Prevence s využitím genetiky | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Prevence s využitím genetiky


Rakovina prostaty a osteoporóza jsou sice rozdílné, ale jedno mají společné. K rizikovým faktorům jejich vzniku patří také genetické předpoklady. Pokud ale potenciální pacient dokáže riziko nemoci včas rozpoznat, může dodržováním určitých opatření nemoci zabránit, nebo ji alespoň oddálit. Má to ovšem dva předpoklady. Prvním je, že člověk se zvýšeným rizikem musí mít o prevenci zájem a druhým předpokladem je, že mu někdo musí podat pomocnou ruku.

Právě takovou pomocnou ruku nabízí Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, jejíž klienti mohou v jednom z nejmodernějších pracovišť pro preventivní medicínu u nás podstoupit podrobné vyšetření, které zjistí riziko rakoviny prostaty u mužů a riziko osteoporózy u žen.

Programy jsou určeny pro klienty Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE ve věku od 35 do 55 let se zvýšeným rizikem onemocnění. „Zapojení do projektu pro muže znamená podstoupit vstupní lékařskou konzultaci se zjištěním rizikových faktorů, vyšetření per rektum, odběr krve a moči pro další vyšetření a sonografické vyšetření prostaty.“ upřesňuje MUDr. David Kostka,MBA, ředitel úseku zdravotní politiky ZP M-A, průběh vyšetření cíleného na prevenci rakoviny prostaty. V případě prevence vzniku osteoporózy u žen je kromě lékařské konzultace ženám měřena kostní hustota, kontrolovány oběhové funkce a vybrané biochemické hodnoty. Výsledky vyšetření s klienty konzultuje genetik, který jim doporučí individuální cílenou prevenci. Samozřejmě nelze vyloučit, že u některých klientů bude odhaleno začínající nebo již probíhající onemocnění.

Průběžné výsledky programů

Program pro muže i ženy se rozběhl v červnu 2010. A jaké jsou první průběžné výsledky?

Rakovina prostaty – do programu přihlášeno 117 mužů

Téměř všichni rizikoví klienti zařazení do programu měli pozitivní sonografický nález. Normální prostatu měl pouze jeden klient. U několika z nich kvůli značné obezitě dokonce nebylo technicky možné sonografické vyšetření provést. Vedlejšími výsledky provedených vyšetření je zachycení onemocnění močového měchýře a také záchyt diabetu u zatím bezpříznakového jedince.
Pravděpodobnost, že u klientů s pozitivní anamnézou a pozitivním sonografickým nálezem dojde k propuknutí nemoci, jako je adenom ev. karcinom prostaty, je vysoká. Kdy k tomu dojde, je často jen otázkou času, proto je důležité, aby tito klienti zůstali pod dohledem odborníků a minimálně jednou ročně byli vyšetřeni.

Osteoporóza - do programu přihlášeno 121 žen

U vyšetřovaných klientek ZP M-A byly zjištěny snížené hodnoty kostní hustoty a odhaleny byly i další zdravotní problémy, zjištěné víceméně druhotně. Zvýšený krevní tlak, zvýšený obsah kyseliny močové, snížená funkce ledvin, anemie, vysoká hladina estrogenů jsou příklady těchto druhotných výsledků vyšetření. Klientky byly o rizicích informovány a rovnou obdržely doporučení ke kontrole. Zejména v případě klientek s vyšší hladinou estrogenů totiž stoupá riziko karcinomu prsu, proto byly tyto klienty doporučeny přímo na mamografii.
Tyto výsledky jsou pouze doprovodné efekty provedených vyšetření. Hlavním cílem je zjistit riziko osteoporózy. V případě snížené hodnoty kostní hustoty v preklimakteriu je riziko osteoporózy vysoké. Již lehké snížení kostní hustoty znamená ve 30 % případů následnou osteoporózu.
Vyšetřené klientky na toto riziko byly upozorněny. Vzhledem k tomu, že další vývoj onemocnění závisí na životosprávě, pohybové aktivitě a dalších faktorech, je přínosem pro klienty možnost cílené prevence.
Kontakt:

Zuzana Brávníková
PR
zuzana.bravnikova@zpma.cz
312 258 129


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 6. 10. 2010 9:54
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (ověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.