Tuzemských mléčných bioproduktů je na trhu dostatek. Ekonomika podniků s produkcí kravského biomléka do budoucna však zůstává velkou neznámou | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Tuzemských mléčných bioproduktů je na trhu dostatek. Ekonomika podniků s produkcí kravského biomléka do budoucna však zůstává velkou neznámou


Šumperk (25. listopadu 2011) – Téměř tříletý projekt BIOMLÉKO, financovaný z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR, se blíží do konce. Díky němu se v České republice zvýšila jak produkce biomléka, přibylo zpracoven, rozšířil se sortiment mléčných biovýrobků, tak přibylo odborníků specializovaných na produkci a zpracování biomléka.

Aktivit, které se uskutečnily v rámci projektu Biomléko, je celá řada. Hlavním a pozitivním, ne však jediným výstupem, je vyškolení týmu poradců, schopných radit v různých otázkách produkce a zpracování biomléka. „Poradci jsou z různých oborů, ať už se jedná o veterináře, chovatele či krmiváře. Například na faremní zpracování biomléka se zaměřuje poradce Ing. Ivan Hrbek. Vidím jako velké pozitivum, že se nám například povedlo díky tomuto projektu pomoci vybudovat několik faremních zpracoven, které nyní uvádí své biovýrobky v podobě například biojogurtů či biosýrů na trh. Je to přesně to, co v České republice chybělo. Prokazuje se, že už dvacet koz a zpracování jejich biomléka uživí rodinu, což je model, který malé farmy potřebují. Rozhodně je ale stále co zlepšovat,“ uvedla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který byl společně se spolkem poradců v ekologickém zemědělství EPOS ČR řešitelem tohoto projektu.
Velké rezervy vnímá Kateřina Nesrstová především v oblasti regionálních specialit. „V ideálním případě by měl každý region mít svůj jedinečný sýr zpracovávaný v malé rodinné mlékárně a klidně i několik faremních mlékáren v regionu. Myslím, že tyto rodinné podniky mají nyní skutečně výborné podmínky. Je však třeba stále revidovat absorpční kapacitu trhu a hledat na něm ‚bílá místa‘ a nabídnout zákazníkovi to, co na trhu chybí a po čem je poptávka. Nemá podle mě smysl dělat na farmě malou mlékárnu a vyrábět biojogurty, když je dělá soused a má již svoji stabilní klientelu. Je lepší se například se sousedem dohodnout a specializovat se na biosýr. Takových příkladů je samozřejmě mnoho a zemědělci sami často namítají, že právě ono ‚dohodnout se‘ je největší problém. Bez toho se však k úspěchu dojde obtížně,“ uzavřela Kateřina Nesrstová.
Během tří let se v souvislosti s projektem Biomléko uskutečnilo téměř čtyřicet seminářů v regionech. Některé doplnily exkurze, jiné byly zaměřené především na teorii. Všechny však měly společné téma – biomléko. V letošním roce bohužel byly na seminářích cítit sílící obavy o odbyt kravského biomléka. Situace na trhu není stabilní a v tom nepomohou ani ekonomické modely mléčných „biopodniků“, které projekt také na základě získaných dat vytvořil.
„Není-li stabilní trh a hlavně cena za litr mléka, kterou zemědělec od mlékárny dodává, ani sebelepší ekonomický model nepomůže. Jako cesta, která se jeví velmi perspektivně, je vytvoření biomlékařského družstva. Podle mě však musí toto družstvo nejen vyjednávat o cenách, ale samo mléko v kvalitě bio zpracovávat a produkovat. Stejně jak je tomu v okolních státech. Považuji tento způsob produkce za jediný udržitelný a osvědčený model. Doufám, že v tomto můžeme počítat s další podporou Ministerstva zemědělství ČR. Je i zájmem státu, abychom měli tuzemskou produkci v biokvalitě, jak je ostatně uvedeno v Akčním plánu pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011 – 2015. Vše je však ve fázi intenzivního jednání. Další možností je samozřejmě část kvalitní bioprodukce vyvážet například do sousedního Německa, kde by se jevil zájem ze strany mlékáren jako reálný. Přijdeme o veškerou přidanou hodnotu, o zaměstnanost s tím spojenou, o regionálním konceptu bio ani nemluvím. Ale cesta to samozřejmě je, “ shrnula Kateřina Nesrstová.
Veškeré informace o končícím projektu, včetně výstupů, metodických listů, publikací apod. jsou dostupné na webových stránkách www.bio-mleko.cz.
Poznámky:
• Další informace poskytne Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců (tel.:583 216 609, pro-bio@pro-bio.cz). PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců má v současné době 656 členů. Sdružuje 588 farmářů, 67 bioprodejen a 241 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu sídlí v Šumperku.
• EPOS ČR (Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR) je nevládní nezisková organizace sdružující fyzické osoby – poradce, inspektory a ostatní odborníky v ekologickém zemědělství. Prostřednictvím svých členů poskytujeme odborné poradenství a vzdělává v problematice ekologizace zemědělství a setrvalého rozvoje venkova v ČR. Mimo jiné vytváří podmínky pro zvyšování odbornosti svých členů, přičemž spolupracuje s organizacemi sdružujícími zemědělce, s vysokými školami, s výzkumnými ústavy, s nevládními a dalšími organizacemi. (kontakt: tel./fax: 549 213 563, E-mail:epos@eposcr.eu, ředitel Ing. Petr David, manažerka Ing. Klára Hermanová)
• Projekt BIOMLÉKO se rozběhl na podzim roku 2009, kdy PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR (EPOS) společně podepsaly smlouvu na realizaci veřejné zakázky, vyhlášené Ministerstvem zemědělství ČR, zaměřené na podporu rozvoje regionálního odbytu biopotravin – konkrétně pak na biomléko. Cílem je podpora odbytu biomléka a rozvoj trhu s biomlékem v ČR a současně navýšení produkce biomléka a zlepšování vědomostí a odborných znalostí i producentů biomléka a zájemců o přechod na ekologickou produkci. Projekt je určen jak ekologicky hospodařícím zemědělcům a konvenčním zemědělcům, kteří uvažují o přechodu na ekologickou produkci mléka, tak producentům a zpracovatelům mléka. (Více informací na www.bio-mleko.cz)
Kontakt:

Sylva Horáková
PR
pro.bio.pr@email.cz
www.pro-bio.cz
722007795


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 28. 11. 2011 8:31
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.