Talentovaná mladá zpěvačka Pavlína Matiová pracuje s dětmi na vytvoření muzikálového představení | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Talentovaná mladá zpěvačka Pavlína Matiová pracuje s dětmi na vytvoření muzikálového představení


Pavlína Matiová je mladá zpěvačka, která díky projektu romský mentor pracuje s dětmi na ZŠ ve Slaném na vytvoření muzikálového představení. Pavlína spolupracovala s Idou Kelarovou či Marcelou Březinouvou, ale známe ji především díky vítězství v soutěži Pop Star a účasti v semifinále soutěže Česko Slovensko má Talent. Nyní své znalosti a zkušenosti předává dětem.

Díky vstřícnosti ZŠ v Palackého ulici ve Slaném se dvakrát do měsíce mohou děti těšit na hudebně laděné setkání s Pavlínou. Mentorka hned v počátku propojila zpěv s poznáváním romské a české kultury. Děti vytvářely českou a romskou vlajku a povídaly si o symbolice vlajek. Následoval zpěv české a romské hymny a překlad romské hymny do češtiny. Romské písně si děti spolu s mentorkou překládají do češtiny. Pomocí diskuzí a her se děti v dalších setkáních dovídaly o českých a romských osobnostech z různých oborů. Rytmická a pěvecká cvičení rozvíjející hudební schopnosti dětí nechybí při žádném setkání a, jak jsme se sami přesvědčili, zpěv děti velmi baví a na Pavlínu se velmi těší.

Muzikál však není jen zpěv a tak se děti věnovaly i tanci a dramatickému projevu Během jednoho setkání se zvládly naučit dvě krátké choreografie, jednu v romském duchu a druhou moderní. Pro inspiraci se děti byly v předvánočním období podívat na vyhlášení soutěže Menšiny mezi námi, kde kromě Pavlíny vystupoval i zpěvák Jan Bendig. Dále se věnovaly romským tradicím a zvykům a nacvičily a předvedly divadelní scénky inspirované Štědrým dnem.

Jelikož již děti pracovaly na svém pěveckém, tanečním i dramatickém projevu, začaly společně s mentorkou plánovat téma závěrečného vystoupení. Polovinu projektu děti zakončily exkurzí na Mezinárodní konzervatoři v Praze.

Romský mentor je projekt, jehož hlavním cílem je přispět k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace volnočasových aktivit z oblasti umění a kultury. Do České republiky jej přinesla organizace Open Society Institute (OSI) z Budapešti, která jej plně dotuje. Realizátorem v Česku je od roku 2011 občanské sdružení ROMEA.

Více informací naleznete na stránkách sdružení Romea či na facebooku.
Kontakt:

Iva Hlaváčková
Koordinátorka projektů
stipendia.romea@gmail.com
http://www.romea.cz/sdruzeniromea/
257 329 667


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 24. 1. 2012 15:56
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: ROMEA, o. s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Sdružení ROMEA je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Základním posláním je sdružovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.