklaci před spalováním a především skládkováním,“ shrnuje ministr životního prostředí Martin Bursík hlavní přínos velké novely zákona o odpadech, kterou dnes představil na tiskové konferenci.

Vláda se dohodla, jak dál s biopalivy v dopravě

Vláda dnes na svém zasedání přijala Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, předložený ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem. Na formulaci programu se podíleli rovněž odborníci Ministerstva životního prostředí. Program je koncepčním materiálem, který umožňuje další rozvoj i ekonomickou motivaci k širšímu rozšíření biopaliv v České republice.

Novým ředitelem Správy KRNAP bude Jan Hřebačka

Novým ředitelem Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) jmenuje ministr životního prostředí Martin Bursík ing. Jana Hřebačku. „Ministr se rozhodl plně respektovat doporučení výběrové komise, která Hřebačku přesvědčivě vyhodnotila jako nejlepšího ze všech uchazečů,“ říká náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

Velká kontrola přepravy odpadů. Největší problém: Ilegální tranzit stavební suti s azbestem

V pondělí 18. února proběhla na několika místech republiky kontrolní akce, zaměřená na kontrolu přepravy odpadů. Na kontrole se podílela Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Police ČR a Celní správa ČR. Kontrolní stanoviště byla v okolí Pardubic, Liberce, Karlových Varů, Plzně, Českých Budějovic, Brna, Zlína a na několika místech ve středních Čechách.

MŽP se zapojilo do evropského programu GreenLight

Evropská kancelář programu GreenLight potvrdila Ministerstvu životního prostředí, že splnilo veškeré podmínky a stalo se tak oficiálním partnerem tohoto celoevropského programu, zaměřeného na energeticky úsporné osvětlení budov. Ministerstvo tak získalo právo používat logo GreenLight.

Martin Bursík se zúčastní jednání Programu OSN pro životní prostředí

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík se od středy 20. února do čtvrtka 21. února zúčastní zasedání 10. zvláštního zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí (GMEF) v Monaku.

ČR se připojila k memorandu o ochraně dropa velkého ve střední Evropě

Ministr životního prostředí Martin Bursík dnes podepsal za Českou republiku Memorandum porozumění o ochraně středoevropské populace dropa velkého.

Poslanci schválili zákon o ekologické újmě

Poslanecká sněmovna přijala ve středu 13. února 2008 zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Jde o významnou právní normu v ochraně životního prostředí. Do českého právního řádu se tak dostávají požadavky evropské směrnice [1], která do praxe převádí princip prevence a princip „znečišťovatel platí“.

Ministr Bursík odřekl svojí účast na víkendovém SP v Liberci

Svoji plánovanou účast na Světovém poháru v lyžování v Liberci dnes odřekl ministr životního prostředí Martin Bursík. „Pořadatelé se rozhodli řešit nedostatek sněhu ve Vesci za cenu porušení zákona o ochraně přírody a krajiny a poničení přírody Jizerských hor. S tím z principu nemohu souhlasit. Těšil jsem se, že uvidím na vlastní oči výkon Lukáše Bauera a dalších sportovců světové špičky. Neuvidím,“ vysvětlil svůj krok Martin Bursík.

Vystoupení Jana Dusíka na debatě o klimatu ve Valném shromáždění OSN

V rámci tématické debaty o změně klimatu, která se koná od včerejška v sídle OSN v New Yorku v rámci 62. zasedání Valného shromáždění, vystoupil dnes také vedoucí delegace České republiky Jan Dusík, první náměstek ministra životního prostředí.

Jak stavět energeticky úsporně? Výstava a seminář na MŽP

Budovy – ať už jde o rodinné domy či veřejné nebo kancelářské stavby – se během dlouhého období svého života podílejí na celkové spotřebě energie, množství vyprodukovaných emisí CO2 i odpadů přibližně 30 – 40 %. Jak lze současný stav životního prostředí ovlivnit pomocí optimálního navrhování a kvalitní výstavby budov – to je téma výstavy s názvem Udržitelná výstavba budov, s níž se mohou seznámit návštěvníci Ministerstva životního prostředí od 12. do 22. února (Vršovická 65, Praha 10, 3. a 4. patro).

Správa CHKO Jizerské hory postupuje správně

Zcela správně postupuje podle Ministerstva životního prostředí Správa CHKO Jizerské hory, když vystoupila proti firmám odvážejících sníh z centrální části pohoří. „Vjezd nákladních vozidel a nakládací techniky mimo místní komunikace v chráněné krajinné oblasti je v rozporu se zákonem a Správa CHKO proto zahájit správní řízení v každém případě musí,“ říká náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

Tématická debata ve Valném shromáždění OSN o změně klimatu

Od pondělka 11. února do úterka 12. února 2008 se v New Yorku v sídle OSN koná tématická debata o změně klimatu za účasti vysokých představitelů členských států, pořádaná předsedou 62. zasedání Valného shromáždění OSN Srgjanem Kerimem. Na základě pozvání zaslaného prostřednictvím Stálé mise ČR při OSN v New Yorku zastupuje Českou republiku na zasedání Jan Dusík, první náměstek ministra životního prostředí.

Zemřel Ivan Dejmal

V noci na dnešek zemřel Ivan Dejmal, jedna z nejvýznamnějších osobností české politiky ochrany životního prostředí. „Ivan byl nesmírně čestný a rovný chlap, je to pro mě osobní ztráta,“ řekl současný ministr životního prostředí Martin Bursík. „Spolupracovali jsme mnoho let, byl pro mě kolegou už v osmdesátých letech minulého století. Obrovsky jsem si ho vážil – samozřejmě pro jeho odborné znalosti, ale především pro jeho osobní vlastnosti – přímost, odvahu a smysl pro spravedlnost,“ dodal Bursík.

Kroměříž již potřetí mezi nejlepšími městy Evropy

Město Kroměříž bylo již potřetí vybráno odbornou porotou mezi desítku evropských měst Evropy a stává se opět nositelem ceny „Nejlepší v Evropě“ („The Best of Europe“) za kvalitní organizaci Evropského týdne mobility 2007. Kroměříž je ve skupině nejlepších spolu s městy Almeirim (Portugalsko), Arad (Rumunsko), Bělovar a Koprivnica (Chorvatsko), Budapešť (Maďarsko), Frankfurt nad Mohanem (Německo), Ostersunds (Švédsko), Ponferrada (Španělsko) a Sheffield (Velká Británie). Za Českou republiku se na podzim roku 2007 do soutěže přihlásilo osm měst, která splnila přísná kriteria, stanovená evropskými koordinátory a Evropskou komisí. Důležitou podmínkou byla propagace a podpora udržitelné dopravy ve městech.

Sobota je celosvětovým dnem mokřadů

Pod heslem „Zdravé mokřady – zdraví lidé" se v sobotu 2. února uskuteční na celém světě oslavy Dne mokřadů, jednoho z nejvýznamnějších, současně ale také nejohroženějších světových ekosystémů. „Mokřady mají obrovský význam pro biologickou rozmanitost, ale také jako přirozená zásobárna vody a prostředí, které je schopné vodu v krajině zadržovat. Jejich zachování je proto velmi důležité i pro přirozenou prevenci povodní,“ říká česká koordinátorka Ramsarské úmluvy o ochraně mokřadů Libuše Vlasáková.

Komisaři Stavros Dimas a Andris Piebalgs budou zítra odpovídat občanům on-line

Zítra, tedy v úterý 29. ledna, startuje nový projekt Evropské komise, nazvaný Debate Europe (Diskutujme o Evropě). Jako první budou s občany Evropské unie debatovat komisařka, zodpovědná za komunikaci, Margot Wallström (bývalá komisařka pro životní prostředí), komisař pro životní prostředí Stavros Dimas a komisař pro energetiku Andris Piebalgs. Tématem diskuse bude mimo jiné politika ochrany klimatu Evropské unie či nová energetická politika Sedmadvacítky.

Češi věří ekologické politice Evropské unie

Naprostá většina Čechů důvěřuje politice ochrany životního prostředí Evropské unie. Vyplývá to z dnes zveřejněné národní zprávy standardního šetření Eurobarometru, které proběhlo na podzim loňského roku. Tři čtvrtiny (74 %) z 1106 dotázaných v České republice podporují, aby se o přístupu k ochraně životního prostředí rozhodovalo na evropské úrovni. To kontrastuje například s názorem Čechů na rozhodování o hospodářské politice (pro evropskou úroveň 44 %) či důchodech (30 %). „Lidé si uvědomují, že je důležité řešit globální otázky, jejichž význam daleko přesahuje naše hranice, na úrovni celé Unie,“ reagoval na zveřejněné výsledky ministr životního prostředí Martin Bursík.

První evropské dotace míří k žadatelům

Řídící výbor Operačního programu životní prostředí (OPŽP) doporučil ve středu 23. ledna večer celkem 368 projektů podaných v první výzvě OPŽP ke schválení a podpisu ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi. Ministr Bursík dnes dopoledne doporučení výbrou schválil a podepsal. Životní prostředí se tak stalo prvním programem ze strukturálních fondů pro období 2007 - 2013, ze kterého budou žadatelé z ČR čerpat dotace, a to již od února tohoto roku.

Obce, kraje i NNO mohou žádat o finanční podporu místních Agend 21

Ministerstvo životního prostředí již k 15. lednu vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o grant na podporu zavádění a rozvoje místních Agend 21 (MA21) v České republice z revolvingového fondu Phare.

MŽP vítá návrh klimaticko-energetického balíčku od Evropské komise

Evropská komise dnes zveřejnila dlouho očekávaný návrh tzv. klimaticko-energetického balíčku. Jedná se o čtveřici návrhů nových právních předpisů, které mají Evropské unii pomoci dosáhnout tří náročných cílů, které stanovil summit EU v březnu 2007. Jde o závazek na snížení emisí CO2 do roku 2020 o 20 % oproti roku 1990 (v případě, že se zapojí i další velcí světoví znečišťovatelé, pak půjde o snížení o 30 %), zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na 20 % do roku 2020 a zvýšení podílu biopaliv v dopravě v každém členském státě na 10 % do stejného roku. „Naším odborníkům na ochranu klimatu a energetiku teď začíná perná práce a složitá jednání v rámci evropské Sedmadvacítky. Jako celek ale návrh Komise vítáme. Ode dneška se můžeme začít bavit velmi konkrétně, věcně a nad přesnými čísly, údaji a právními návrhy,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

Osm z deseti Čechů vnímá úbytek druhů jako problém

Jako vážný problém vnímá úbytek živočišných a rostlinných druhů, stejně jako přirozených ekosystémů, 82 % obyvatel České republiky. Vyplývá to z průzkumu Eurobarometru, jehož výsledky zveřejnila minulý týden Evropská komise. Třetina (34 %) českých respondentů celoevropského šetření označila ztrátu biodiverzitu (biologické či přírodní rozmanitosti) [1] dokonce za problém velmi vážný.

Martin Bursík jednal v Británii o ochraně klimatu na evropské úrovni

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík navštívil na sklonku minulého týdne Velkou Británii. Cílem ministrovy návštěvy bylo setkání s britskými kolegy a diskuse především o politice ochrany klimatu, kde je Velká Británie velice aktivní.

Martin Bursík je ministrem životního prostředí rok a týden

Přesně jeden rok a jeden týden je Martin Bursík místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí. Jaká je – ve stručnosti – bilance práce MŽP za tuto dobu? „Ochrana životního prostředí se stala významnou součástí politiky vlády. Prioritou je společná evropská politika ochrany klimatu a zlepšení kvality ovzduší a nakládání s odpady v České republice. Rok 2007 přinesl vyjednání investice téměř 150 miliard korun do životního prostředí z evropských fondů,“ shrnuje Martin Bursík.

Martin Bursík bude v Londýně jednat hlavně o klimatu

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík odlétá dnes večer na pracovní návštěvu Londýna. Hlavním tématem celé série schůzek, které ho čekají, bude ochrana klimatu a chystaný energeticko klimatický balíček, jehož návrh má zveřejnit Evropská komise 23. ledna.

Víte jak snižovat emise CO2? Můžete vyhrát v soutěži

Pokud máte představu, jak konkrétními opatřeními snižovat v každodenním životě emise nejvýznamnějšího skleníkového plynu CO2, ještě měsíc a půl máte šanci se přihlásit do soutěže „CO2 Vy na to?“, kterou vyhlásily Nadace Partnerství a British Council pod záštitou ministra životního prostředí Martina Bursíka. Smyslem soutěže je navrhnout opatření, která sníží množství emisí CO2 v každodenním životě – v zaměstnání, ve škole nebo doma. Přihlásit se mohou jednotlivci i malé týmy do pěti lidí ve věku 20 - 35 let. Mezi tři nejlepší projekty odborná komise rozdělí částku 150 tisíc korun. Návrhy mohou zájemci zasílat do 29. února 2008.

Důležitý vzkaz podnikatelům: Dejte přednost ekologičtějším vozům

Vláda dnes poslala důležitý vzkaz podnikatelům, kterým říká: Dejte přednost vozům, šetrnějším k ovzduší a ke klimatu, ušetříte nejen na pohonných hmotách, ale i na dani. Na svém dnešním zasedání totiž schválila na návrh ministra financí novelu zákona o silniční dani, která zvýhodňuje auta s nižšími emisemi a alternativním pohonem. „Je to silný ekonomický impuls k postupné obměně vozového parku za novější automobily s nižšími emisemi a alternativním pohonem. Pomůže to také snižovat prachové emise v českém ovzduší i emise skleníkového CO2,“ přivítal rozhodnutí vlády ministr životního prostředí Martin Bursík. Vláda tak splnila další z úkolů, které si stanovila v Národním programu snižování emisí ČR, přijatém v červnu letošního roku.

Česká delegace neletěla na Bali vládním speciálem

Česká televize se ve své hlavní zpravodajské relaci Události v neděli 6. ledna věnovala v jedné z reportáží letům ústavních činitelů letadly vládní letky, provozované Armádou ČR. Jako příklad nákladů uvedli redaktoři České televize údajný let české delegace na klimatickou konferenci OSN na Bali, který měl kvůli využití vládního speciálu daňové poplatníky přijít na 1,8 milionu korun. Informace, které Česká televize zveřejnila, jsou ovšem zcela nepravdivé.

Podpora na zateplení škol a čistou vodu

Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásily dne 21. 12. 2007 třetí výzvu podávání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 2007 - 2013

Podepsání Programového dokumentu OP ŽP Evropskou komisí otevřelo cestu k pěti miliardám euro z evropských strukturálních fondů. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí zároveň vyhlašují již třetí vlnu příjmu žádostí do OP ŽP. SFŽP přijímá žádosti již od září 2007 a k dnešnímu dni eviduje přes tisíc podaných projektů. První rozhodnutí o přidělení dotací bude v lednu 2008.

Ministři životního prostředí zítra v Bruselu rozhodnou o povolenkách CO2 pro aerolinky

Zítra zasedá v Bruselu Rada ministrů životního prostředí ze zemí Evropské unie za účasti vicepremiéra Martina Bursíka. Mezi nejdůležitější body jednání patří zahrnutí leteckých společností do systému obchodovaní s povolenkami na emise oxidu uhličitého.

Největším českým ekologickým problémem zůstává kvalita ovzduší

„Bohužel není pochyb o tom, že špatná kvalita ovzduší je největším problémem českého životního prostředí. Potvrzují to veškerá dostupná data. Zhoršená kvalita ovzduší má velmi konkrétní zdravotní důsledky,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík. Ministerstvo životního prostředí proto předložilo ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vládě informaci o kvalitě ovzduší a zdravotních rizicích, která vyplývají z jeho znečištění [1]. Součástí informace pro vládu je také aktuální ročenka kvality ovzduší „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2006“, kterou zpracoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Konference na Bali byla začátkem nové etapy globální spolupráce na ochraně klimatu

Dnes, tedy o den později než bylo původně plánováno, skončilo zasedání 190 smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jejího Kjótského protokolu na Bali. Nejvýznamnějším bodem, který se diskutoval je tzv. Cestovní mapa z Bali, která stanovila časový rámec a věcný obsah vyjednávání pro následující dva roky. Jednání vyvrcholí na konferenci smluvních stran v prosinci 2009 v Kodani, kdy by měla být dosažena konečná dohoda o nastavení režimu po vypršení prvního kontrolního období Kjótského protokolu v roce 2012.

Vstup ČR do schengenského prostoru a ochrana životního prostředí

Koncem příštího týdne vstoupí ČR do schengenského prostoru. Ten zaručuje všem osobám právo překračovat vnitřní hranice bez nutnosti procházet hraniční kontrolou a i mimo dosud platné hraniční přechody. Nejcennější přírodní hraniční lokality na hranicích ovšem i nadále budou muset zůstat v přísném ochranném režimu, protože neregulovaný vysoký počet návštěvníků by mohl znamenat jejich ohrožení. „Celkově se to netýká více než pěti procent českých hranic, snažíme se otevřít lidem možnost poznávat bohatství české přírody maximálně, jak je to jenom možné,“ říká náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

Jednání o klimatu na Bali jsou stále zablokovaná

Ani během čtvrtečních jednání se vyjednávačům nepodařilo odblokovat patovou situaci ve vyjednávání o tzv. Cestovní mapě z Bali, která má sloužit jako základ dialogu o budoucí postkjótském režimu ochrany klimatu.

Vyjednávání o klimatu na Bali směřují do finále

Na klimatické konferenci na Bali vše směřuje do finále. Vyjednávači již mají necelých 48 hodin na to, aby předložili závěrečné kompromisní návrhy závěrů a rozhodnutí konference, které budou projednávány na závěrečném pátečním plenárním zasedání. Vzhledem k těžkostem při vyjednávání lze očekávat, že se jednání mohou protáhnout až do časného sobotního rána. Mezi nejvýznamnější body, o nichž zatím nepanuje shoda, patří tzv. Cestovní mapa z Bali, transfer technologií a snižování emisí z odlesňování v rozvojových zemích.

Přinesou ministři do vyjednávání o klimatu nový impuls?

Na klimatické konferenci na Bali byl dnes zahájen ministerský segment jednání, který má přinést nové impulsy do vyjednávání 180 zúčastněných států diskutujících o budoucí dohodě o změně klimatu, jenž by měla zajistit kontinuitu po vypršení prvního kontrolního období Kjótského protokolu v roce 2012.

Okamžik pravdy se na klimatické konferenci na Bali přiblížil

Jednání na světové klimatické konferenci na Bali se již chýlí do své závěrečné a nejvýznamnější etapy – ministerské části jednání. Následující hodiny a dny napoví, s jakými výsledky lze na letošním zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu (UNFCCC) počítat.

Nový Zéland oznámil spuštění domácího systému obchodování s emisemi

Nový Zéland na klimatické konferenci OSN na Bali představil návrh svého domácího systému obchodování s emisemi skleníkových plynů. V současné době návrh projednává novozélandský parlament s tím, že po schválení bude spouštěn v jednotlivých etapách a plně funkční by měl být do roku 2013, kdy bude zahrnut i sektor zemědělství a další skleníkové plyny (mimo CO2).

Farmáři mají ze zákona nárok na náhradu škod způsobených rysem

Ministerstvo životního prostředí připomíná, že zemědělci mají ze zákona nárok na finanční kompenzaci škod, které prokazatelně způsobí ohrožený druh kočkovité šelmy – rys ostrovid na hospodářských zvířatech. V lokálním tisku se tento týden objevily zprávy o údajném záměru některých farmářů v jihočeské části Šumavy a Blanského lesa rysy střílet. „Nemají k tomu jediný důvod. Rys je krásné zvíře a kromě toho ve střední Evropě ohrožený druh. Farmáři mají nárok na odškodnění, nikoho zabíjet nemusejí,“ říká náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

Finance mohou být klíčem ve vyjednáváních o klimatu

V rámci jedné z doprovodných akci na konferenci OSN o změnách klimatu prezentoval sekretariát Rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách (UNFCCC) odhad budoucích výdajů v oblasti změny klimatu. Celkové výdaje na opatření v rámci ochrany světového klimatu by se měly okolo roku 2030 pohybovat na úrovni 0,3 – 0,5 % světového HDP.

Bali: Rýsuje se dohoda o fondu pro adaptační opatření

Zdá se, že mezi delegacemi klimatické konference OSN na Bali panuje obecná shoda o základních principech fungování Adaptačního fondu, který má sloužit k financování adaptačních opatření (formou projektů a programů) na negativní dopady způsobené změnami klimatu v rozvojových zemích.

Jednání o klimatu jsou na Bali již v plném proudu

Jednání na konferenci OSN o změnách klimatu na indonéském Bali se již rozběhla zcela naplno ve všech programových blocích a pracovních skupinách. Debaty se točí zejména okolo budoucích závazků ekonomicky vyspělých zemí a zapojení prudce se rozvíjejících ekonomik jako je Čína, Indie či Brazílie. Tématem je také spolupráce mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi v technických a finančních otázkách.

To nejlepší z Ekofilmu 2007 bude k vidění i na přehlídce FITES

Ministerstvo životního prostředí si dovoluje novináře i veřejnost srdečně pozvat na projekci českých a slovenských pořadů z 33. ročníku Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví Ekofilm 2007 v rámci 15. přehlídky české a slovenské dokumentární a animované tvorby, kterou pořádá FITES v kině MAT (Karlovo náměstí 19, Praha 2) 7. a 8. prosince 2007.

Austrálie potvrdila ratifikaci Kjótského protokolu

S velice pozitivní zprávou přišla na konferenci OSN o ochraně klimatu australská delegace, která potvrdila, že nová australská vláda premiéra Kevina Rudda ratifikuje Kjótský protokol. Dosud totiž Austrálie, spolu s USA, jako jediné dvě průmyslově vyspělé země dohodu z Kjóta odmítaly.

Klimatický summit na Bali začal, jednání budou složitá

Téměř 10 000 delegátů ze 180 států celého světa se sjelo na Bali, jeden z tisíců ostrovů, tvořících Indonésii, diskutovat o tom, jak zmírnit změnu klimatu a adaptovat se na negativní dopady, které ji doprovází. Dvanáctidenního jednání, které dnes začalo, se mimo delegátů zúčastní také 130 ministrů životního prostředí a několik hlav států a premiérů. Konkrétně například nově zvolený australský premiér Kevin Rudd a bývalý americký viceprezident a nositel Nobelovy ceny za mír Al Gore. Českou delegaci povede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík.

V pondělí začíná na Bali zásadní konference ke klimatu

V pondělí 3. prosince začíná na ostrově Bali v Indonésii 13. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a 3. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu. Jde o zásadní summit, na kterém budou zahájena jednání o dalších krocích k ochraně klimatu po skončení platnosti Kjótského protokolu v roce 2012. Státy Evropské unie, včetně České republiky, chtějí, aby dohoda byla dokončena do konce roku 2009, kdy se v Kodani uskuteční 15. zasedání smluvních stran UNFCCC. Konference je dvoutýdenní, skončí v pátek 14. prosince.

Grand Prix festivalu Voda, moře, oceány získal Smrtící tanec pod hladinou

Ve středu v nočních hodinách byl slavnostním večerem v Ústí nad Labem zakončen 3. ročník dvoudenního mezinárodního filmového festivalu Voda, moře, oceány 2007, zaměřeného na podmořský svět a ekologii. Prezidentem festivalu a jeho zakladatelem je Steve Lichtag. Muž, jehož filmy Carcharias - Velký bílý, Tanec modrých andělů či Prapodivný svět sklízejí úspěchy po celém světě.

Dnes začal festival Voda, moře, oceány

Dnes byl v Ústí nad Labem zahájen 3. ročník mezinárodního filmového festivalu Voda, moře, oceány 2007, dvoudenní maraton promítání a besed z podmořského světa i sladkých vod.

Cenné přírodní lokality už chrání celoevropská soustava Natura 2000

V úterý 13. listopadu 2007 rozšířila Evropská komise seznam, tvořící soustavu Natura 2000 o seznamy evropsky významných lokalit v nových členských státech Unie (tedy v desítce států, které přistoupily v roce 2004), včetně České republiky.

IPCC: Klimatické změny jsou zjevné a budou pokračovat. Otázkou je, jak rychle a jak se na ně připravíme

Závěrečné shrnutí své (v pořadí již čtvrté) hodnotící zprávy o aktuálním stavu poznání o změnách globálního klimatu dnes ve španělské Valencii publikoval Mezivládní panel pro klimatické změny (IPCC). „Základní sdělení zprávy IPCC není nijak překvapivé – klimatické změny jsou bohužel realitou stejně jako významný vliv lidské činnosti na ně. Změny klimatu budou pokračovat po celé 21. století. Záleží ale na nás, jak budou intenzivní, jak vážné budou jejich dopady a jak dobře se na to dokážeme připravit,“ komentoval závěry vědeckého panelu ministr životního prostředí Martin Bursík. „Byl bych rád, kdyby měl pravdu Václav Klaus a příští generace se nad našimi dnešními obavami usmívaly. Bohužel, veškeré vědecké poznatky svědčí dost jednoznačně o opaku,“ dodal Martin Bursík.

Poslední ilegální odpad se vrací z Milovic do Německa

V prostoru bývalého vojenského letiště v Milovicích začala včera nakládka plastových odpadů, které poputují zpět do místa svého původu, tedy do Německa. Milovická lokalita byla jednou z těch, kam byly na přelomu let 2005/06 ilegálně dovezeny odpady právě ze sousedního Německa.

Evropské finance pro čistírny odpadních vod odblokovány

Na posledním jednání s Evropskou komisí (EK) ve středu 7. listopadu se ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi podařilo po více než tříletých diskusích odblokovat problém se smluvními vztahy, které bránily České republice v čerpání evropských finančních prostředků pro vodohospodářské stavby, především čistírny odpadních vod. Nic tedy již nebrání tomu, aby byl ještě v letošním roce Komisí schválen Operační program Životní prostředí (OPŽP). „Jedná se o průlomový moment ve financovaní vodohospodářských projektů z evropských peněz,“ konstatuje ministr Bursík.

Festival Týká se to také tebe začíná. Po dvaatřicáté

V pondělí 19. listopadu začíná 32. ročník mezinárodního festivalu filmů a videoprogramů Týká se to také tebe (TSTTT), který se koná do 25. listopadu v Uherském Hradišti, Uherském Brodě a ve Zlíně. Součástí TSTTT je již tradičně také doprovodný odborný a kulturně společenský program – přednášky, semináře, konference, výstavy a umělecké pořady.

Výsledky testu MF DNES prověříme. Důvěryhodnost ekoznačky je zásadní

Z výsledků testu pracích prášků v dnešním vydání deníku MF DNES vyplývá, že testovaný výrobek – prací prášek Qalt Excel nesplňuje požadavky směrnice, na jejímž základě mu bylo uděleno právo užívat ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek. Rozpor z hlediska požadavků na ekotoxicitu, který byl testováním výrobku zjištěn, posuzujeme jako známku o možném závažném porušení podmínek pro užívání ekoznačky ze strany držitele.

Mokřady na trojmezí Moravy, Slovenska a Rakouska mají mezinárodní ocenění

Dnes bylo v Bratislavě-Devíně završeno 14leté úsilí vládních i nevládních ochránců přírody předáním diplomu tzv. trilaterální lokalitě Ramsarské úmluvy - rozsáhlým mokřadům soutoku Moravy, Dyje a Dunaje. Za Českou republiku diplom od švýcarského sekretariátu Ramsarské úmluvy o ochraně mokřadů mezinárodního významu přebíral náměstek ministra životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny František Pelc.

České ovzduší má problém – topení uhlím a automobilovou dopravu

Emise znečišťujících látek ze spalování tuhých fosilních paliv v lokálních topeništích, které vznikají při vytápění zhruba půl milionu bytů jsou v mnoha krajích hlavní příčinou špatné kvality ovzduší v České republice. Důvodem jsou zastaralá spalovací zařízení v domácnostech (kamna nebo kotle ústředního topení), ve kterých se mnohdy spaluje nevhodné a nekvalitní palivo, které nevyhovuje požadavkům kotle. V řadě případů dochází dokonce ke spalování komunálního odpadu. Zdravotní rizika plynoucí ze znečištění ovzduší z těchto spalovacích zdrojů jsou vysoká. Dnes se na toto téma v Brně sešli odborníci z celé republiky spolu s představiteli českých obcí a měst.

Martin Bursík přijal petici za lepší recyklační služby

Ministr životního prostředí Martin Bursík dnes od představitelů Hnutí DUHA a herce Jaroslava Duška převzal krabici s více než šesti tisíci korespondenčních lístků, na nichž lidé žádají zlepšení třídění odpadu v České republice. „Děkuji Hnutí DUHA i všem, kdo petici podepsali. Její požadavky jsou přesně to, co chystáme v nové odpadové legislativě. Je to pro nás velká podpora,“ reagoval bezprostředně po předání petičních lístků ministr Bursík.

Němečtí a čeští odborníci spolupracují v ochraně přírody

Vstup České republiky do EU přinesl řadu změn v legislativě ochrany přírody, ale také nové možnosti při jejím financování z evropských fondů. Proto MŽP využilo možnost zapojit se do twinningového projektu – tedy projektu bilaterální spolupráce s experty německého Institutu pro udržitelné využívání krajin Země (DUENE) při Greifswaldské univerzitě.

Infomateriály poradí, jak mohou farmáři chránit přírodu

Pro nadcházející programovací období EU připravilo MŽP, spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou společností ornitologickou informační letáky a brožurky zaměřené na aktuální podobu tzv. agroenvironmentálních opatření a přehled finančních zdrojů na ochranu přírody a krajiny.

Vstup do Schengenského prostoru neruší platnost národních zákonů

Na konci letošního roku vstupuje Česká republika do Schengenského prostoru. To znamená, že z našich hranic zmizí hraniční kontroly a hraniční přechody už člověk pozná jen podle tabule, oznamující, že vjíždí na území jiného státu. Vstup do Schengenského prostoru ale neruší platnost české legislativy, například v ochraně přírody. I nadále tedy některá místa zůstanou veřejnosti nedostupná, přestože leží na státní hranici.

Zhruba čtvrtině podniků dosud chybí integrované povolení

V úterý 30. října skončila lhůta, daná zákonem o integrované prevenci [1], do které měli provozovatelé zhruba 1850 průmyslových a zemědělských zařízení povinnost získat integrované povolení, nutné k jejich další činnosti. Platnými integrovanými povoleními dnes disponuje zhruba 75 % těch, kterých se tato povinnost týká (tj. bylo vydáno 1150 vydaných povolení).

Evropští ministři se radili, jak dál v ochraně klimatu

Ochrana klimatu a snižování emisí skleníkových plynů byly nejzásadnějšími body včerejšího jednání ministrů životního prostředí zemí evropské Sedmadvacítky. Českou republiku na řádném jednání Rady EU pro životní prostředí zastupoval první náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík.

Ostraváci uvidí nejlepší filmy Ekofilmu 2006

Nejlepší a nejzajímavější snímky loňského ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm 2006 budou mít příští týden možnost vidět diváci v Ostravě – ve městě, kde festival Ekofilm v roce 1974 začínal.

Integrovaný registr znečišťování zpřístupní více údajů veřejnosti

Ve čtvrtek 27.9.2007 budou zveřejněny nové údaje o znečišťování životního prostředí. Znečišťovatelé, kteří překročili ohlašovací prahy stanovené v právních předpisech pro vybraných 72 látek, museli ohlásit tyto údaje do veřejného integrovaného registru znečišťování (IRZ), který provozuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí.

Evropský den bez aut v Praze – nábřeží pro chodce a cyklisty, stovky cyklistů v ulicích

V sobotu skončil Evropský týden mobility v českých a moravských městech Evropským dnem bez aut. V Praze si chodci a cyklisté opět mohli vychutnat jindy rušné Smetanovo nábřeží a Křížovnickou ulici jen pro sebe. A nejrůznější atrakce, stánky neziskových organizací a pouliční kavárničky slavily i letos u Pražanů úspěch.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.