XI. ročník Fóra výchovy ke zdraví | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


XI. ročník Fóra výchovy ke zdraví


Praha, 9. dubna 2008 – Ve dnech 11.-13. dubna se uskuteční už jedenáctý ročník Kalokagathie – Fóra výchovy ke zdraví. Letos se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky a ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým (VÚP) a Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (PedF MU). Fórum je určeno nejen ředitelům škol a školských zařízení, pracovníkům hygienických stanic, zdravotních ústavů a krajských úřadů, ale i širší veřejnosti.

Celorepublikový seminář výchovy ke zdravému životnímu stylu Kalokagathie bude zahájen v pátek 11. dubna ve 14.00 v Benešově u Prahy v prostorách Vzdělávacího střediska IMS, Ke Stadionu 1918.

V dubnu 2007 proběhl s velkým ohlasem v Benešově u Prahy desátý celorepublikový seminář KALOKAGATHIE – Fórum výchovy ke zdraví X. Ze závěru semináře vyplynula potřeba dalších takových setkání s novými a aktuálními informacemi z problematiky zdraví, především v návaznosti na vzdělávací obsah nových kurikulárních dokumentů.

Cílem semináře je zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů i jiných pracovníků, kteří se v dané oblasti věnují dětem a mládeži. Současně chtějí pořadatelé semináře navázat na oborové vzdělávání k začlenění Výchovy ke zdraví a Tělesné výchovy do školních vzdělávacích programů (ŠVP), které probíhalo na seminářích v minulých letech a přinese zkušenosti z implementace problematiky zdraví do výuky na základních a středních školách i školách vzdělávajících žáky s různým zdravotním postižením. Seminář umožní pedagogům i dalším zájemcům z celé ČR setkat se s předními odborníky a učiteli z pilotních škol, získat nové informace a předat si formou diskusních příspěvků a prací v sekcích zkušenosti z problematiky výchovy ke zdraví a její realizace na školách, z uplatňování preventivních programů atd. Program semináře bude doplněn prezentací nakladatelství a firem, jejichž činnost souvisí s výchovou ke zdraví. Představeny budou programy podpory zdraví ve školách, ukázky metodických materiálů pro výuku a množství propagačních materiálů, které mohou zpestřit interaktivní práci s dětmi ve škole. Připravuje se i počítačové studio, kde se účastníci semináře mohou prakticky seznámit s nabízenými výukovými programy.

Tématické okruhy letošního ročníku:

1) Zdaví - WHO a aktuální priority v oblasti podpory zdraví, Vládní program ZDRAVÍ 21- prevence neinfekčních onemocnění, prevence obezity, úrazů, orální zdraví, výživa, pohyb, dopravní výchova, onkologická prevence, RVP, ŠVP z pohledu výchovy ke zdraví, realizace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve ŠVP, výchova ke zdraví na Slovensku.

2) Návykové látky - drogy a mládež, drogová problematika na Slovensku, tabák z pohledu legislativy.

3) HIV/AIDS - epidemiologická situace v ČR a ve světě, edukační materiály, prevence.

4) Sexuální výchova - ochrana reprodukčního zdraví, prevence rakoviny děložního čípku, monogamie a polygamie, EU a homosexualita, mezinárodní setkání sexuologů, sexuální agrese, dítě a sexualita.

5) Duševní hygiena a tělesné zdraví - osobnostní a sociální výchova.

6) Sociálně patologické jevy, legislativa - domácí násilí, sekty, pedagog a právo.

7) Prezentace metodických materiálů, projektů a programů podpory zdraví, společností a nakladatelství, jejichž materiály souvisí s výchovou ke zdraví, počítačové studio.
Kontakt:

PaedDr. Lenka Kubrichtová
kubkub@iol.cz
603 257 491


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 9. 4. 2008 13:53
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.