Proběhla již devátá panelová diskuze na téma „Jak rozhýbat sociální podnikání“, tentokrát v Jihomoravském kraji | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Proběhla již devátá panelová diskuze na téma „Jak rozhýbat sociální podnikání“, tentokrát v Jihomoravském kraji


Nová ekonomika, o.p.s. ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Výborem pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, uspořádala dne 1. června 2011 panelovou diskuzi na téma „Jak rozhýbat sociální podnikání v Jihomoravském kraji". Akce proběhla pod záštitou Jiřího Altmana, člena Rady Jihomoravského kraje. Setkání proběhlo za účasti 70 zástupců státních i nestátních organizací a bylo pořádáno v rámci Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA.

Panelová diskuze, která se konala v budově Krajského úřadu v Brně, se zaměřila především na témata jak
konkrétně může sociální podnikání přispět k rozvoji regionu, co bude potřeba udělat pro rozvoj těchto
podnikatelských aktivit, jaká existuje v současné době podpora ze strany státu a dalších institucí. V rámci
panelové diskuze se představili zástupci dvou společensky odpovědných organizací.
Paní Renata Čekalová představila SENZA družstvo z Prostějova. To bylo založeno občanským sdružením
LIPKA jako jedno z prvních družstev sociálního typu v naší republice. Organizace se zaměřuje na oblast
služeb pro veřejnost jako jsou prádelna, madlovna či jídelna. Aktivní jsou i v podnikatelské oblasti, kde
poskytují balící, montážní a další služby. V současné době zaměstnávají okolo 30 zaměstnanců. 90%
zaměstnanců družstva jsou občané, kteří pro svoje zdravotní postižení hledají pracovní uplatnění a tím i
zařazení do společnosti jen velmi obtížně. Aby byla firma ekonomicky udržitelná, musí si podle paní
Čekalové každý člověk vydělat alespoň na svou výplatu.
Zajímavý koncept společensky odpovědné aktivity představil pan Stanislav Kutáček z občanského sdružení
Autonapůl, které působí v Brně. Autonapůl bylo založeno s cílem ulehčit městu od automobilové dopravy a
využít k tomu díru na trhu. Čtyřicet členů sdružení, které je prvním českým carsharingem, sdílí společně
osm automobilů. Jedná se vesměs o lidi, kterým by se kvůli malé frekvenci využívání nevyplatilo mít svůj
vlastní automobil a nechtějí také zbytečně zatěžovat životní prostředí. Zkušenosti ze zahraničí potvrzují,
že lidé využívající služeb carsharingu jezdí méně často a najezdí méně kilometrů, než kdyby vlastnili svůj
automobil. Méně ujetých kilometrů, méně jízd a méně zaparkovaných automobilů znamená menší zatížení
města.
Došlo také na představení dvou výzev ze strukturálních fondů určených na založení sociálního podniku, z
nichž je možné rozjezd podobných podniků financovat.
Zájemci o založení sociálního podniku a o prosazování sociálního podnikání v Jihomoravském kraji měli
možnost zúčastnit se skupinové konzultace s panelisty, kteří jsou předními odborníky na sociální podnikání.
V diskusi vystoupili Petra Francová z Nové ekonomiky, Marek Jetmar z Vysoké školy ekonomické, Karel
Rychtář z SČMVD a Svatava Škantová z MPSV z oddělení realizace programů - sociální integrace a služby.
Diskuze byla opravdu bohatá a došlo i na výměnu zkušeností mezi těmi, co už sociální podnik založili, a
těmi, co se na to teprve připravují.
Činnost Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA je financovaná prostřednictvím
stejnojmenného projektu z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního
rozpočtu ČR.
Další informace o TESSEA:
Nová ekonomika, o.p.s.
Daniela Urbancová, koordinátorka projektu
Tel.: +420 608 202 098
e-mail: daniela.urbancova@nova-ekonomika.czKontakt:

Gabriela Kurková
Mainstreanig
gabriela.kurkova@nova-ekonomika.cz
257 223 001


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 3. 6. 2011 15:43
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Nová ekonomika, o.p.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Nová ekonomika byla založena za účelem iniciovat progresivní změny v oblasti ekonomické, enviromentální a sociální. Tento účel naplňuje prostřednictvím hledání a prosazování inovativních ekonomických nástrojů s pozitivními etickými a sociálními dopady. Jde o propagaci ekonomiky, která podporuje pozitivní trendy ve společnosti a napomáhá společenským změnám. Nová ekonomika vyhledává ekonomické modely a přístupy, které sledují sociální a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.