MŽP na Ekologických veletrzích: Podpora z OPŽP a protipovodňová opatření | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


MŽP na Ekologických veletrzích: Podpora z OPŽP a protipovodňová opatření


Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR a svými resortními organizacemi Agenturou ochrany přírody a krajiny, CENIA - českou informační agenturou životního prostředí, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. a Českým hydrometeorologickým ústavem představí své priority v rámci Ekologických veletrhů Brno, které se konají od 20. do 22. května.

Pracovníci odborných útvarů budou společně poskytovat návštěvníkům dvou veletrhů s názvy Vodovody-Kanalizace (VOD-KA) a Veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO v pavilonu D brněnského výstaviště informace o dotačních možnostech z Operačního programu Životní prostředí. Další informace budou zaměřeny především na oblast vodního hospodářství, nakládání s odpady i na zlepšování stavu přírody a krajiny.

Významnou součástí veletrhů bude rovněž odborný doprovodný program. Již tradičně MŽP připravuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a významnými českými univerzitami mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na problematiku účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje. Třídenní konference se uskuteční ve dnech 19. - 21. května 2008.

V Press centru v pavilonu E se 20. května koná od 10:30 konference Operační program Životní prostředí. Posluchači se dozvědí podrobné informace o OPŽP, jednotlivých prioritních osách i možnostech a podmínkách financování. Středa 21. května bude zaměřena na vodohospodářskou infrastrukturu a odpadové hospodářství. Jak podat žádost OPŽP a jaké jsou nejčastější chyby a omyly v žádostech předkládaných SFŽP se dozvědí účastníci semináře 22. května

Ministerstvo životního prostředí podporuje také ověřování aktivit a přístupů v protipovodňové ochraně, především za pomoci přírodě blízkých opatření. K dispozici budou praktické ukázky ve výstavním bazénu, včetně doprovodných prezentací a konzultací pro zástupce státní správy a samosprávy, projektanty, investory, správce vodních toků a povodněmi dotčené obyvatele. Přímo na výstavišti bude možné se seznámit s ukázkami mobilních hrazení, ochrany objektů, kanalizací, stroji pro manipulaci a evakuaci i čerpací techniky. MŽP zde bude prezentovat také modely vodoměrné stanice a příčinné srážky i význam rozlivu vody ve městě a v nivě. Cílem této prezentace je nabytí praktických zkušeností z realizací možných protipovodňových opatření, jejich funkčností, efektivitou a technickou náročností, které se dají využít právě při využívání finančních prostředků OPŽP.

Další informace:
http://www.bvv.cz/envibrno
http://www.opzp.czKontakt:

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Jakub_Kaspar@env.cz
724 175 927
267 122 040


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 16. 5. 2008 12:00
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Ministerstvo životního prostředí (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy s kompetencí v ochraně životního prostředí.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.