TÜV SÜD Czech s.r.o. | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Informace o zdroji


TÜV SÜD Czech s.r.o.


Poslední vydané tiskové zprávy


Český tým expertů pro fotovoltaiku z TÜV SÜD je uznávaný daleko za hranicemi ČR

Praha 7. března 2012. Během roku 2011 došlo k expanzi aktivit vedoucí německé inspekční a certifikační společnosti TÜV SÜD na nové trhy v rámci regionu střední a východní Evropy (CEE). Společnost ve čtvrtém čtvrtletí 2011 uzavřela s investory a developery z Evropy a Asie smlouvy na provedení inspekčních a dohledových činností nově budovaných fotovoltaických elektráren s výkonem od jednotek MW do 55 MW na území Bulharska a Rumunska. V první fázi specialisté společnosti provedli komplexní posouzení vhodnosti jednotlivých lokalit, nezávislou kalkulaci předpokládané produkce elektráren a posouzení prvotní technické dokumentace k jednotlivým projektům s cílem identifikovat případné neshody a z nich plynoucí rizika. U všech elektráren byly práce v této prvotní fázi dokončeny do konce ledna 2012. Následně, od začátku února 2012, probíhá kontrola finální verze projektové dokumentace.

TÜV SÜD Czech partnerem Slavností piva v Táboře 2012

Praha - Společnost TÜV SÜD Czech se stala již tradičně partnerem Reprezentačních slavností piva a minerálních vod v Táboře, kde se letos 7.-11.února koná jejich 22.ročník.

TÜV SÜD Czech upozorňuje na časté chyby ve značení chemických látek a přípravků

Praha 1.února 2012. Chemické látky a přípravky, které představují chemické riziko pro spotřebitele, jsou častým předmětem kontrol příslušných kontrolních orgánů. To, že jejich výsledky nejsou zrovna uspokojivé, může potvrdit i společnost TÜV SÜD Czech na základě svých zkušeností při expertní činnosti související s dovozem a uváděním chemických látek a přípravků na trh. Výrobcům a dovozcům nebezpečných směsí a detergentů navíc od 1. ledna tohoto roku, kdy nabyl účinnosti nový chemický zákon, přibývají nové informační povinnosti.

TÜV SÜD Czech upozorňuje na povinnost certifikace udržitelnosti biopaliv

Praha 4. ledna 2012. PRAHA Pro firmy zapojené do výroby a obchodování s kapalnými biopalivy a produkty určenými k jejich výrobě, včetně biomasy, nastává počínaje 1. lednem 2012 povinnost prokazovat shodu s tzv. kritérii udržitelnosti. Ta jsou definována v novém vládním nařízení NV č. 446/2011 Sb., ve kterém byly zapracovány požadavky evropské směrnice 2009/28/ES. Cílem kritérií udržitelnosti je úspora skleníkových plynů a ochrana biodiverzity. Společnost TÜV SÜD Czech eviduje již nyní zájem ze strany českých firem o certifikaci dle české legislativy jako cenově dostupnější varianty k mezinárodnímu standardu ISCC.

TÜV SÜD vidí signály pro pozitivní působení šrotovného

Berlín/Mnichov/Praha. Podíl vozidel se značnými nedostatky na německých silnicích stoupl o 0,2 procentního bodu na 19,7 procent, to vyplývá z TÜV Report 2012, jehož výsledky byly představeny 6. prosince v Berlíně. Vítězem je druhým rokem po sobě Toyota Prius s hybridním pohonem, nejlepší německá vozidla jsou Porsche Boxster/Cayman a VW Golf Plus. Do aktuálního reportu přispěl TÜV SÜD daty z 3,1 milionu technických prohlídek. Při analýze čísel z oblasti trhu TÜV SÜD v Bavorsku, Badensku-Württenbersku, Sasku a Hamburgu existují zřetelné signály toho, že šrotovací prémie účinkuje. Tak kvóta závad u starších vozidel v Bádensku-Württembersku a Sasku, dvou spolkových zemích, ve kterých je po šrotovném velká poptávka, poklesla o více než 2,5 procentního bodu.
Více

Poslední tiskové konference


Hodnocení rizik ekologické újmy
8. 3. 2012 9:00 | Rezidence Emmy, K Zelené louce 2a, Praha 4 více

„Systémy vytápění a využití obnovitelných zdrojů energie“
6. 3. 2012 9:00 | Jihočeská hospodářská komora, Husova 9, České Budějovice více

Větrací zařízení se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu
7. 2. 2012 9:00 | Jihočeská hospodářská komora více

Nízkoenergetické a pasivní stavění: Souhrn zásad pro hrubou stavbu pasivních a nízkoenergetických domů
24. 11. 2011 9:00 | Jihočeská hospodářská komora, Husova 9, České Budějovice více

Nízkoenergetické a pasivní stavby – prezentace různých technologií/výrobců, spojeno s praktickou výstavou
23. 11. 2011 10:00 | Výstaviště České Budějovice a.s. více

Více

PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.