Motiv P | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace

Informace o zdroji


Motiv P


Vydané tiskové zprávy


SOS tisk trvá

Stress management

Koučování

Řídit pracovní skupinu či tým lze mnoha různými způsoby. Sám jsem ve svém životě zažil snad všechny možné typy vedoucích. Od těch, kteří dokázali hlídat každý můj krok, až po takové, které zajímalo jen to, zda jsem v práci či ne.

Řešení problémů

Denně řešíme řadu problémů. Od těch jednoduchých až po velmi složité. O Češích se traduje, a Češi to rádi zdůrazňují, že na rozdíl od jiných národů dokáží Problémy řešit dobře, alespoň ty pracovní, že mají výbornou schopnost improvizace. Nelze však počítat, že tomu bude stejně i nadále.

Change management Motiv8.cz

Tak, krize už pomalu odeznívá, potřebné změny jsme udělali, zvládli jsme to a teď si můžeme dát oddych“ – může si v skrytu duše pomyslet leckterý manažer. Omyl.

Motiv8.cz Práce - Lidé - Souvislosti

Rozhoďte své sítě! Sociální sítě nám umožňují mluvit s mnoha lidmi, kteří by dříve pro nás byli obtížně dostupní. Naším úmyslem je dát dohromady lidi, kteří se zabývají lidmi v práci. Proto naše síť má podtitul Práce – Lidé – Souvislosti.

Informace směřující k podstatě

Informace směřující k podstatě aneb Kapitola kognitivní psychologie pro HR. Takové bylo téma prosincového Business Brunch® který probíhal ve dnech 15. - 17. 12. Zájem byl opravdu velký. V Praze se sešlo více než sto posluchačů a také v Brně a Bratislavě byla kapacita zcela naplněna.

Konference o knowledge managementu byla propojena sdílením

Konference pořádaná agenturou MotivP 25. a 26. listopadu v brněnském Holiday Inn patřila práci se znalostmi. Vše, co knowledge management zahrnuje – předávání, uchovávání, transformaci, získávání či správu informací – vystupující spojili jediným slovem: sdílení.

Zpětná vazba

Je to věc tak samozřejmá a nenápadná, že si ji často ani neuvědomujeme. K vlastní škodě. A divíme se, že náš kolega je v diskusi s ostatními výrazně úspěšnější než já. Čím to je, když používá stejné argumenty jako já? Vysvětlení je zcela prosté. Náš kolega vnímá zpětnou vazbu, kterou mu poskytují ostatní, a dokáže na takto zís-kaní poznatky správně reagovat. Anebo si vezměme jiný příklad. Často například referujeme svému šéfovi o postupu a výsledcích své práce. Vnímáme však správně nejen to, co nám říká slovy, ale i to, co nám říká svými pohyby, gesty apod.? A naopak, když mu odpovídáme na dotaz, říkají mu naše pohyby a gesty, naše zpětná vazba totéž, co naše slova? Správné či špatné vyhodnocení zpětné vazby se totiž může v krajním případě i zásadně projevit na našem osudu.

Kurz Projektové řízení

Stereotypy již z práce vedoucích pracovníků dávno zmizely a lze bez nadsázky říci, že změna střídá změnu. Ať již v předmětu podnikání, pracovních postupech, hledání nových zákazníků apod. Spolu s těmito změnami vzrůstá i význam správného zpracování projektů a vůbec celého projektového řízení. Zdůrazňuji správného projektového řízení, neboť případné hrubé chyby trh ihned nemilosrdně trestá.

Motivace zaměstnanců

Člověk může být lídrem jakékoliv skupiny (pracovní, sportovní, zájmové) jednak svou povahou, svou osobností, jednak svým postavením v této skupině. Ten první to má jednodušší, ale zoufat nemusí ani ti manažeři a další vedoucí, kterým tato vlast-nost nebyla dána do vínku v dostatečném množství už sudičkami. Jen musí věnovat trochu více času patřičnému vzdělávání.

Nová zkratka – VK

Stále se zrychlující tempo dnešního života přináší další a další nové zkratky. Jednu by si však zejména personalisté a pracovníci vzdělávání měli zapamatovat – VK. Ne-znamená sice „výherní kupon“, což by bylo jistě velmi lákavé, ale předmět neméně významný – „virtuální kurzy“. Odborníci si jistě už nyní propojí tato slova s interne-tem. Ano, jde o podobu vzdělávacích kurzů, kdy účastník nemusí nikam chodit, ale vzdělává se v poklidu u obrazovky počítače.

Change management

Úvodní odstavecKaždý vedoucí je zákonitě nejvíce spokojen, když jím řízené pracoviště funguje bez problémů. Jenže to dnes skoro není možné. Změny a problémy přicházejí jedna za druhou a skutečně dobrý vedoucí se dokáže s nimi úspěšně poprat. Koneckonců od toho je vedoucím. Vždyť už nestor českého úspěšného podnikání Tomáš Baťa kdysi prohlásil: „Nepotřebuji manažery na údržbu bezporuchového chodu.“

Videa i pro vás

Netroufám si říci, kolik lze na internetu nalézt videí. Řádově by to asi bylo číslo s řadou nul.

Vnitřní výpověď

Prací s vnitřní výpovědí se budou zabývat již tradiční Business Brunch® pořádané vzdělávací agenturou Motiv P, a to konkrétně 21.října v Brně, 25. októbra v Bratislavě a 26.října v Praze. Velmi málo pracovníků podávajících výpověď tak činí spontánně, z náhlé okamžité pohnutky. Určitou dobu před skutečným podáním výpovědi se pracovníci pohybují ve stavu tzv. vnitřní výpovědi, kdy se již pevně rozhodli výpověď podat, ale fyzicky tak dosud neučinili. Většinou je tento stav doprovázen poklesem výkonnosti pracovníka.

New Deal

Když se řekne New Deal, jistě se Vám vybaví soubor reforem z 30. let 19. století, které měly za cíl ozdravit ekonomiku Spojených států během Velké hospodářské krize. Stejně jako Američané, snaží se i agentura Motiv P překlenout ekonomickou krizi a vyjít z ní silnější než její konkurenti, a proto za pomocí prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR realizuje projekt s názvem New Deal.

Motiv P - Business Brunch® - NOVÉ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ

Ve dnech 22. – 24.9. probíhala v Praze, v Brně a v Bratislavě další série Business Brunch® pořádaných agenturou Motiv P, tentokrát na téma „Nové trendy ve vzdělávání“. Vedl je opět PhDr. František Hroník, na kterého se přišly podívat desítky zástupců firem z řad manažerů.

Manažerské rozhodování

Většina z nás zná onu nepříjemnou chvíli, kdy již nemáme čas a přesto se musíme nějak rozhodnout. Přestože nemáme stále všechny potřební informace, přestože je ve hře mnoho variant různých konstelací mnoha proměnných, přestože názory kolegů na možné řešení daného problému jsou různé. Jsme ale manažery a musíme učinit konečné rozhodnutí

AC/DC dnes a zítra

AC/DC dnes a zítra nemusí být jen sloganem příznivců stejnojmenné australské rockové skupiny, ale tento pojem je blízký i všem personalistům. Je totiž zkratkou pro assesment a development centra.

Ztráty a „ztráty“

Se ztrátami se v každé firmě počítá a každá firma se je snaží minimalizovat. Dvoudenní konference, kterou koncem listopadu pořádá v Brně vzdělávací společnost MotivP, se bude zabývat ztrátami, které nejsou na první pohled zřetelné. Je to knowledge management, neboli předávání znalostí a dovedností.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.