Environmentální vzdělávání: 5 mil. pro neziskové organizace | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Environmentální vzdělávání: 5 mil. pro neziskové organizace


Praha, 29. února 2008 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyčlenilo 5 mil. korun ze svého rozpočtu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací (NNO) působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). „Víme, že řada nevládních organizací se environmentálním vzděláváním zabývá už dlouhá léta a mnohé z nich to dělají velice dobře a je třeba je v tom podpořit,“ říká ministr školství Ondřej Liška, který EVVO pokládá za jednu ze svých priorit. „Chci, aby mladá generace věděla o vztahu člověka a životního prostředí mnohem víc než dosud a aby byla schopná zaujmout odpovědný a hlavně aktivní postoj. Je to pro budoucnost naprosto zásadní otázka.“

Program je vyhlášen pro období končící 30. zářím letošního roku, neboť v následujícím období budou do financování environmentálního vzdělávání nově zapojeny také evropské fondy. „Očekávám, že podpora environmentálního vzdělávání bude pak ještě významnější,“ dodává ministr Liška. Totéž se týká i tématicky příbuzného Rozvojového programu EVVO.

MŠMT vymezilo tři různé oblasti (moduly), v jejichž rámci se NNO musí pohybovat, aby mohly žádat o finanční prostředky z programu. Jsou to:

1) Uplatnění inovativních a efektivních forem výuky EVVO

Např. projektová nebo víceúrovňová výuka, možnosti práce žáků mimo školu (v terénu) v rámci projektové či jiné výuky, celoškolní aktivity, spolupráce několika škol v rámci regionu i mimo něj.

2) Implementace EVVO uvedené v rámcových vzdělávacích programech do školních vzdělávacích programů

Různé způsoby a metodiky implementace EVVO do školních vzdělávacích programů, např. průřezové téma Environmentální výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) pro ZŠ a průřezové téma Člověk a životní prostředí v RVP pro střední odborné školy.

3) Vzdělávací a informační aktivity v EVVO

Výstupem projektů by měly být zejména semináře a jiné vzdělávací akce především pro oborové metodiky, dále časopisy, bulletiny a sborníky ze seminářů. Projekty mohou být také zaměřeny na plnění cílů vládních usnesení, týkajících se EVVO.

Podrobné informace o Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2008 lze nalézt na stránkách MŠMT.Kontakt:

Ondřej Gabriel
tiskový odbor MŠMT
ondrej.gabriel@msmt.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 29. 2. 2008 17:25
Kategorie: Politika
Název zdroje: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.