Ojedinělá konference Energetický management měst a obcí poradí municipalitám, jak ušetřit za energie, a tím i posílit svůj rozpočet. | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Ojedinělá konference Energetický management měst a obcí poradí municipalitám, jak ušetřit za energie, a tím i posílit svůj rozpočet.


Praha, 3. 6. 2009 ojedinělá konference Energetický management měst a obcí poradí municipalitám, jak ušetřit za energie, a tím i posílit svůj rozpočet. Společnosti B. I. D. services v rámci projektu „Energetický management měst a obcí“ organizuje pro města a obce sérii konferencí a seminářů, které budou probíhat v období 6/2009 – 6/2010. Projekt si klade za cíl nabídnout městům a obcím konkrétní a v praxi proveditelné nápady a tipy pro energeticky úsporná opatření a pro oblast využívání obnovitelných zdrojů energie.

Praha, 3. 6. 2009 ojedinělá konference Energetický management měst a obcí poradí municipalitám, jak ušetřit za energie, a tím i posílit svůj rozpočet.

Společnosti B. I. D. services v rámci projektu „Energetický management měst a obcí“ organizuje pro města a obce sérii konferencí a seminářů, které budou probíhat v období 6/2009 – 6/2010. Projekt si klade za cíl nabídnout městům a obcím konkrétní a v praxi proveditelné nápady a tipy pro energeticky úsporná opatření a pro oblast využívání obnovitelných zdrojů energie.
V rámci programu konference a následných seminářů budou představeny také příklady řady měst a obcí, kterým zavedení úsporných opatření či využívání obnovitelných zdrojů již přineslo konkrétní výsledky. Pozitivní příklady by měly motivovat další města k cílené systemizaci svých energetických hospodářství, k tvorbě využitelných energetických koncepcí, k osvětě směrem k obyvatelstvu a konečně k zavádění principů efektivního energetického hospodaření do praxe.
Projekt by měl přispět ke zvýšení povědomí o nutnosti se touto oblastí intenzivně zabývat – věnovat ji takovou pozornost, jakou si díky své důležitosti zasluhuje. Výsledkem by mělo být takové chování měst a obcí, které povede k významným úsporám nákladů za energie, rozvoj municipálního podnikání v energetice a navázání těsnější spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti energetického managementu a obnovitelných zdrojů energie.

Celý projekt je shrnut na internetových stránkách www.energiepromesta.cz.

Na konferenci s příspěvky vystoupí například Ing. Rut Bízková, náměstkyně ministra životního prostředí či Ing. Petr Štěpánek, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Konference Energetický management měst a obcí se pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Hlavního města Prahy, Státního fondu životního prostředí a Svazu měst a obcí bude konat ve dnech 15. – 16. 6. 2009 ve Velkém sále Magistrát hl. města Prahy.

Kontakt:

Libuše Kameníčková
Manager konferencí
libuse.kamenickova@bids.cz
721775958
222781017


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 3. 6. 2009 11:31
Kategorie: Finance
Název zdroje: BID services s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
BID services s.r.o. se jako jedna z mála společností na českém trhu zaměřuje na pořádání výhradně expertních konferencí a odborných seminářů. Naše akce otevírají prostor k výměně informací a diskusi na nejvyšší úrovni mezi zástupci vybraných odvětví, státních organizací a soukromého sektoru. Velkou část našeho portfolia tvoří mezinárodní konference, jichž se účastní význační odborníci a vlivné osobnosti z celého světa.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.