Jak rozhýbat sociální podnikání v Ústeckém kraji | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Jak rozhýbat sociální podnikání v Ústeckém kraji


Nová ekonomika, o.p.s. ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje a Výborem pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace uspořádala 19.1. v Ústí nad Labem panelovou diskuzi na téma „Jak rozhýbat sociální podnikání v Ústeckém kraji ". Záštitu nad konferencí převzala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Hlavním tématem panelové diskuze bylo sociální podnikání. Setkání proběhlo za účasti přes 30 zástupců státních i nestátních organizací a bylo pořádané v rámci Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA.


Panelová diskuze, která se konala v budově krajského úřadu, se zaměřila především na témata jak
konkrétně může sociální podnikání přispět k rozvoji regionu, co bude potřeba udělat pro rozvoj
těchto podnikatelských aktivit, jaká existuje v současné době podpora ze strany státu a dalších
institucí. V rámci panelové diskuze se představili zástupci dvou úspěšných sociálních podniků
v Ústeckém kraji, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním.

CF sociální firmu představil pan Martin Lán. Firma je zabývá údržbou venkovních prostranství,
ekozahradnickými pracemi s využitím permakulturních technik a službami řemeslného charakteru
včetně služby tzv. hodinového manžela. V současné době zaměstnávají 8 zaměstnanců. Martin Lán
který je ředitelem CF firmy, prohlásil: "Když vidím, jak práce u nás posouvá naše zaměstnance, kteří
předtím pracovali v chráněné dílně Fokusu Ústí n.L., dopředu, dělá mi to velkou radost. Práce u nás
jim otvírá nové možnosti v životě a potvrzuje se mi, že sociální podnikání má smysl."

Bratři Jan a Pavel Paličkovi představili 1.SDZP, které v prvé řadě věnuje zabezpečení a vytváření
pracovních příležitostí pro zdravotně postižené. Firma se zabývá dodávkami zboží, výrobků a služeb.
Provozují například dvě úspěšná call centra, e-shop, šicí dílny, dodávají zabezpečovací techniku a
kamerové systémy. V současné době mají okolo 100 zaměstnanců.

Podnětné vystoupení měla paní Alena Zieglerová, vedoucí odboru projektů rozvoje lidských zdrojů
Úřadu práce v Mostě. Seznámila účastníky s novými formami zadávání veřejných zakázek na Úřadu
práce v Mostě. Ty jsou zadávány tak, že jsou zároveň sledovány sociální cíle, tzn. že dodavatelé
mají povinnost přijmout určitý počet uchazečů nebo zájemců o zaměstnání pro plnění určité zakázky.
Svatava Škantová z MPSV představila dvě výzvy ze strukturálních fondů určené na založení sociálního
podniku a vyzvala přítomné k předkládání žádostí, protože v obou zbývá dost peněz.
Zájemci o založení sociálního podniku a o prosazování sociálního podnikání v Ústeckém kraji měli
možnost zúčastnit se skupinové konzultace s panelisty, kteří jsou předními odborníky na sociální
podnikání. V diskusi vystoupila kromě výše zmíněných také Petra Francová, manažerka projektu
TESSEA.

Na akci došlo také k založení místní skupiny, která se bude věnovat prosazování sociálního podnikání
v Ústeckém kraji.

Catering na panelovou diskusi zajistila chráněná dílna La Buž ( Fokus Ústí nad Labem), prodejna -
pekárna nabízející široký sortiment pekařských produktů, pečiva, domácích moučníků, balených
salátů i výrobků studené kuchyně.

Další informace o TESSEA:
Nová ekonomika, o.p.s.

Petra Francová, manažerka projektu
Tel.: +420 774 496 014
e-mail: petra.francova@nova-ekonomika.cz
Web: www.socialni-ekonomika.cz, www.nova-ekonomika.cz
Kontakt:

Gabriela Kurková
Mainstreanig
gabriela.kurkova@nova-ekonomika.cz
257 223 001


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 21. 1. 2011 9:40
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Nová ekonomika, o.p.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Nová ekonomika byla založena za účelem iniciovat progresivní změny v oblasti ekonomické, enviromentální a sociální. Tento účel naplňuje prostřednictvím hledání a prosazování inovativních ekonomických nástrojů s pozitivními etickými a sociálními dopady. Jde o propagaci ekonomiky, která podporuje pozitivní trendy ve společnosti a napomáhá společenským změnám. Nová ekonomika vyhledává ekonomické modely a přístupy, které sledují sociální a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.