MŠMT podpoří 10 miliony Kč environmentální vzdělávání | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


MŠMT podpoří 10 miliony Kč environmentální vzdělávání


Praha, 31. ledna 2008 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nabídne školám možnost, jak získat potřebné prostředky např. na realizaci seminářů a workshopů s tématikou environmentálního vzdělávání, vybavení knihovny příslušnou literaturou, úpravu školního pozemku, další vzdělávání pedagogů atd. Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) počítá pro rok 2008 s celkovou částkou 10 mil. korun.

Cílem programu je podpořit projekty environmentálního vzdělávání realizované v souladu se školními vzdělávacími programy nebo dosavadními vzdělávacími programy a v souladu se státní vzdělávací politikou a státním programem EVVO. Dotaci mohou získat mateřské, základní, základní umělecké i střední školy. MŠMT je připraveno uhradit až 100% nákladů konkrétního projektu, přičemž maximální výše dotace pro jeden projekt je 100 tis. korun. „Posílení environmentálního vzdělávání je dlouhodobou prioritou Strany zelených. Tato planeta potřebuje občany, kteří jsou si plně vědomi vztahu mezi lidskou společností a životním prostředím. Myslím, že tento program může řadě škol pomoci zkvalitnit výuku i odbornou přípravu učitelů,“ říká ministr Ondřej Liška.

Program EVVO bude ukončen k 31. srpnu letošního roku, protože financování environmentálního vzdělávání po tomto datu převezmou obdobné programy financované z Evropského sociálního fondu. „Očekávám, že podpora environmentálního vzdělávání bude pak ještě významnější,“ dodává ministr Liška.

Podrobné informace včetně specifikace a adresy pro podávání žádostí lze nalézt zde: Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008.

Pro předkladatele projektů uspořádá MŠMT seminář o způsobu předkládání projektů, náležitostech a obsahu projektů a o jejich posuzování. Seminář se uskuteční dne 6. 2. 2008 od 10 do 12 hodin v budově ministerstva, zasedací místnosti č. E/106, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Zájem o účast na semináři je nutno oznámit na emailovou adresu rpevvo2008@msmt.cz (RPEVVO2008@msmt.cz) do 5. 2. 2008 s uvedením názvu organizace a jména účastníků semináře.

V rámci programu budou podporovány tyto aktivity:

vytváření projektové dokumentace školních projektů EVVO;

realizace školních projektů EVVO;

účast dětí a žáků školy na jednodenních nebo vícedenních pobytech ve střediscích ekologické výchovy nebo v jiných vhodných zařízeních, ve kterých škola realizuje svůj projekt EVVO;

realizace seminářů, besed, workshopů pro děti a žáky s tematikou EVVO;

vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky školy
zpracování vzdělávacího obsahu (učebních osnov) povinného, volitelného, nepovinného předmětu nebo zájmového útvaru zaměřeného na EVVO;

vytváření vlastních učebních dokumentů, metodických námětů a doporučení a učebních pomůcek;

vytvoření, vyhodnocení, aktualizace školního programu EVVO;

další vzdělávání školního koordinátora EVVO;

další vzdělávání jednotlivých pedagogických pracovníků školy nebo celých pedagogických sborů v oblasti EVVO;

vybavení knihovny školy nebo vybavení školního informačního centra materiály s tematikou EVVO;

vybavení školy učebními pomůckami pro EVVO;

zřízení, vybavení a údržba přírodní učebny EVVO;

úprava nebo obnova školního pozemku, skleníku, zimní zahrady na využití pro environmentální výchovu, vybavení nářadím, sadbou, osivem, ochranou proti škůdcům
spolupráce školy s dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace společných projektů;

spolupráce školy s veřejností (s rodinou, obcí),medializace příkladů dobré praxe, podpora aktivní péče o životní prostředí.
Kontakt:

Ondřej Gabriel
tiskový odbor MŠMT
ondrej.gabriel@msmt.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 31. 1. 2008 14:58
Kategorie: Politika
Název zdroje: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.