Kulatý stůl na téma metoda SROI | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Kulatý stůl na téma metoda SROI


Nová ekonomika, o.p.s. v rámci projektu Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky uskutečnila dne 28. února panelovou diskuzi na téma „Měření dopadů sociálního podnikání – zkušenosti z pilotního ověření metodiky Social Return on Investment (SROI) v sociální firmě Modrý domeček v Řevnicích". Setkání proběhlo za účasti téměř 30 zástupců státních i nestátních organizací.

Kulatý stůl, který se konal v budově Vysoké školy ekonomické v Praze, se zaměřil především na prezentaci pracovní skupiny projektu Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky na téma „Proces pilotního testování SROI“, diskuzi o poznatcích, kladech i limitech a o možnostech využití metody SROI v ČR pro sociální podnikání.

Metoda SROI představuje jednu z možností, jak lze vyjádřit a hodnotit dopady nějaké činnosti zejména v oblasti tzv. třetího sektoru a popsat výsledky určité intervence, ať už na úrovni projektu nebo organizace. SROI je analytickým nástrojem, který je založen na vyčíslení nejen ekonomických, ale také sociálních a environmentálních nákladů a přínosů dané aktivity. K tomuto vyčíslení se používají peníze jako zúčtovací jednotka. Jedním z výsledků analýzy je tedy poměr monetizovaných (tzn. v penězích vyjádřených) přínosů dané aktivity vůči vynaloženým nákladům.

Účastníci setkání měli možnost klást dotazy realizátorům měření, připomínkovat výstupy a učinit si reálnou představu o možnostech aplikovatelnosti metody ve svých organizacích. V diskusi vystoupili
Jaroslava Šťastná, vedoucí pracovní skupiny měření TESSEA, Filozofická fakulta Univerzita Pardubice, dále pak Eva Fraňková z MU Brno, Jakub Stránský z VŠE Praha a Zuzana Dudáková ředitelka Sociální firmy Modrý Domeček z Řevnic. Kulatý stůl moderovala Petra Francová z Nové ekonomiky. Přítomní odborníci došli k závěru, že i přes úskalí SROI se jedná o zajímavou metodu, kterou by bylo dobré ověřit ve více organizacích a přizpůsobit ji českému prostředí. „Metoda SROI je pro sociální podniky pracná a bez systémové podpory státu se bude těžko prosazovat“, prohlásila vedoucí pracovní skupiny Jaroslava Šťastná.

Občerstvení na akci dodala sociální firma Modrý Domeček, Řevnice.

Posláním TESSEA je prosazování konceptu sociální ekonomiky a sociálního podnikání v podmínkách ČR, zejména vytvořením a rozvíjením modelu infrastruktury pro jeho rozvoj, zahrnující oblasti osvěty, vzdělávání, podpory, financování a výměny zkušeností na národní i mezinárodní úrovni a jeho prosazování do koncepcí, strategií a politik.

Činnost Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA je financovaná prostřednictvím stejnojmenného projektu z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.


Další informace o TESSEA:
Nová ekonomika, o.p.s.
Daniela Urbancová, koordinátorka projektu
Tel.: +420 608 202 098
e-mail: daniela.urbancova@nova-ekonomika.cz Web: www.socialni-ekonomika.cz

Kontakt:

Gabriela Kurková
Mainstreanig
gabriela.kurkova@nova-ekonomika.cz
257 223 001


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 2. 3. 2011 10:24
Kategorie: Auto-moto
Název zdroje: Nová ekonomika, o.p.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Nová ekonomika byla založena za účelem iniciovat progresivní změny v oblasti ekonomické, enviromentální a sociální. Tento účel naplňuje prostřednictvím hledání a prosazování inovativních ekonomických nástrojů s pozitivními etickými a sociálními dopady. Jde o propagaci ekonomiky, která podporuje pozitivní trendy ve společnosti a napomáhá společenským změnám. Nová ekonomika vyhledává ekonomické modely a přístupy, které sledují sociální a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.