PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců má svého člena v antibyrokratické komisi | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců má svého člena v antibyrokratické komisi


Šumperk/ Karlovy Vary (4. ledna 2012) – Ekologičtí zemědělci mají počínaje letošním rokem svého zástupce v Antibyrokratické komisi Ministerstva zemědělství ČR. Od ledna 2012 v boji s byrokratickou zátěží hájí jejich zájmy předseda PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Ing. Zdeněk Perlinger.

V návaznosti na jednání s ministrem zemědělství České republiky Ing. Petrem Bendlem, které se uskutečnilo na konci loňského roku, byl členem v Antibyrokratické komisi Ministerstva zemědělství jmenován předseda svazu Ing. Zdeněk Perlinger. „Ekologičtí sedláci jsou povinni vést ještě větší množství různých evidencí a přehledů než konvenční zemědělci. Za významný proto považuji fakt, že jako člen antibyrokratické komise budu moci přímo ovlivňovat tvorbu legislativy a její provádění státní správou, aby naši sedláci mohli pracovat efektivněji ve svém oboru a zbytečně neztráceli energii při složitém vyřizování ‚papírů‘,“ sdělil Zdeněk Perlinger, předseda PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.
Vedení PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců v čele s Ing. Zdeňkem Perlingerem jednalo s ministrem zemědělství ČR Ing. Petrem Bendlem. Kromě snížení byrokratické zátěže kladené na zemědělce, se diskutovalo také například o národním značení biopotravin a podpoře trhu s tuzemskými ekologickými produkty. „Osobně hodnotím naši schůzku jako pozitivní. Jsem ráda, že máme možnost takto projednávat některé stěžejní otázky českého ekologického zemědělství. Pan ministr si tak může udělat skutečný obrázek o české bioprodukci a jejím potenciálu, který je často chybně, nebo spíš záměrně, podceňován. Oceňuji aktivní a vstřícný přístup pana ministra.“ komentovala setkání manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Nesrstová.
Členství zástupce PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců v Antibyrokratické komisi Ministerstva zemědělství ČR by mělo napomoci ke snížení administrativní zátěže nejen v oblasti ekologického zemědělství. Práce to nebude málo, neboť antibyrokratické komise řeší i více než sto nových podnětů měsíčně.

Poznámky:
• Ing. Zdeněk Perlinger je členem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců od prvních roků jeho založení. Pro období mezi lety 2001-2003 byl zvolen místopředsedou, ve funkci předsedy je od roku 2003. Po celou dobu existence PRO-BIO regionálního centra Severozápadní Čechy působí jako jeho správce. Zdeněk Perlinger je zároveň ředitelem Střední zemědělské školy Dalovice (Karlovarský kraj). Je čerstvým držitelem zvláštní ceny za mimořádný přínos kraji v anketě Osobnost roku Karlovarského kraje. Stál u vzniku Krajských farmářských trhů a realizoval projekt Regionální potravina. Mimo jiné se věnuje také poradenství v oblasti řízení, profesní, vědecké a technické činnosti a podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti. (kontakty: Ing. Zdeněk Perlinger, Hlavní 27, 362 63 Dalovice, tel.: 353 223 129, 607 103 244, Fax: 353 226 354, e-mail: perlinger@volny.cz , http://www.rc-severozapad.cz/)
• Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (ABK) byla zřízena ministrem zemědělství ve snaze snížit stoupající administrativní náročnost různých opatření uplatňovaných a využívaných v resortu zemědělství. Komise je podřízena vrchní ředitelce Sekce ministra. Členy komise jmenuje ministr zemědělství. Z členů komise jmenuje předsedu ABK. (Kontaktní adresa: Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel.: 221 812 425, e-mail: antibyrokracie@mze.cz
• Další informace poskytne Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců (tel.: 583 216 609, pro-bio@pro-bio.cz). PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců má v současné době 656 členů. Sdružuje 588 farmářů, 67 bioprodejen a 241 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu sídlí v Šumperku.


Kontakt:

Sylva Horáková
PR
pro.bio.pr@email.cz
www.pro-bio.cz
722007795


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 4. 1. 2012 15:23
Kategorie: Zemědělství
Název zdroje: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.