Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Informace o zdroji


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Poslední vydané tiskové zprávy


XI. ročník Fóra výchovy ke zdraví

Praha, 9. dubna 2008 – Ve dnech 11.-13. dubna se uskuteční už jedenáctý ročník Kalokagathie – Fóra výchovy ke zdraví. Letos se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky a ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým (VÚP) a Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (PedF MU). Fórum je určeno nejen ředitelům škol a školských zařízení, pracovníkům hygienických stanic, zdravotních ústavů a krajských úřadů, ale i širší veřejnosti.

Environmentální vzdělávání: 5 mil. pro neziskové organizace

Praha, 29. února 2008 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyčlenilo 5 mil. korun ze svého rozpočtu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací (NNO) působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). „Víme, že řada nevládních organizací se environmentálním vzděláváním zabývá už dlouhá léta a mnohé z nich to dělají velice dobře a je třeba je v tom podpořit,“ říká ministr školství Ondřej Liška, který EVVO pokládá za jednu ze svých priorit. „Chci, aby mladá generace věděla o vztahu člověka a životního prostředí mnohem víc než dosud a aby byla schopná zaujmout odpovědný a hlavně aktivní postoj. Je to pro budoucnost naprosto zásadní otázka.“

MŠMT podpoří 10 miliony Kč environmentální vzdělávání

Praha, 31. ledna 2008 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nabídne školám možnost, jak získat potřebné prostředky např. na realizaci seminářů a workshopů s tématikou environmentálního vzdělávání, vybavení knihovny příslušnou literaturou, úpravu školního pozemku, další vzdělávání pedagogů atd. Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) počítá pro rok 2008 s celkovou částkou 10 mil. korun.

Výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2006

Praha, 4. prosince 2007 - Výzkum PISA (Programme for International Student Assessment) je jednou z řady aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a školství. V současné době je považován za největší a nejdůležitější mezinárodní projekt v oblasti měření výsledků vzdělávání.

Martin Bursík ocenil vědce a vynikající studenty

Praha, 26. listopadu 2007 – Místopředseda vlády Martin Bursík dnes slavnostně předal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum, Medaili MŠMT I. stupně a Cenu pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu. Následuje soupis laureátů obou cen.
Více

Poslední tiskové konference


Tisková konference k výsledkům mezinárodního výzkumu PISA
4. 12. 2007 11:30 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 8, Praha 1 (Malý zrcadlový sál) více

TK vicepremiéra Martina Bursíka k evropským dotacím na vědu
22. 11. 2007 14:00 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 8, Praha 1 (Malý zrcadlový sál) více

TK vicepremiéra Martina Bursíka k evropským dotacím na vědu a výzkum
22. 11. 2001 14:00 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 8, Praha 1 (Malý zrcadlový sál) více

PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.