Běžný nezaměstnaný stojí stát 109 tisíc Kč | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Běžný nezaměstnaný stojí stát 109 tisíc Kč


Podle studie vypracované vysokou školou Unicorn College pro Tematickou síť pro sociální ekonomiku TESSEA zatíží jeden průměrný nezaměstnaný veřejné rozpočty částkou přesahující 109 tisíc Kč. Studie ukazuje, že celkově stáli nezaměstnaní, zejména díky ušlým daním a pojištění, veřejné rozpočty v roce 2009 zhruba 76,3 mld. Kč, což bylo 6,5% výdajů státního rozpočtu.

V této částce jsou zahrnuty přímé náklady jako je podpora v nezaměstnanosti, ušlý výběr daní a sociálního a zdravotního pojištění, které jednotlivec, ale i jeho zaměstnavatel při ztrátě zaměstnání přestávají platit. Studie je výjimečná tím, že vyčíslila také nepřímé náklady, které vznikají díky sníženým výdajům nezaměstnaných. Tato jejich ušlá spotřeba vede k nižšímu výběru jak přímých, tak nepřímých daní. Pro účely studie bylo počítáno se statisticky typickým nezaměstnaným, který je mladší 40 let, má základní či střední vzdělání bez maturity a doba, po kterou je bez práce, se obvykle pohybuje okolo pěti měsíců.
Z výsledků studie vyplývá, že z pohledu veřejných rozpočtů se státu vyplatí podporovat tvorbu pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, a to prostřednictvím podpory rozvoje integračních sociálních podniků. V okamžiku, kdy se tyto osoby pohybují mimo trh práce, nejen že nedochází k tvorbě hodnot, avšak vyvolávají náklady nezaměstnanosti zatěžující veřejné rozpočty. Tyto náklady výrazně převyšují výdaje spojené s podporou vzniku pracovních míst.

Analýza je ke stažení v sekci Novinky na www.socialni-ekonomika.cz.

Unicorn College je soukromou vysokou školou se zaměřením na informační technologie a ekonomii. Těžištěm jejího výzkumu jsou algoritmická řešení reálných, zejména ekonomických, dat se složitou vnitřní strukturou, ekonomické modelování a analýza strategií v oblasti podnikového managementu s využitím IT podpory.

Posláním TESSEA je prosazování konceptu sociální ekonomiky a sociálního podnikání v podmínkách ČR, zejména vytvořením a rozvíjením modelu infrastruktury pro jeho rozvoj, zahrnující oblasti osvěty, vzdělávání, podpory, financování a výměny zkušeností na národní i mezinárodní úrovni a jeho prosazování do koncepcí, strategií a politik.

Činnost Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA je financovaná prostřednictvím stejnojmenného projektu z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.


Další informace o TESSEA:
Nová ekonomika, o.p.s.
Daniela Urbancová, koordinátorka projektu
Tel.: +420 608 202 098
e-mail: daniela.urbancova@nova-ekonomika.cz
Web: www.socialni-ekonomika.czKontakt:

Gabriela Kurková
Mainstreanig
gabriela.kurkova@nova-ekonomika.cz
257 223 001


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 25. 8. 2011 10:26
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Nová ekonomika, o.p.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Nová ekonomika byla založena za účelem iniciovat progresivní změny v oblasti ekonomické, enviromentální a sociální. Tento účel naplňuje prostřednictvím hledání a prosazování inovativních ekonomických nástrojů s pozitivními etickými a sociálními dopady. Jde o propagaci ekonomiky, která podporuje pozitivní trendy ve společnosti a napomáhá společenským změnám. Nová ekonomika vyhledává ekonomické modely a přístupy, které sledují sociální a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.