(Ne)ústavnost a (ne)zákonnost zdravotnické reformy | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


(Ne)ústavnost a (ne)zákonnost zdravotnické reformy


Co přijde na řadu po „znárodnění“ finančních prostředků zdravotních pojišťoven? Stavební spoření? Penzijní fondy? Může „reforma“zdravotnictví jít příkladem důchodové reformě? I tyto otázky se objeví po seznámení se s právní analýzou novely zákona č. 48/1997 Sb., kterou projednala Správní rada Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE. Ministerstvo zdravotnictví jednoznačně hodlá porušit základní právní principy a Správní rada ZP M-A zvažuje všechny možné právní kroky, jak tomuto zcizení peněz pojištěnců zabránit.

Právní analýzu předložené novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vypracovali pro zdravotní pojišťovny právníci Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Z analýzy vyplývá, že navrhovaná změna podmínek financování zdravotních pojišťoven je v rozporu s českým právem. Porušuje základní principy právního státu a hrubým způsobem také právní řád ČR, včetně Listiny základních práv a svobod. V letošním roce se jedná ze strany ministerstva již o druhé porušení zákona. Prvním porušením byla novelizovaná úhradová vyhláška, kterou vydalo ministerstvo v rozporu se zákonem počátkem roku.
Připravované právní předpisy obsahují zakázané prvky retroaktivity, což ve svém důsledku může vést k destabilizaci veřejného zdravotního pojištění. Záměr ministerstva na retrospektivní změnu pravidel v oblasti přerozdělení finančních prostředků zdravotních pojišťoven odporuje principům právní jistoty garantované Ústavou ČR, neboť zpětně mění podmínky pro již ukončené finanční transakce. Nepřípustnost vzniku právní nejistoty zdůraznil již v roce 1995 i Ústavní soud České republiky. Správní rada Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE respektuje prvky regulace, ale mělo by se tak dít výhradně v souladu s právem.
Přesun financí mezi zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami a VZP také povede k diskriminaci pojištěnců, kteří těmto pojišťovnám svěřili své finanční prostředky. Mimo to jde o významný zásah do výkonu práv a povinností zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.
Schyluje se tedy k porušení řady základních právních prvků naší společnosti, které může v konečném důsledku vést ke vzniku platební neschopnosti některých zdravotních pojišťoven a k dalšímu finančnímu zatížení veřejného zdravotního pojištění. Chystaná opatření jsou účelová a z hlediska své logiky zcela absurdní.
Kontakt:

Zuzana Brávníková
PR
zuzana.bravnikova@zpma.cz
www.zpma.cz
312 258 129


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 13. 6. 2011 15:58
Kategorie: Politika
Název zdroje: Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (ověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.