Společná zemědělská politika a podpora ekologickému zemědělství – témata setkání v české expozici na mezinárodním veletrhu BioFach 2012 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Společná zemědělská politika a podpora ekologickému zemědělství – témata setkání v české expozici na mezinárodním veletrhu BioFach 2012


Norimberk (17. února 2012) - Ve středu začal v Norimberku tradiční veletrh zaměřený na produkty ekologického zemědělství a biopotraviny BioFach 2012. Hned v první den proběhla v české expozici úvodní party organizovaná PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců s pomocí a podporou Ministerstva zemědělství České republiky. Zatímco víkendový nápor návštěvníků teprve nastane, na českém stánku se již uskutečnily důležité schůzky a jednání.

Středečního setkání se zúčastnila také řada českých návštěvníků, složených převážně ze zástupců bioprodejen a zemědělců (zpracovatelů) sdružených v PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Všichni společně na veletrhu hledali inspiraci a kontakty.
„Jsme rádi, že jsme mohli využít této příležitosti potkat se na české party se zahraničními partnery, krátce seznámit naše zemědělce a zástupce státní správy s pozicí a postojem kolegů z IFOAM EU k ekologickému zemědělství a Společné zemědělské politice (SZP), upozornit na podporu ekologickému zemědělství Dánskem jakožto předsednické země Evropské unie a při skleničce tuzemského biovína a ochutnávce tuzemských biovýrobků od našich členů si vychutnat příjemnou společnost a atmosféru. Ekologické zemědělství a Společná zemědělská politika jsou témata, která se nyní velmi dynamicky vyvíjí, a byla by chyba nedělat právě takováto neformální setkání,“ řekla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Ta také party ve 14 hodin spolu s generálním konzulem České republiky v Německu, panem Josefem Hlobilem, zahájila, pozdravila všechny přítomné a představila jednotlivé řečníky: paní Lizzii Melby Jespersen, výzkumnou pracovnici International Centre for Research in Organic Food Systems, pana Thomase Fertla, zástupce BioAustria a IFOAM a v neposlední řadě pana Jiřího Macha, náměstka ministra zemědělství České republiky.
Lizzie Jespersen ve svém příspěvku účastníkům zprostředkovala priority dánského předsednictví, kterými jsou rozvoj ekologického zemědělství, zajišťování welfare zvířat (krátké přepravní vzdálenosti a časy apod.) a také hladké přijetí návrhu nové, „zelenější“ SZP. Představila také cíle dánské vlády ve vztahu k ekologickému zemědělství (plán na zdvojnásobení plochy ekologicky obhospodařované půdy do roku 2020), podporu marketingových aktivit pro odbyt bioproduktů a hlavně plán zajištění min. 60% poměru biopotravin pro vaření ve veřejných stravovacích zařízení.
Thomas Fertl zmínil skutečnost, že téma SZP je v poslední době vnímáno spíše negativně, což není dobře. Návrh nové SZP však nabízí mnoho možností pro rozvoj ekologického zemědělství, explicitně jej zmiňuje jak v 1. pilíři (přímé platby a tzv. „greeningová opatření“), tak v 2. pilíři. Z toho je jasné, jaká důležitost je ekologickému zemědělství přikládána. Upozornil také na skutečnost, že celý návrh nové SZP je pouze rámcem, na jehož obsahu se budou velkou měrou podílet samotné členské státy. Apeloval na ministerstvo zemědělství České republiky, aby podpořilo reformní snahy evropského komisaře Daciana Cioloşe k realizaci návrhu SZP.
Jiří Mach přivítal za ministerstvo zemědělství na veletrhu všechny účastníky party, shrnul aktuální informace o stavu ekologického zemědělství v České republice, počtu ekologických podnikatelů a ploch ekologicky obhospodařované půdy, vyzdvihl cíle Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 a přislíbil svou osobní účast při jeho realizaci.
Návštěvníkům party v prostorách stánku Ministerstva zemědělství České republiky hrála cimbálová muzika Kapric z Mistřína, která přátelskou atmosféru ještě umocnila.
Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Sylva Horáková
Poznámky:
• Více informací poskytne Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců (tel.: 725 571 027, 583 216 609, pro-bio@pro-bio.cz, kontaktovat ji můžete také přes skype na katka.nesrstova).
• PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců má v současné době 656 členů. Sdružuje 588 farmářů, 67 bioprodejen a 241 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu sídlí v Šumperku.
• IFOAM EU – Evropská skupina Mezinárodní federace hnutí ekologických zemědělců (www.ifoam-eu.)
Kontakt:

Sylva Horáková
PR
pro.bio.pr@email.cz
www.pro-bio.cz
722007795


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 17. 2. 2012 15:50
Kategorie: Auto-moto
Název zdroje: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.