Poradí si pacienti se svými právy? | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Poradí si pacienti se svými právy?


Připravovaná reforma zdravotnictví změní vztah pacient – lékař. Posílí postavení pacientů v systému a zejména jejich práva. Budou ale vědět, která to jsou? Právníci na telefonu Zdravotní pojišťovny METAL – ALIANCE už nyní nabízejí svým pojištěncům právní rady zdarma.

Vzhledem k tomu, že se do budoucna počítá se zvyšující se finanční spoluúčastí občanů ČR na systému zdravotní péče, lze očekávat, že pacienti budou důsledně dohlížet na naplňování svých práv. Ale budou vědět, jaká mají práva? Jak zjistí, jestli jim bylo poskytnuto skutečně to, na co měli nárok? Poradí si s tím, jak v oblasti zdravotní péče uplatňovat své nároky či reklamace?

Možnost bezplatných právních konzultací poskytuje již dnes například Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, která v rámci call centra poskytuje také službu s názvem Právník na telefonu. Ten poradí nejen s právy pacienta, ale i s právem na informace, problematikou plateb pojistného i s dalšími právními peripetiemi, které na cestě českým zdravotnictvím mohou nastat.

Právník na telefonu nejčastěji pomáhá v oblasti ochrany práv pacienta, výkladu práv a povinností či v otázkách práva na informace, ať už u pacienta či jeho blízkých a příbuzných. Právník v call centru ZP METAL – ALIANCE řeší rovněž pochybení a sankce při poskytování lékařské péče nebo pracovně právní vztahy v souvislosti s pracovními úrazy či nemocemi z povolání. Právník také může pomoci se sepsáním žádostí, objednávek, uplatnění nároku, stížností a v řadě dalších procesů.

„V současné době se na linku obrací klienti ZP M-A s dotazy ohledně pracovních úrazů, možností stížnosti na zdravotnická zařízení, reklamací na poskytnutou zdravotní péči či s dotazy ohledně nakládání se zdravotní dokumentací. Ačkoliv jde o právní poradenství pro oblast zdraví, volající pokládají občas i zcela nezdravotní dotazy, například ohledně pokut MHD a jejich vymáhání,“ říká MUDr. David Kostka, ředitel úseku zdravotní politiky ZP METAL - ALIANCE.

S čím právník na telefonu poradí a pomůže?
• Výklad práv a povinností pacientů/pojištěnců
• Právo na informace (pacienta i blízkých osob/příbuzných)
• Ochrana práv pacienta
• Konzultace na téma korespondence se subjekty na trhu zdravotnických služeb (žádost, objednávka, uplatnění nároku, stížnosti,…)
• Ochrana práva na náboženské přesvědčení u hospitalizovaných osob
• Problematika pochybení a sankcí při poskytování chirurgické/lékařské péče
• Problematika nemocí z povolání, pracovních úrazů, odpovědnostní škody na zdraví
• Kvalita výkonů poskytovatelů, reklamační řízení, revize výkonů, reklamační lhůty dané zákonem
• …
Kontakt:

Zuzana Brávníková
PR
zuzana.bravnikova@zpma.cz
www.zpma.cz
312 258 129


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 12. 7. 2011 13:47
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.