Nová ekonomika, o.p.s. | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Informace o zdroji


Nová ekonomika, o.p.s.


Vydané tiskové zprávy


Běžný nezaměstnaný stojí stát 109 tisíc Kč

Podle studie vypracované vysokou školou Unicorn College pro Tematickou síť pro sociální ekonomiku TESSEA zatíží jeden průměrný nezaměstnaný veřejné rozpočty částkou přesahující 109 tisíc Kč. Studie ukazuje, že celkově stáli nezaměstnaní, zejména díky ušlým daním a pojištění, veřejné rozpočty v roce 2009 zhruba 76,3 mld. Kč, což bylo 6,5% výdajů státního rozpočtu.

Proběhla již devátá panelová diskuze na téma „Jak rozhýbat sociální podnikání“, tentokrát v Jihomoravském kraji

Nová ekonomika, o.p.s. ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Výborem pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, uspořádala dne 1. června 2011 panelovou diskuzi na téma „Jak rozhýbat sociální podnikání v Jihomoravském kraji". Akce proběhla pod záštitou Jiřího Altmana, člena Rady Jihomoravského kraje. Setkání proběhlo za účasti 70 zástupců státních i nestátních organizací a bylo pořádáno v rámci Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA.

Panelová diskuze Jak rozhýbat sociální podnikání v Moravskoslezském kraji překvapila velkou účastí

Nová ekonomika, o.p.s., ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Výborem pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Diakonickým institutem a Centrem sociálního podnikání při FVP SU v Opavě, uspořádala dne 30. března 2011 panelovou diskuzi na téma „Jak rozhýbat sociální podnikání v Moravskoslezském kraji". Akce proběhla pod záštitou hejtmana kraje pana Jaroslava Palase. Setkání proběhlo za účasti téměř 80 zástupců státních i nestátních organizací a bylo pořádáno v rámci Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA. Jednalo se již v pořadí o 7. panelovou diskuzi s tím, že zájem o účast byl v Moravskoslezském kraji 2-3 větší v ostatních krajích.

Kulatý stůl na téma metoda SROI

Nová ekonomika, o.p.s. v rámci projektu Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky uskutečnila dne 28. února panelovou diskuzi na téma „Měření dopadů sociálního podnikání – zkušenosti z pilotního ověření metodiky Social Return on Investment (SROI) v sociální firmě Modrý domeček v Řevnicích". Setkání proběhlo za účasti téměř 30 zástupců státních i nestátních organizací.

Jak rozhýbat sociální podnikání v Ústeckém kraji

Nová ekonomika, o.p.s. ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje a Výborem pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace uspořádala 19.1. v Ústí nad Labem panelovou diskuzi na téma „Jak rozhýbat sociální podnikání v Ústeckém kraji ". Záštitu nad konferencí převzala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Hlavním tématem panelové diskuze bylo sociální podnikání. Setkání proběhlo za účasti přes 30 zástupců státních i nestátních organizací a bylo pořádané v rámci Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA.

Jak rozhýbat sociální podnikání ve Zlínském kraji

Nová ekonomika, o,p.s. ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje a Výborem pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace uspořádala 6.10. ve Zlíně panelovou diskuzi na téma „Jak rozhýbat sociální podnikání ve Zlínském kraji ". Záštitu nad konferencí převzala Mgr. Taťána Nersesjan, členka Rady Zlínského kraje za oblast sociálních věcí. Hlavním tématem panelové diskuze bylo sociální podnikání. Setkání proběhlo za účasti téměř 40 zástupců státních i neziskových organizací a bylo pořádané v rámci TESSEA.

Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA schválila principy sociálního podniku

Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA schválila na své výroční konferenci 17.9.2010 principy sociálního podniku a českou definici sociálního podnikání. Na jejich formulaci se podíleli přední čeští odborníci na téma sociální ekonomiky včetně zástupců akademické sféry. Při této příležitosti se členové TESSEA přihlásili k Chartě sociální ekonomiky, která je důležitým dokumentem celoevropského významu a za níž stojí celoevropská zastřešující organizace Social Economy Europe.

Sociální podnikání jako nástroj na snížení rostoucí nezaměstnanosti bylo tématem diskuse zástupců politických stran, kterou dnes uspořádala Nová ekonomika o.p.s.

Sociální podnikání představuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním. Nabízí tak řešení v době rostoucí nezaměstnanosti. Nakolik je koncept sociálního podnikání známý politickým stranám a jak s ním pracují v rámci svých programů, zjišťoval historicky první kulatý stůl, který Nová ekonomika o.p.s. uspořádala v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA. Termín jsme volili s ohledem na blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zároveň s vědomím, že důležité bude i pro volby do obecních zastupetelstev na podzim 2010.

V Praze proběhla dne 24. září 2009 ustavující konference Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky (TESSEA) pořádaná Nová ekonomikou, o.p.s..

Na podporu sociální ekonomiky a sociálního podnikání byla ustavena Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky (TESSEA). Tato názorová platforma, jejímž účelem je prosazovat koncept sociální ekonomiky a sociálního podnikání v podmínkách ČR, bude sdružovat a společně zastupovat zájmy svých členů a příznivců. Jsou jimi organizace i jednotlivci, kteří chtějí podporovat rozvoj sociálního podnikání v ČR.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.