Zájem Čechů o CSR | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Zájem Čechů o CSR


CSR. Společenská odpovědnost firem (anglicky Corporate Social Responsibility – CSR) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders. Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá také trojí zodpovědnost.

Východiska a cíle.

TNS AISA zařadila do svého pravidelného omnibusového šetření sadu otázek na zájem o společenskou odpovědnost firem a názory na to, které firmy jsou, a které naopak nejsou považovány za společensky odpovědné.

Cílem projektu je s našimi Klienty a ostatními zájemci otevřít diskusi na téma CSR a v případě zájmu realizovat na podzim 2011 větší syndikovanou studii, resp. realizovat ad hoc exkluzivní projekty.

Shrnutí hlavních výsledků.

• Ve světě je CSR vnímána jako konkurenční výhoda. V České republice se o CSR zajímají cca 3 miliony lidí ve věku 18-60 let.

• Deklarovaný zájem (45%), resp. nezájem (44%) o téma společenské odpovědnosti firem je v podstatě vyrovnaný (zbývající nedokáží danou oblast posoudit). Rozhodný zájem o CSR však deklaruje jen každý osmý občan (13%, cca 850 tisíc lidí).

• Zájem o společenskou odpovědnost firem deklarují častěji muži (48%, rozhodně 14%) než ženy (42%, rozhodně 12%), přičemž nejvyšší deklarovaný zájem vykazuje věková skupina 30-39 let (57%, rozhodně 15%).

• Zhruba třetina lidí dokáže vyjmenovat společensky odpovědné firmy, nejčastěji to jsou: Škoda Auto, ČEZ, Vodafone a Česká spořitelna.

• Rovněž třetina vyjmenuje firmy, které nepovažuje za společensky odpovědné, nejčastěji to jsou: ČEZ, Sazka a Skanska.

Zpráva z výzkumu je na vyžádání k dispozici zdarma.







Kontakt:

Daniel Procházka
Client Partner
daniel.prochazka@tnsglobal.com
www.tns-aisa.cz
602.365.802


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 30. 5. 2011 14:42
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: TNS AISA (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Výzkum trhu.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.