TOP 09: Obce podpoří skutečně potřebné projekty | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


TOP 09: Obce podpoří skutečně potřebné projekty


Loterijní společnosti a neziskové organizace vystupují proti zrušení povinných odvodů na veřejně prospěšné účely (VPÚ). Používají to jako argument proti návrhu na zdanění hazardu a zavedení speciálního odvodu s tím, že bude poškozen neziskový sektor. Zástupci TOP 09 a STAN tento argument nepřijímají a deklarují (resp. vyzvou Svaz měst a obcí ČR), že obce po zvýšení příjmů z hazardu nedopustí kolaps neziskového sektoru a přispějí na financování veřejně prospěšných projektů, které jsou skutečně potřebné.

V rámci daňové reformy (zákony související se zřízením JIM) se navrhuje zrušit osvobození loterijních společností od daně z příjmů a dále zavedení speciálního odvodu z rozdílu vsazených a vyplacených částek. Původní návrh MF byl pozměněn na popud VV na jednání vlády. Po dalších koaličních jednáních bude předložen pozměňovací návrh poslankyně Langšádlové.

Všechny výše uvedené návrhy ruší odvody na VPÚ, které jsou nyní povinné, ročně činí kolem 3-3,5 mld. Kč, nicméně stanovení příjemce odvodu je zcela na libovůli loterijních společností. Kontrola těchto odvodů je administrativně náročná, nelze vyloučit zneužívání odvodů, je známo mnoho pochybných případů, které se objevily v médiích, šetří je policie. Hazardu však nebude nic bránit odvádět prostředky na VPÚ dobrovolně nad rámec povinných odvodů do veřejných rozpočtů.

Daň z příjmů loterijních společností se bude rozdělovat standardně podle rozpočtového určení daní (RUD) mezi stát, obce a kraje. Speciální odvod se bude rozdělovat mezi stát a obce, zde bude záležet na druhu hazardu. Sazba odvodu je stanovena na 20 % a pozměňovací návrh poslankyně Langšádlové uvádí následující rozdělení:

1) Výherní hrací přístroje, videoterminály a jiná technická zařízení („bedny“) – z jednoho zařízení bude sazba (pevná část) cca 20 tis. Kč ročně pro obec, kde se zařízení nachází. Poměrná část (20 %) se rozdělí mezi stát a obce, kde se nachází zařízení, v poměru 3:7 ve prospěch obcí.

2) U ostatních typů loterií se výnos rozděluje v poměru 7 : 3 ve prospěch státu, obcím se rozděluje standardně dle RUD.Fiskální dopad – rozdíl proti současnému stavu:

Stát


+1 207

Obce


+4 601

Kraje


+45

Ostatní (VPÚ)


-3 222

Z propočtů vyplývá, že neziskový sektor by přišel o více než 3 mld. Kč. Výnos obcí je kalkulován za předpokladu, že objem vsazených a vyplacených částek zůstane stejný a nezmění se počet zařízení. V případě, že obce začnou povolení rušit,


* Cílem je zvýšit odvodovou zátěž hazardu, efektivně se zvýší z 21 % na cca 30 %.
* Loterijní společnosti budou podléhat zdanění příjmů jako jiné společnosti.
* Žádný jiný poplatník nemůže určovat, komu půjde část jeho veřejných odvodů, proč by měly mít loterijní společnosti výjimku?
* V demokratické společnosti se rozhoduje tak, aby užití veřejných prostředků odráželo společenské preference. Nyní dává hazard 59 % prostředků na sport, ale na sociální služby jen 4 %, na kulturu 6 % a na oblast vzdělávání a školství jen 1,1 %!
* Ponechat financování neziskového sektoru na libovůli hazardu je nemyslitelné, nejedná se o žádné nárokové a jisté příjmy, jak se snaží lobbyisté předstírat.
* Obecní zastupitelstva a starostové znají místní situaci, vědí, která nezisková společnost poskytuje pro komunitu prospěšné služby, nyní budou mít příjmy navíc a mohou je podpořit.
* V rámci daňové reformy se zvyšuje limit odpočtu daně z příjmů při poskytnutí darů na veřejně prospěšné účely. To by mohlo přinést až 1 mld. Kč neziskovému sektoru.
Kontakt:

Alžběta Plívová
Tisková mluvčí
plivova@top09.cz
www.top09.cz
00420733663969


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 4. 11. 2011 10:35
Kategorie: Politika
Název zdroje: TOP 09 (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Politická strana
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.