Nemocnici Na Bulovce by doporučila svým známým polovina pacientů | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Nemocnici Na Bulovce by doporučila svým známým polovina pacientů


Snaha získat či udržet si dobrou pověst by měla být prioritou managementu nemocnice i každého zaměstnance. Cestou je permanentní snaha o zvyšování kvality péče. Proto v Nemocnici Na Bulovce probíhá kontinuálně od roku 2001 průzkum kvality poskytované péče hospitalizovaných pacientů prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření. Dotazníky mají návštěvníci k dispozici na všech ambulancích nemocnice. „Léčebná péče je prací celého týmu a proto nás zajímá pohled veřejnosti na práci celé nemocnice. Tento pohled vytvářejí dnes a denně týmy lékařů, sester i ostatních zaměstnanců. Názory našich pacientů nás mimořádně zajímají, hlavně díky nim se můžeme a chceme zlepšovat,“ vysvětluje smysl dotazníkových šetření mezi pacienty ředitel nemocnice MUDr. Petr Zajíc, MBA.

Dotazník mapující spokojenost ambulantních pacientů s kvalitou péče v Nemocnici Na Bulovce probíhal od ledna do října letošního roku. Otázky v dotazníku pro ambulantní pacienty byly směřované na dobu čekání, dodržování pořadí vstupu do ordinace, na informování návštěvníků, resp. vysvětlení ze strany zdravotníků, proč je někdo přednostně vyšetřen apod. Další pak byly otázky ohledně dodržování intimity při péči, o informovanosti o péči, jak z hlediska ošetřovatelské, tak lékařské. Respondenti měli zároveň možnost vyjádřit se k péči svými připomínkami.

Dotazník spokojenosti pro ambulantní pacienty obsahoval 11 otázek. Odpovědi byly na škále „spokojen – částečně spokojen – nespokojen“. Za období leden – říjen 2011 bylo celkem vyhodnoceno 149 vyplněných dotazníků.

- Nejvíce byli respondenti spokojeni s intimitou ošetření (69%), s informovaností o léčbě (66 %) a s vysvětlením zákroků (61%).
Spokojenost v ostatních oblastech nepřekročila 60 %.

- Nejméně spokojeni byli respondenti prostředím čekárny (34 % spokojeno), a jen 43% respondentů uvedlo, že jim zdravotníci vysvětlili, proč nedodrželi pořadí vstupu do ordinace a přijali přednostně jiného pacienta.

- Další problematickou otázkou je doba čekání na vstup do ordinace lékaře - 39% respondentů čekalo na vstup 60 minut a více. Oproti tomu do 10 minut byla přijata téměř třetina pacientů.

- Nemocnici by doporučila svým známým téměř polovina respondentů (48%), celkově s návštěvou nemocnice bylo pokojeno 46% respondentů.


Statistické vyhodnocení odpovědí respondentů na jednotlivé otázky


• na určitou hodinu bylo objednáno 51 % respondentů

• rychlost příjmu – vstupu do ordinace:
do 10 minut bylo přijato 27% respondentů
do 30 minut 17 % respondentů
do 60 minut 17 % respondentů
více než 60 minut čekalo 39 % respondentů

• nedodržení pořadí vstupu do ordinace bylo vysvětleno 43 % respondentů
• s prostředím čekárny bylo spokojeno 34 % respondentů
• s atmosférou v ordinaci bylo spokojeno 55 % respondentů
• s porozuměním sester bylo spokojeno 56 % respondentů
• s informovaností o léčbě bylo spokojeno 66 % respondentů
• s vysvětlením zákroků bylo spokojeno 61 % respondentů
• s intimitou ošetření bylo spokojeno 69 % respondentů
• nemocnici by doporučilo 48 % respondentů
• s právy pacientů bylo seznámeno 41 % respondentů
• celkově s návštěvou bylo spokojeno 46 % respondentů
Kontakt:

Martin Šalek
tiskový mluvčí
martin.salek@bulovka.cz
www.bulovka.cz
+420 602 316 908
+420 266 084 603


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 27. 12. 2011 16:12
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Nemocnice Na Bulovce (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Nemocnice na Bulovce poskytuje dospělým i dětem ambulantní a lůžkovou základní, specializovanou a zvláště specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, jejích součástí jsou i nezbytná preventivní opatření. Zdravotní služby poskytuje ve spádové oblasti vymezené MZ ČR i na území celé České republiky.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.