Přední světová architektka Eva Jiřičná vystoupí na konferenci Future Cities Forum konané v Brně (22. – 23. 4. 09) | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Přední světová architektka Eva Jiřičná vystoupí na konferenci Future Cities Forum konané v Brně (22. – 23. 4. 09)


Společnost B .I .D. services s.r.o. pořádá ve dnech 22. - 23. 4. 2009 v Brně (v rámci veletrhu Urbis Invest 2009) mezinárodní konferenci Future Cities Forum- www.bids.cz. Konference se bude zabývat např. tématy urbanizace, nezadržitelným růstem a rozvojem měst, jak budou vypadat města v budoucnosti, dopady na plnohodnotný život ve městě, aj. Na konferenci se svými příspěvky vystoupí odborníci nejen z České republiky, ale také např. z Nizozemí či Velké Británie. Mezi nejvýznamnější patří přední architektka Eva Jiřičná s přednáškou na téma pohled architektů na design městské krajiny.

Tisková Zpráva

Přední světová architektka Eva Jiřičná vystoupí na konferenci Future Cities Forum konané v Brně (22. – 23. 4. 09)

Společnost B .I .D. services s.r.o. pořádá ve dnech 22. - 23. 4. 2009 v Brně (v rámci veletrhu Urbis Invest 2009) mezinárodní konferenci Future Cities Forum- www.bids.cz. Konference se bude zabývat např. tématy urbanizace, nezadržitelným růstem a rozvojem měst, jak budou vypadat města v budoucnosti, dopady na plnohodnotný život ve městě, aj. Na konferenci se svými příspěvky vystoupí odborníci nejen z České republiky, ale také např. z Nizozemí či Velké Británie. Mezi nejvýznamnější patří přední architektka Eva Jiřičná s přednáškou na téma pohled architektů na design městské krajiny.

Žijeme v době, kdy se stále více lidí stěhuje do měst. Města se rozvíjejí a rozšiřují nezadržitelnou rychlostí. Dochází k výstavbám stále nových objektů, které svým umístěním a zpracováním významně narušují krajinný ráz a v neposlední řadě i životní prostředí. Dopady na životní prostředí se projeví především ve změně krajinného rázu a estetického vzhledu, ve změnách v biosféře, v ovzduší a hladiny hluku. Se snahou pokrýt poptávku po novém bydlení se zapomíná na jeho kvalitu. Nastává změna image a urbanistického rázu obcí a měst, je zjevná a nezvratná- ať už ji chápeme jako pozitivní, nebo negativní.

Do velkých měst se soustřeďuje hospodářský i kulturní život na úkor venkova. Města z důvodu velkého přílivu obyvatel začínají ztrácet svoji schopnost poskytnout zázemí pro plnohodnotný život. Je proto potřeba začít řešit otázky, jak budou města vypadat v budoucnosti, jakým směrem se bude ubírat městská architektura, jak budou města řízena, spravována a financována, jak budou vzata architektonická řešení pro další rozvoj měst, budou města schopna s rostoucí výstavbou poskytnout dostatečné sociální, komunitní a kulturní zázemí?

Je nezbytné hledat nové, inovativní a kreativní způsoby, jak život ve městech zkvalitnit, udržet přirozený rozvoj a ráz měst. Konference Future Cities Forum přizvala ke spolupráci jednu z neznámějších postav české a světové architektury Evu Jiřičnou.

Eva Jiřičná na konferenci Future Cities Forum, konané v Brně ve dnech 22. - 23. 4. 2009 vystoupí s přednáškou na téma pohledu architektů na design a rozvoj městské krajiny. Městská krajina zaznamenává velké zásahy z důvodu masivní výstavby, ztrácí svoji funkčnost a estetiku. Často se klade důraz na samotnou stavbu, nikoliv již na její dopad na okolí. V případě, že se do rozvoje měst zapojí odborníci z řad architektů, se může tento aspekt změnit a z něčeho, co je v dnešní době odsuzováno a vnímáno veřejností za nevhodné a nehezké, se může stát pravý opak.


O Evě Jiřičné - Architektka, designérka, držitelka ocenění Americké asociace architektů a členka Královského institutu britských architektů se proslavila návrhy interiérů, schodišť a kovových konstrukcí se sklem.
Narodila se roku 1939 ve Zlíně, vystudovala ČVUT - obor architektura v Praze, poté AVU – ateliér Jaroslava Fragnera, 1967 pracovala v pražském ÚBOKu, 1. 8. 1968 odjela na tříměsíční stáž do Londýna, kde zůstala do dnes. V roce 1996 byla jmenována profesorkou, vede ateliér architektury na VŠUP v Praze. Jiřičná je známá hlavně díky interiérům londýnských a newyorských módních obchodů a butiků, které navrhovala. Má vlastní architektonické studio v Londýně- Eva Jiricna Architects a velmi úzce spolupracuje s AI Design Praha. V ČR je autorkou projektu konstrukce Oranžerie na Pražském hradě či hotelu Josef.

O B. I. D. services s.r.o. - B. I. D. services s.r.o. se jako jedna z mála společností na českém trhu zaměřuje na pořádání výhradně expertních konferencí a odborných seminářů. Konference otevírají prostor k výměně informací a diskusi na nejvyšší úrovni mezi zástupci vybraných odvětví, státních organizací a soukromého sektoru. Velkou část portfolia tvoří mezinárodní konference, jichž se účastní význační odborníci a vlivné osobnosti z celého světa.

Kontakty:

Michal Pop
ředitel
mpop@bids.cz tel.: +420 222781017, 222782065 fax:+420222780147 mobil: +420775321344








Kontakt:

Libuše Kameníčková
Manager konferencí
libuse.kamenickova@bids.cz
721775958
222781017


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 14. 4. 2009 8:36
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: BID services s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
BID services s.r.o. se jako jedna z mála společností na českém trhu zaměřuje na pořádání výhradně expertních konferencí a odborných seminářů. Naše akce otevírají prostor k výměně informací a diskusi na nejvyšší úrovni mezi zástupci vybraných odvětví, státních organizací a soukromého sektoru. Velkou část našeho portfolia tvoří mezinárodní konference, jichž se účastní význační odborníci a vlivné osobnosti z celého světa.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.