Ze Sosnové – Ramše odvezly německé úřady poslední kamiony nelegálně navezených odpadů | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Ze Sosnové – Ramše odvezly německé úřady poslední kamiony nelegálně navezených odpadů


Areál v Sosnové-Ramši byl poslední nevyřešenou lokalitou s uloženým nelegálně dovezeným odpadem ze SRN. Vrácením těchto odpadů zpět do Německa uzavřelo MŽP případy nelegálního dovozu odpadů na naše území z přelomu let 2005/2006.

Nakládka nelegálně dovezených plastových odpadů a jejich zpětný odvoz do SRN z bývalého zemědělského objektu v Sosnové-Ramši byly zahájeny 6. března 2008. Ve čtvrtek 15. 5. 2008 byl odvozem posledního kamiónu tento proces ukončen. Ze Sosnové-Ramše bylo do SRN odvezeno veškeré množství, tj. 1 804 tun plastových odpadů a areál byl německou stranou vyčištěn a předán vlastníkovi pozemku, Pozemkovému fondu ČR.

Odvoz odpadů ze Sosnové-Ramše byl Ministerstvem životního prostředí projednán s úřady v pěti německých spolkových zemích: Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Brandenbursku, Sasku a Sasko-Anhaltsku. Vzhledem k náročnosti celé akce Ministerstvo životního prostředí spolupracovalo i se šesti českými úřady, které se podílely na dozoru nad nakládkou a zpětným odvozem odpadů, a to s Českou inspekcí životního prostředí, která celý dozor organizovala, dále s Celním úřadem Česká Lípa, Policií ČR, Krajským úřadem Libereckého kraje, Městským úřadem Česká Lípa a Pozemkovým fondem ČR.

Také v ostatních případech masivních nelegálních přeprav odpadů ze SRN z přelomu let 2005/2006 Ministerstvo životního prostředí vždy projednalo jednotlivé kauzy s dotčenými příslušnými orgány německých spolkových zemí, v jejichž jurisdikci působili němečtí odesílatelé odpadů, a po zdlouhavém a obtížném vyjednávání s nimi uzavřelo dohody o zpětném vrácení odpadů. Jednalo se o tyto případy, vytipované Českou inspekcí životního prostředí:

Libčeves: do SRN bylo odvezeno 2 095 tun plastových a textilních odpadů, český podíl textilních odpadů, uložených na skládku CELIO, a.s., Litvínov, činil pouze 187 tun. Odvoz ukončen 4. 9. 2006.
Lahovičky: do SRN bylo odvezeno veškeré množství, tj. 325 tun odpadů. Odvoz ukončen 13. 2. 2007.
Studánka u Aše: do SRN bylo odvezeno veškeré množství, tj. 81 tun odpadů. Odvoz ukončen 24. 4. 2007.
Milovice: do SRN bylo odvezeno veškeré množství, tj. 1 225 tun odpadů. Odvoz ukončen 5. 12. 2007.Kontakt:

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Jakub_Kaspar@env.cz
724 175 927
267 122 040


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 17. 5. 2008 12:40
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Ministerstvo životního prostředí (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy s kompetencí v ochraně životního prostředí.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.