Spisovatel Michal Šamko se snaží v dětech povzbudit zájem o literaturu a divadlo | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Spisovatel Michal Šamko se snaží v dětech povzbudit zájem o literaturu a divadlo


Romský prozaik a básník Michal Šamko seznamuje skupinu českobudějovických dětí s literaturou a divadlem v rámci projektu Romský mentor. V Českých Budějovicích mentor spolupracuje s Městkou charitou, která se do projektu aktivně zapojila.

Romský prozaik a básník Michal Šamko seznamuje skupinu českobudějovických dětí s literaturou a divadlem v rámci projektu Romský mentor. V Českých Budějovicích mentor spolupracuje s Městkou charitou, která se do projektu aktivně zapojila.

Městská charita České Budějovice provozuje Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a zapojení se do integračního projektu Romský mentor je příležitost, jak se děti mohou prostřednictvím tohoto programu dozvědět opět něco nového a více proniknout do literárně divadelního prostředí.

Při úvodních setkáních proběhlo základní seznámení dětí s romskou historií a literaturou. Alšova jihočeská galerie byla místem první exkurze skupiny. Zábavnou formou se děti seznámily s dílem a osobou malíře a ilustrátora dobrodružných knih Zdeňkem M. F. Burianem. Děti si přiblížily i výstavu obrazů prehistorických zvířat, která si následně zkusily namalovat.

Děti se také seznamovaly s poezií a romskou historií. Diskuze vždy vyústily ve výtvarnou dílnu, kdy děti malbou vyjadřovaly své dojmy z přednesené poezie či vyráběly znaky a erby na základě diskuze o romské historii.

Před Vánocemi si děti povídaly o vánočních tradicích, českých a romských. Poté se děti pustily do výroby různorodých vánočních ozdob a ozdobily si přichystaný vánoční stromek. Na závěr si skupina zpívala české a romské písně spjaté s Vánocemi.

V novém roce děti navštívily Jihočeské divadlo a shlédly pohádkové představení Čarodějka Jennifer. Následně si děti pomocí malování na sklo vybarvily vlastní čarodějnici. V druhé půli ledna děti navštívily knihovnu a seznámily se vším co jim knihovna může nabídnout.

Závěrečné setkání prvního pololetí probíhalo ve znamení rekapitulace. Po pěveckém rozjezdu, děti procvičovaly naučené znalosti, seznámily se s dětským časopisem Romano voďori a odreagovaly se hrou. Poté všechny děti kreslily, co se jim za celou dobu nejvíce líbilo.

Součástí setkávání byly hry a relaxace v podobě zpěvu českých a romských písní.

Romský mentor je projekt, jehož hlavním cílem je přispět k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace volnočasových aktivit z oblasti umění a kultury. Do České republiky jej přinesla organizace Open Society Institute (OSI) z Budapešti, která jej plně dotuje. Realizátorem v Česku je od roku 2011 občanské sdružení ROMEA.

Více informací naleznete na stránkách sdružení Romea či na facebooku.
Kontakt:

Iva Hlaváčková
Koordinátorka projektů
stipendia.romea@gmail.com
http://www.romea.cz/sdruzeniromea/
257 329 667


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 31. 1. 2012 14:56
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: ROMEA, o. s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Sdružení ROMEA je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Základním posláním je sdružovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.