Martin Bursík ocenil vědce a vynikající studenty | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Martin Bursík ocenil vědce a vynikající studenty


Praha, 26. listopadu 2007 – Místopředseda vlády Martin Bursík dnes slavnostně předal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum, Medaili MŠMT I. stupně a Cenu pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu. Následuje soupis laureátů obou cen.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum v roce 2007 byla udělena:

Ing. Miroslavu Karáskovi, DrSc. z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i., Ing. Janu Radilovi, PhD. a Ing. Josefu Vojtěchovi (oba z CESNET, z.s.p.o.) za použití optických vláknových zesilovačů v české národní výzkumné a vzdělávací síti.

RNDr. Jiřímu Jaruškovi, DrSc. a doc. RNDr. Miroslavu Krbcovi, CSc., DrSc. z Matematického ústavu AV ČR, v.v.i. a z Matematického ústavu AV ČR, v.v.i. za spolupráci na monografii Unilateral Contact Problems.

Prof. PhDr. Miroslavu Vernerovi, DrSc. z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za publikace Abusir IX a X – The Pyramid Complex of Raneferef.

Prof. Ing. Miroslavu Kasalovi, CSc. z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně za práci na mezinárodním kosmickém projektu družice AMSAT.


Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně byla udělena:

Dr. Janu Duškovi z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za projekt Aramejské rukopisy z Vádí Dalíje a Samaří z doby 40-332 př. n.l.

RNDr. Janu Petráškovi, PhD. z Ústavu experimentální botaniky AV ČR za první autorství a „lví podíl“ na práci věnované objasnění biochemické funkce proteinů rodiny PIN v mechanismu polárního transportu rostlinného hormonu auxinu.


Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu byla udělena:

MgA. Irvinu Venyšovi z Akademie múzických umění v Praze za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Klarinet.

MUDr. Janu Polákovi z Univerzity Karlovy v Praze za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Biomedicína.

Mgr. Heleně Kaiserové, PhD. z Univerzity Karlovy v Praze za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Patobiochemie a xenobiochemie.

Mgr. Aleši Bendovi z Univerzity Karlovy v Praze za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Fyzikální chemie.

Mgr. Kateřině Chrobokové z Janáčkovy akademie múzických umění v Brně za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Hra na cembalo.Kontakt:

Ondřej Gabriel
ondrej.gabriel@msmt.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 27. 11. 2007 10:38
Kategorie: Politika
Název zdroje: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.