Problematika preventivní ochrany lékařů a pomocného zdravotního personálu ve zdravotnictví | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Problematika preventivní ochrany lékařů a pomocného zdravotního personálu ve zdravotnictví


Brno, 29. října 2008 – Na zdravotnickém veletrhu Medical Fair Brno 23. 10. 2008 proběhla odborná konference na téma „Práce ve zdravotnictví – prevence rizik“. Je-jím nosným tématem byla ochrana zdravotního personálu při výkonu povolání. Lékaři a pomocný zdravotnický personál se pohybují v rizikovém prostředí nemocnic a am-bulancí. Zmíněné setkání zdravotnických profesionálů s experty na oblast bezpeč-nosti a prevence ve zdravotnictví sleduje jeden hlavní cíl: rozšířit povědomí o pro-blematice ochrany zdravotního personálu a pomoci tak ke zlepšení bezpečnosti při jejich práci.

V posledních letech české zdravotnictví dosáhlo velkého pokroku v ochraně pacien-ta, ale směrem k ochraně zdravotnického personálu se udělalo jen nezbytné mini-mum. Běžný pacient přichází do zdravotnického zařízení jen na omezenou dobu ne-bo jednorázově. Lékaři a ošetřovatelský personál se v tomto prostředí ovšem pohy-bují neustále jsou trvale vystaveni vysokým, mnohdy opomíjeným rizikům.

Legislativa ustanovující pravidla preventivní ochrany zdravotního personálu v současnosti prakticky neexistuje. Preventivní ochrana podpořená v zákoně se týká povinného očkování zdravotního personálu proti hepatitidě typu B. Ovšem tato právní úprava má své kořeny v období před rokem 1989 a vznikla až jako reakce na krizo-vou situaci, kdy se počty nakažených lékařů a pomocného zdravotního personálu negativně promítly do chodu zdravotnictví. V této době vakcína proti žloutence již dávno existovala, jen s prevencí se začalo až po vzniku vážného problému.

V současnosti je známa celá řada krví přenosných chorob, proti kterým lze očkovat, ale v legislativě se toho od zavedení povinného očkování proti žloutence typu B již více neudělalo. I přesto, že studie o bodných poranění ve zdravotnictví z roku 2005 jasně vypovídá, že 74,8 % zdravotníků se již někdy poranilo o injekční jehlu.

Existují ale bohužel i takové krví přenosné choroby, proti kterým očkovat nelze. Pří-kladem může být AIDS. Ale i proti tomuto onemocnění lze preventivně bojovat a rizi-ka možného přenosu na zdravotníky snížit na minimum. Jedním z příkladů může být používání bezpečnostních zdravotnických pomůcek, jako jsou např. bezpečnostní kanyly. Ve Spojených státech používání bezpečnostních kanyl ukládá zákon a jeho porušení je sankciováno. Obdobná pravidla platí i v drtivé většině vyspělých zemí, u nás bohužel zatím nevznikla ani diskuse na podobné téma.

Většina regulatorních nařízení je do zdravotnictví přenášena z jiných oborů. Typic-kým příkladem může být nakládání s desinfekčními prostředky. Alkoholová desinfek-ce je hořlavina, proto se na ni vztahují veškerá pravidla týkající se práce s hořlavina-mi. Včetně kladení důrazu na bezpečnost lidí, kteří s touto látkou přijdou do přímého styku. Předpisy ovšem již neregulují používání alkoholových desinfekcí ve specific-kém prostředí nemocnice. Alkoholová desinfekce se ve spojení s laserovým skalpe-lem stala v České republice nejednou příčinou požáru přímo na operačním sále. A to v žádném případě kvůli nešikovnosti lékařů, ale kvůli absenci bezalkoholových desin-fekcí, které jsou k prováděným úkonům podstatně vhodnější a vůči personálu i paci-entovi mnohem bezpečnější.

O Aesculap Akademii:
Aesculap akademie již od svého vzniku v roce 1995 dbá na vzdělávání lékařů, sester a dalšího pomocného zdravotnického personálu po celém světě a napomáhá globál-ní mezioborové komunikaci ve zdravotnictví. V současné době působí Aesculap Akademie v 30 zemích světa na všech kontinentech. Jejich síť a kontakty na nejlepší odborná pracoviště po celém světě jí dovoluje šířit mezi různými pracovišti nejnovější myšlenky, zkušenosti a metody v oblasti zdravotnictví.

O společnosti B. Braun Medical:
B. Braun Medical s.r.o. vznikla v roce 1993 jako dceřiná společnost předního výrobce zdravotnických produktů, koncernu B. Braun Melsungen AG. Více než 160letá histo-rie spolu s neustálým vývojem, výzkumem a vnímavostí k nejnovějším vědeckým poznatkům dělá ze skupiny B. Braun jednoho z nejstarších a současně i nejkompe-tentnějších světových dodavatelů zdravotnického materiálu.

Společnost B. Braun Medical dodává na český zdravotnický trh špičkové výrobky a ucelená řešení určená pro nemocnice, ambulantní lékařské praxe, lékárny, ošetřova-telství a domácí zdravotní péči. Produktové spektrum zahrnuje více než třicet tisíc výrobků, sahá od infúzních pump a příslušenství pro infúzní terapii, produktů pro in-tenzivní medicínu a anesteziologii přes elitní chirurgické nástroje Aesculap, kontejne-rové a sterilizační systémy, šicí materiály, kyčelní a kolenní endoprotézy, motorové systémy, vaskulární systémy, programy péče o rány či programy dezinfekce a hygie-ny až po zařízení pro mimotělní ošetření krve.

Vedle své obchodní a výrobní činnosti se B. Braun Medical s.r.o. prostřednictvím Ae-sculap Akademie věnuje vzdělávání zdravotníků a poskytuje široké spektrum konzul-tačních a servisních služeb. Intenzivně také spolupracuje s lékařskými a sesterskými odbornými spolky.
Kontakt:

Jaroslav Beznoska
Account Executive
jaroslav.beznoska@colin.cz
739 479 368
283 890 139


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 29. 10. 2008 16:40
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: CoLin (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
CoLin je česká společnost zaměřená na poskytování kompletního portfolia komunikačních služeb s důrazem na služby public relations. Pohybujeme se zejména v oblasti informačních a telekomunikačních technologií a příbuzných oborů, kde si CoLin vybudoval významné postavení díky úspěšné spolupráci s nejlépe hodnocenými společnostmi na trhu.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.