Studenti ve Dvoře Králové nad Labem se nezalekli ani vážných témat | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Studenti ve Dvoře Králové nad Labem se nezalekli ani vážných témat


26. září 2012, Dvůr Králové nad Labem: Studenti Gymnázia Dvůr Králové nad Labem se nezalekli ani diskuze o trestu smrti a v rámci debatního dne si vyzkoušeli mluvení před lidmi, věcnou argumentaci i zamýšlení se nad oběma stranami mince.

V rámci celostátního projektu Debatování napříč osnovami se v krajích České republiky odehrávají debatní dny. V jejich průběhu se mohou studenti naučit mnoha užitečným dovednostem, které se jim budou v životě hodit jako sůl. Nyní v září se dostalo i na Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem, kde od 8mi do 14ti hodin studenti pilovali svoje schopnosti a získávali cenné zkušenosti.
Pod vedením zkušených lektorů se nejprve na úvodním semináři studenti seznámili s debatováním, jeho pravidly i mnoha užitečnými tipy. Po zodpovězení všech otázek se rozdělili na skupinky a týmy po pěti, ve kterých pak diskutovali o tématu trestu smrti. Součástí byla i příprava argumentů pro a proti, které týmy ihned využili v následných debatách. Každý tým si vyzkoušel jak obhajobu tak i kritiku trestu smrti ve strukturované debatě. Řečníci obou stran se střídali, a tak bylo nutné umět pohotově reagovat na argumenty oponentů a zároveň podpořit svůj tým.
Studenti se i tak vážného a složitého tématu nezalekli a vášnivě o něm diskutovali. Debatování je přivedlo i k zamyšlení nad mnoha úhly pohledu na danou problematiku. Navíc si osvojili základy klíčových kompetencí jako například mluvení před lidmi, schopnost formulovat argument a vhodně strukturovat svoji řeč, práci s informacemi nebo třeba rychlou a věcnou reakci na soupeře.
Celkově debatní den nabídl studentům nejen zpestření výuky, ale ukázal, že debatování je skvělý způsob, jak je přitáhnout k zajímavým tématům a zároveň jim nabídnout užitečné dovednosti. Představuje tak vhodný doplněk k tradiční školní výuce, kdy rozvíjí právě ty oblasti, které jsou jinak opomíjené. Debatování je v ČR organizované Asociací debatních klubů, která pořádá i každoroční soutěžní ligu. Při trvajícím zájmu se tak studenti mohou účastnit některého z turnajů, které jim daná debatní sezóna nabízí.
O projektu Debatování napříč osnovami
Cílem projektu OPVK - CZ.1.07/1.1.00/14.0104 „Debatování napříč osnovami“ je rozvinout vyučovací metodu debatování a vytvořit podmínky pro její rozšíření do výuky na ZŠ a SŠ v jakémkoli vyučovacím předmětu. Během tří let realizace projektu (zahájen ve školním roce 2010/2011) uspořádá Asociace debatních klubů celkem 120 debatních dnů v pěti krajích ČR. Každého debatního dne se zúčastní cca šedesát žáků a šest učitelů základních a středních škol. Dalšími výstupy budou metodické listy, portfolia debatních témat či praktické video ukázky, které umístíme na nově vytvořený metodický portál projektu. Projekt Debatování napříč osnovami je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
O Asociaci debatních klubů, o.s.
Občanské sdružení Asociace debatních klubů napomáhá aktivnímu sebevzdělávání, které naplňuje v rovině výchovné, vzdělávací a společenské. Sdružení organizuje v ČR vzdělávací programy (Debatní liga, Romská debatní liga, Debatování napříč osnovami aj.) zaměřené na využití debaty jako výukové metody. Asociace debatních klubů je členem mezinárodní debatní organizace IDEA (International Debate Education Association). Vybírá a podporuje národní reprezentaci České republiky zejména pro mezinárodní debatní soutěže pořádané organizacemi IDEA a WSDC. ADK je členem České rady dětí a mládeže a organizací uznanou MŠMT ČR pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2008 až 2010.Kontakt:

Kristýna Blažková
PR Manager
pr@debatovani.cz
www.debatovani.cz
+420733658003


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 12. 2. 2013 12:27
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Asociace debatních klubů, o.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Asociace debatních klubů, o.s. zajišťuje vzdělávání středoškolských studentů poutavou formou soutěžní debaty. Sdružení organizuje Debatní ligu v českém a anglickém jazyce a zaštiťuje debatní kluby celé ČR.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.