Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Informace o zdroji


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Vydané tiskové zprávy


XI. ročník Fóra výchovy ke zdraví

Praha, 9. dubna 2008 – Ve dnech 11.-13. dubna se uskuteční už jedenáctý ročník Kalokagathie – Fóra výchovy ke zdraví. Letos se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky a ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým (VÚP) a Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (PedF MU). Fórum je určeno nejen ředitelům škol a školských zařízení, pracovníkům hygienických stanic, zdravotních ústavů a krajských úřadů, ale i širší veřejnosti.

Environmentální vzdělávání: 5 mil. pro neziskové organizace

Praha, 29. února 2008 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyčlenilo 5 mil. korun ze svého rozpočtu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací (NNO) působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). „Víme, že řada nevládních organizací se environmentálním vzděláváním zabývá už dlouhá léta a mnohé z nich to dělají velice dobře a je třeba je v tom podpořit,“ říká ministr školství Ondřej Liška, který EVVO pokládá za jednu ze svých priorit. „Chci, aby mladá generace věděla o vztahu člověka a životního prostředí mnohem víc než dosud a aby byla schopná zaujmout odpovědný a hlavně aktivní postoj. Je to pro budoucnost naprosto zásadní otázka.“

MŠMT podpoří 10 miliony Kč environmentální vzdělávání

Praha, 31. ledna 2008 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nabídne školám možnost, jak získat potřebné prostředky např. na realizaci seminářů a workshopů s tématikou environmentálního vzdělávání, vybavení knihovny příslušnou literaturou, úpravu školního pozemku, další vzdělávání pedagogů atd. Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) počítá pro rok 2008 s celkovou částkou 10 mil. korun.

Výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2006

Praha, 4. prosince 2007 - Výzkum PISA (Programme for International Student Assessment) je jednou z řady aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a školství. V současné době je považován za největší a nejdůležitější mezinárodní projekt v oblasti měření výsledků vzdělávání.

Martin Bursík ocenil vědce a vynikající studenty

Praha, 26. listopadu 2007 – Místopředseda vlády Martin Bursík dnes slavnostně předal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum, Medaili MŠMT I. stupně a Cenu pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu. Následuje soupis laureátů obou cen.

Plány Martina Bursíka v oblasti evropských strukturálních fondů

Praha, 16. listopadu 2007 – Vicepremiér Martin Bursík, který je dočasně pověřen řízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), si bezprostředně po svém nástupu do čela úřadu nechal zpracovat podrobnou zprávu o aktuálním stavu příprav Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Na jejím základě bude navržen další postup reflektující připomínky českých partnerů i Evropské komise.

Jak učit dějiny 2. poloviny 20. století nově a atraktivně

Praha, 16. listopadu 2007 – Zítra si Česká republika připomene dvojí výročí 17. listopadu. Obě jsou z hlediska novodobých českých dějin naprosto zásadní. Proč, to by měli vědět i žáci a žákyně všech českých, moravských a slezských škol. Jakým způsobem u nás vlastně pobíhá výuka dějepisu? Oborová konference Dějiny 2. poloviny 20. století , kterou pořádala Asociace pedagogů základního školství ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jíž se zúčastnilo na 60 učitelů dějepisu ze základních a středních škol, nabídla řadu nových podnětů, jak se k výuce novodobé historie postavit. Základní prostor pro nové, atraktivnější pedagogické přístupy otevřely už Rámcové vzdělávací programy, podle kterých se učí od letošního září.

Reakce MŠMT na rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. listopadu ve věci stížnosti D.H. a ostatní proti ČR

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl, že Česká republika musí zaplatit odškodné osmnácti bývalým žákům zvláštních škol za to, že porušila zákaz diskriminace stěžovatelů ve spojení s jejich právem na vzdělání. Každý ze stěžovatelů tak obdrží náhradu morální újmy ve výši 4 000 euro, stát musí také uhradit soudní výlohy v celkové výši 10 000 eur.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.