TÜV SÜD Czech upozorňuje na povinnost certifikace udržitelnosti biopaliv | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


TÜV SÜD Czech upozorňuje na povinnost certifikace udržitelnosti biopaliv


Praha 4. ledna 2012. PRAHA Pro firmy zapojené do výroby a obchodování s kapalnými biopalivy a produkty určenými k jejich výrobě, včetně biomasy, nastává počínaje 1. lednem 2012 povinnost prokazovat shodu s tzv. kritérii udržitelnosti. Ta jsou definována v novém vládním nařízení NV č. 446/2011 Sb., ve kterém byly zapracovány požadavky evropské směrnice 2009/28/ES. Cílem kritérií udržitelnosti je úspora skleníkových plynů a ochrana biodiverzity. Společnost TÜV SÜD Czech eviduje již nyní zájem ze strany českých firem o certifikaci dle české legislativy jako cenově dostupnější varianty k mezinárodnímu standardu ISCC.

Nové nařízení vlády stanovuje požadavky na systém kvality, hmotností bilance, obsahové náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy. Přílohou nařízení jsou standardní hodnoty emisí skleníkových plynů pro jednotlivé druhy biopaliv. Emise skleníkových plynů v celém životním cyklu musí být v případě biopaliv min. o 35 % nižší oproti tradičním fosilním palivům. Od roku 2017 se požadovaná redukce emisí skleníkových plynů zvýší na 50 %. U nových zařízení budou požadavky na úspory ještě vyšší.
Biomasa pro výrobu biopaliv nesmí být pěstována na půdě s vysokou biodiverzitou, dále na půdách s velkou zásobou uhlíku, jako jsou např. mokřady, rašeliniště a trvale zalesněné oblasti. Důležitý je také způsob pěstování biomasy, který by měl být v souladu s požadavky tzv. správné zemědělské praxe.
Do konce roku 2011 byli především společnosti exportující biopaliva či biomasu do Německa, ale i jejich dodavatelé, nuceni získat mezinárodní certifikát ISCC. Od ledna 2012 se požadavky na zajištění shody s kritérii udržitelnosti budou přímo či nepřímo vztahovat na všechny české výrobce a články zapojené do řetězce výroby kapalných biopaliv. „Výhodou je, že od tohoto roku si budou moci firmy vybrat mezi českým systémem certifikace a mezinárodním. Firmy, které jsou již držiteli certifikátu ISCC, by se měly co nejdříve zaregistrovat u MŽP, aby mohly vystavovat doklady ve shodě s českou legislativou.“, uvedla Soňa Hykyšová, manažerka pro oblast životního prostředí společnosti TÜV SÜD Czech, která nabízí certifikaci dle standardu ISCC, REDCert a dokončuje přípravy pro certifikaci dle české legislativy.
TÜV SÜD Czech je aktivním členem sdružení CZ BIOM – Českého sdružení pro biomasu a České technologické platformy pro biopaliva.
Kontakt:

Tereza Fricová
PR & Marketing Manager
tereza.fricova@tuv-sud.cz
http://www.tuv-sud.cz/
+420 725 852 162
+420 239 046 906


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 4. 1. 2012 14:52
Kategorie: Životní prostředí
Název zdroje: TÜV SÜD Czech s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Společnost TÜV SÜD je světově uznávanou autoritou v oblastech konzultace, testování, inspekce, certifikace a vzdělávání. S více než 600 pobočkami po celém světě dosahuje obratu přes 1,27 mld. eur ročně.

V ČR působí TÜV SÜD od roku 1995, a to v devíti regionálních kancelářích. Svým klientům společnost TÜV SÜD nabízí široké portfolio služeb od oceňování nemovitostí podle mezinárodních a náročných standardů, certifikace výrobků, služeb a systémů managementu přes inspekční činnosti, testování a schvalování vozidel, počítačové simulace, konzultační služby až po odborné vzdělávání.

Více informací: http://www.tuv-sud.cz
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.