Žáci brněnské základní školy se nebojí vyzkoušet mluvení před lidmi | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Žáci brněnské základní školy se nebojí vyzkoušet mluvení před lidmi


30.leden 2012, Brno: Žáci Základní školy Gajdošova 3 projevili zájem o projekt Debatování napříč osnovami a na debatním dni 30.ledna si vyzkoušeli diskutovat o omezení vrcholového sportu. Debatování pomáhá především rozvoji celé škály dovedností, které děti tradiční školní výukou nezískají.

V rámci projektu Debatování napříč osnovami se uskutečnil Debatní den na Základní škole, Gajdošova 3. Akce se konala od devíti do čtrnácti hodin v budově školy. Účastnili se především žáci osmých a devátých tříd, pro které byl debatní den nejen zpestřením výuky, ale i zajímavou a přínosnou zkušeností.
Při debatním dni se žáci seznámili s debatováním jako zájmovou činností i postojem k učení a příjmu informací. Den začal interaktivním seminářem se zkušenými lektory. Cílem bylo nejen osvětlit pravidla debatování, ale i filozofii, která za ním stojí. Žáky učí nahlížet na kontroverzní témata pokud možno ze všech úhlů pohledu a přemýšlet nad mnoha stranami problému. Důležité je také správné hledání relevantních informací, týkajících se dané teze tedy tématu debaty.
Po úvodním semináři lektoři přednesli studentům kontroverzní větu: "Děti by se vrcholovému sportu měly věnovat až po dokončení základní školy." Při úvodním seznámení s debatováním se tak studenti mohli věnovat tématu, které se jich dotýká. Následovalo rozdělení účastníků do týmů po pěti členech. Žáci si ve skupinkách připravovali argumenty a diskutovali o tématu. Každý z týmů si mohl vyzkoušet obě strany - afirmativní (souhlasnou) i negativní (nesouhlasnou) stranu linie.
Výstupem z tohoto interaktivního dopoledne bylo nejen poučení ale i zábava. Debatování je interaktivní a zábavnou formou, při které se žáci naučí mnoho dovedností, na které tradiční vzdělávání zapomíná. Studenti brněnské základní školy si tak vyzkoušeli mluvení před lidmi, stejně jako formulování argumentu nebo pohotovou reakci na soupeře. Debatování je také nenásilně přitáhlo k tématu vrcholových sportovců a vlivu, které na ně příprava už od útlého dětství má. Díky jednoznačným přínosům je právě tato forma výuky vhodná i pro další témata a předměty ve školní výuce.
O asociaci debatních klubů:
Občanské sdružení Asociace debatních klubů (ADK) je neziskovou organizací, jejímž cílem je zábavnou formou soutěžních debat vzdělávat mládež v České republice. ADK je zakládajícím členem mezinárodní debatní organizace IDEA (International Debate Education Association) a zároveň členem České rady dětí a mládeže. Na mezinárodním poli dlouhodobě dosahuje výjimečných úspěchů, o čemž svědčí titul mistrů světa v on-line debatování či několik vicemistrovských titulů ze zahraničních soutěží.
O projektu Debatování napříč osnovami:
Cílem projektu OPVK - CZ.1.07/1.1.00/14.0104 „Debatování napříč osnovami“ je rozvinout vyučovací metodu debatování a vytvořit podmínky pro její rozšíření do výuky na ZŠ a SŠ v jakémkoli vyučovacím předmětu. Během tří let realizace projektu (zahájen ve školním roce 2010/2011) uspořádá Asociace debatních klubů celkem 120 debatních dnů v pěti krajích ČR. Každého debatního dne se zúčastní cca šedesát žáků a šest učitelů základních a středních škol. Dalšími výstupy budou metodické listy, portfolia debatních témat či praktické video ukázky, které umístíme na nově vytvořený metodický portál projektu. Projekt Debatování napříč osnovami je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.Kontakt:

Helena Nobile
Junior PR manager
pr@debatovani.cz
www.debatovani.cz
+420 605 520 601


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 12. 2. 2013 9:36
Kategorie: Společnost a životní styl
Název zdroje: Asociace debatních klubů, o.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Asociace debatních klubů, o.s. zajišťuje vzdělávání středoškolských studentů poutavou formou soutěžní debaty. Sdružení organizuje Debatní ligu v českém a anglickém jazyce a zaštiťuje debatní kluby celé ČR.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.