TOP 09: Zvážíme útratu každé koruny | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


TOP 09: Zvážíme útratu každé koruny


TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí představili novou koncepci veřejného nakupování. „Veřejnými zakázkami ročně proteče šest set miliard korun. Je proto nutné využít všech nástrojů, které máme k dispozici, abychom zajistili jejich nejvyšší hospodárnost. Naším cílem je dosáhnout maximálního užitku za minimální náklady,“ uvedl projekt ministr financí Miroslav Kalousek.

Kroky navrhované pro zvýšení hospodárnosti v oblasti veřejných zakázek směřují jednak k úpravě zákona o veřejných zakázkách, jednak k nelegislativním opatřením. „Zákon sám o sobě nemá možnost řešit veškeré aspekty cyklu veřejného nakupování. Neovlivní například to, jestli je vypsání veřejné zakázky skutečně nutné. Proto se soustředíme i na nástroje stojící mimo zákon o veřejných zakázkách,“ vysvětluje předseda poslaneckého klubu Petr Gazdík.
Projekt zahrnuje návrh tří základních nástrojů k zajištění hospodárnosti veřejných nákupů:
Proces bran a individuální odpovědnost
Zavedení mechanismu, který by ověřoval průběh nákupu ve čtyřech fázích: záměr, projekt, výběr dodavatele, audit.
Současně by mělo dojít k posílení principu individuální odpovědnosti za veřejný nákup.
Centrální nakupování
Stávající legislativa již nyní umožňuje centrální nákupy pro ministerstva a jiné subjekty (kraje, obce atp.). Tato metoda je však využívána nedostatečně, přestože její obdoba ve Velké Británii a dalších zemích přináší značné úspory veřejných financí.
V rámci zavedení centrálního nakupování navrhneme založení subjektu, který by tuto agendu (případně i agendy další) profesionálně zajišťoval. Takový subjekt by pak byl financován z provizí ze získaných úspor.
On-line nástroj pro ověřování cen
Projekt usiluje i o zavedení veřejně přístupné databáze jednotkových cen stavebních prací. Veřejné zakázky ve stavebnictví totiž představují polovinu celkového objemu zakázek. Každý by tak měl možnost porovnat nabízenou cenu s cenou referenční. Ta by vycházela z nákladových analýz vypracovaných akademickou obcí (vysoké školy, výzkumné ústavy atp.)
Internetová aplikace by zároveň zvyšovala možnost veřejnosti dohlížet na hospodaření obce a dalších subjektů. „Nejefektivnější způsob kontroly představují opozice a sami občané. Jsou motivováni a takzvaně ‚zdarma‛. Jde proto o významný příspěvek k transparentnosti a úspoře veřejných prostředků,“ doplňuje poslanec Jan Farský.


„Vedle těchto nástrojů musí dojít i ke změně zákona o veřejných zakázkách. Cílem těchto změn bude na jedné straně úspora nákladů pro zadavatele i uchazeče a posílení soutěžního prostředí, na straně druhé nastavení pravidel pro efektivní hospodaření. A to i s ohledem eliminace negativních dopadů na nejmenší zadavatele,“ dodává poslanec Stanislav Polčák, předseda parlamentního výboru, který bude návrh v září projednávat.
Hlavními návrhy úpravy vládní novelizace zákona jsou:
Zjednodušení podlimitních zakázek
Při zjednodušování administrace zadávacího řízení půjde například o zrušení veškerých komisí při výběru zakázky, o prokazování kvalifikace účastníků pouze čestným prohlášením či menší rozsah dokumentace na zadavatele.
Navázání účinnosti smluv na zveřejnění
Jde o jednoduchý a efektivní nástroj, který dává zadavatelům za povinnost smlouvu zveřejnit. Není pak nutné vynakládat další prostředky na kontrolu, jelikož všechny smlouvy budou veřejnosti dostupné.
Nevracení kauce při zamítnutí návrhu ÚOHS v první instanci
Předpis pro zakázky malého rozsahu
Vydáním předpisu, který bude muset každý zadavatel zveřejnit, bude mít veřejnost kontrolu nad stanovenými pravidly. Ministerstvo pro místní rozvoj či jiný subjekt zároveň vydá vzorovou podobu tohoto předpisu, aby opět nemusely malé obce vydávat prostředky na jeho vytvoření.

Výše zmíněné návrhy předloží zástupci klubu TOP 09 a Starostové při projednávání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 9. září. Další opatření dlouhodobého charakteru budou představovány v průběhu října.

TOP 09 spolupracuje na návrzích v novele zákona o veřejných zakázkách s neziskovými organizacemi bojujícími proti korupci, s Nadačním fondem proti korupci a Veřejností proti korupci.
Kontakt:

Alžběta Plívová
Tisková mluvčí
plivova@top09.cz
www.top09.cz
00420733663969


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 23. 8. 2011 14:18
Kategorie: Politika
Název zdroje: TOP 09 (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Politická strana
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.