TOP 09: Inkluzivní vzdělávání | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


TOP 09: Inkluzivní vzdělávání


TOP 09 dnes otevřela na odborné konferenci pořádané poslankyněmi Annou Putnovou, Helenou Langšádlovou, Jitkou Chalánkovou a Patricií Kotalíkovou téma inkluzivního vzdělávání.

Základní myšlenkou tohoto směru je snaha poskytnout všem dětem adekvátní a co nejlepší úroveň vzdělání nezávisle na podobě jejich speciálních potřeb.

„Pokud se rozhodneme tuto problematiku skutečně řešit, je v první řadě nutné změnit systém financování škol, aby byl pro inkluzivní formu vzdělávání příznivější,“ komentuje závěry konference předsedkyně školského výboru Anna Putnová a dodává: „Další změny by měly nastat v oblasti zlepšování přípravy a vzdělávání odborných pracovníků, jakou jsou učitelé, speciální pedagogové, ale i psychologové, kteří s žáky se speciálními potřebami pracují.“ Přes šedesát odborníků, kteří se konference zúčastnili, ale i ředitelé škol či rodiče se shodli, že základním krokem je nyní získávání relevantních dat, která se problematiky týkají. Ta je totiž zatím v českém prostředí jen málo zmapovaná, čímž se komplikuje její efektivní a rozumné řešení.
Konference „Inkluzivní vzdělávání v ČR - výzvy a příležitosti“ byla pořádána ve spolupráci s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání. „Cílem, o který usilujeme, je dosažení takového stavu, kdy by společné vzdělávání dětí jakkoli hendikepovaných a dětí bez speciálních potřeb vzájemně obohatilo obě skupiny a vedlo k rozvinutí potenciálu dítěte,“ dodala Putnová.
Mezi další zúčastněné, jak zmiňujeme v úvodu, patřily Helena Langšádlová, předsedkyně Stále komise pro rodinu a rovné příležitosti, Jitka Chalánková místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a Patricie Kotalíková, členka výboru pro zdravotnictví. I toto složení organizátorek napovídá, že inkluzivní vzdělávání je téma průřezové, má dopady do mnoha společenských oblastí a je nutno přistupovat k němu systémově, ve vzájemné spolupráci všech zainteresovaných.
V jeho rámci by totiž měl být co největší počet dětí ponechán v hlavním vzdělávacím proudu, aby bylo zabráněno segregaci dětí s různými vzdělávacími potřebami. Inkluzivní vzdělávání nezůstává na úrovni integrace dětí se speciálními potřebami. Na rozdíl od integrace se cíleně nevěnuje pozorování a analýze chování integrovaných dětí, ale přenáší odpovědnost za vytváření podmínek vhodných pro inkluzi ze specializovaných profesí především na učitele.
Anna Putnová závěrem pozvala všechny zúčastněné na další z cyklu seminářů k tomuto tématu, který se uskuteční na začátku roku 2012 a bude se detailněji věnovat překážkám k realizaci inkluzivního vzdělávání.
Kontakt:

Alžběta Plívová
Tisková mluvčí
plivova@top09.cz
www.top09.cz
00420733663969


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 10. 2011 9:25
Kategorie: Politika
Název zdroje: TOP 09 (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Politická strana
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.